Dodatek funkcyjny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zastanawiałeś się, z ilu części składa się Twoje wynagrodzenie? Okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to tylko sama podstawa – pensję uzupełniają elementy takie jak np. dodatek funkcyjny, przyznawany na określonych stanowiskach. Dlatego właśnie wypłata kolegów z pracy może być inna niż Twoja. Przeczytaj i sprawdź, co to jest dodatek funkcyjny oraz komu się należy.

Czego dowiesz się z artykułu?

Dodatek funkcyjny – regulamin wynagradzania
Dodatek funkcyjny – Kodeks pracy
Dodatek funkcyjny – ile wynosi?
Dodatek funkcyjny a zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe
Dodatek funkcyjny a urlop

Dodatek funkcyjny to dodatkowe świadczenie związane z pełnioną przez danego pracownika funkcją. Jego celem jest zrekompensowanie dużej odpowiedzialności w pracy. Dostanie go więc osoba na określonym stanowisku, w której zakresie obowiązków jest dbanie nie tylko o sumienne wykonywanie swojej pracy, ale także o wyniki pracowników podległych.

Dodatek funkcyjny – regulamin wynagradzania

Funkcyjny dodatek do wynagrodzenia przysługuje przede wszystkim osobom zatrudnionym w strefie budżetowej, takim jak pracownicy:

  • urzędów państwowych,
  • urzędów samorządowych,
  • jednostek organizacyjnych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku niektórych stanowisk z wyżej wymienionych obszarów dodatek funkcyjny jest obowiązkowy – więc pracodawca może tylko modyfikować jego wysokość w ramach widełek finansowych określonych aktami prawnymi. Z kolei poza „budżetówką” to od szefa zależy, czy wypłaci Ci dodatkowe pieniądze i jak duży będzie ewentualny dodatek.

Przekazanie go pracownikowi następuje raz w miesiącu, w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

| Benefity pracownicze – jakie dodatki do zasadniczej pensji?

Dodatek funkcyjny – Kodeks pracy

Skoro mowa o przepisach, warto wyjaśnić, gdzie znajdują się regulacje dotyczące dodatku funkcyjnego. Co ciekawe, nie mówi o nich bezpośrednio Kodeks pracy.

Zasady wypłacania tego dodatkowego elementu pensji wynikają z rozporządzeń odpowiednich ministrów w sprawie wynagradzania danych grup zawodowych. Dokładne reguły są dodatkowo ustalone przez przepisy wewnętrzne miejsca pracy, regulamin wynagrodzeń lub normy szczegółowe dotyczące określonej grupy pracowników.

| Przewodnik po dodatkach obowiązkowych

Dodatek funkcyjny – ile wynosi?

Wspomniane rozporządzenia ministrów określają przedziały kwotowe, w których powinien znaleźć się dodatek funkcyjny dla osoby na danym stanowisku. Ale konkretna kwota musi być wyliczona indywidualnie. W zależności od sytuacji, określa się ją:

  • procentowo od wynagrodzenia zasadniczego (najczęściej),
  • od najniższego wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku, którego obowiązki dodatkowo przejmuje pracownik (np. w przypadku zastępstwa),
  • poprzez określenie przez zakład pracy konkretnych kwot lub widełek dla poszczególnych stanowisk (poza „budżetówką”).

Zastanawiasz się, czy dodatek funkcyjny jest oskładkowany? Co do zasady tak – wchodzi on też do podstawy opodatkowania, a także powiększa podstawę wynagrodzenia do wyliczenia nadgodzin.

Dodatek funkcyjny a zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie chorobowe

Warto omówić również kwestię dodatku funkcyjnego w podstawie chorobowego. Ten bonusowy składnik pensji powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego – pod warunkiem, że przepisy danej firmy zakładają niepobieranie dodatku w tym samym czasie, co wynagrodzenie i zasiłek za czas choroby.

Bywa też, że dodatek funkcyjny jest przyznawany na określony czas, który kończy się w trakcie przedłużonej niezdolności do pracy. W takiej sytuacji w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się tylko dodatek przysługujący do ostatniego dnia okresu, na który go przyznano.

| Zmiany w chorobowym 2020 – ile dostają pracownicy na zwolnieniu i na zasiłku?

Dodatek funkcyjny a urlop

Wiesz już, czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy chorobowego. A jak jest z jego wysokością w czasie urlopu?

Okazuje się, że za czas zwykłego urlopu wypoczynkowego dodatek jest wypłacany normalnie. Natomiast bezpłatna nieobecność w pracy może być podstawą do obniżenia wysokości dodatku funkcyjnego.

 

Mamy nadzieję, że kwestie takie jak dodatek funkcyjny a L4 czy dodatek funkcyjny a ZUS są już dla Ciebie jasne. Jeśli chcesz obliczyć, ile pieniędzy realnie dostaniesz za swoją pracę, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.