Dodatki do wynagrodzenia – sprawdź, co ci się należy - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Wybierając daną ofertę pracy, bierzemy pod uwagę m.in. wysokość pensji. Pracodawcy oferują nie tylko podstawę wynagrodzenia, ale również dodatki. Podpowiadamy, kiedy i na jakich zasadach nam przysługują.  

Dodatki do wynagrodzenia – kodeks pracy

Dodatki, które wynikają z kodeksu pracy oraz innych ustaw regulujących stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, są obowiązkowe. Do takich świadczeń należą dodatki:

 1. za pracę w nocy,
 2. wyrównawcze,
 3. za pracę w godzinach nadliczbowych,
 4. za pracę w niedziele i święta.

Dodatek za pracę w nocy należy się pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki między 21:00 a 7:00. Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, musimy pracować w porze nocnej przynajmniej przez 3 godziny na dobę lub przez ¼ okresu rozliczeniowego. Dodatek może być zastąpiony ryczałtem, jeśli obowiązki wykonujemy poza zakładem pracy. Za każdą godzinę pracy w nocy przysługuje nam dodatkowo 20% stawki godzinowej, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu.  

Dodatek wyrównawczy rekompensuje różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, jakie otrzymywaliśmy wcześniej a tym, na które możemy liczyć aktualnie. Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku to:

 • Pracownice w ciąży lub karmiące piersią, gdy zmiana warunków pracy – skrócenie czasu pracy lub przeniesienie – przyczynia się do obniżenia wynagrodzenia.
 • Pracownicy, u których stwierdzono objawy choroby zawodowej, przeniesieni na stanowisko, na którym nie występują warunki szkodliwe. Dodatek przysługuje, jeśli przeniesienie spowodowało obniżenie wynagrodzenia. Okres, za który należą się dodatkowe pieniądze, nie może przekroczyć 6 miesięcy.
 • Pracownicy, którzy są niezdolni do wykonywania dotychczasowych obowiązków ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Dodatek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, gdy przeniesienie do innej pracy wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje osoba, która wykonuje obowiązki zawodowe, wykraczając ponad obowiązujące normy czasu pracy. Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna w dwóch sytuacjach:

 • gdy trwa akcja ratownicza prowadzona w celu ochrony zdrowia bądź życia ludzkiego, środowiska lub mienia albo usunięcia awarii;
 • gdy istnieją szczególne powody po stronie pracodawcy, takie jak np. choroba innego pracownika.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości:

 • 100% – gdy nadgodziny przypadają w nocy, w niedzielę lub święta, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy;
 • 50% – gdy godziny nadliczbowe przypadają w nocy, w niedziele lub święta, będące dla pracownika dniami pracy.

Podstawa obliczenia dodatku to wynagrodzenie zasadnicze konkretnego zatrudnionego, wyrażone stawką godzinową lub miesięczną.

Dodatek za pracę w niedziele i święta przysługuje, gdy nie jest możliwe udzielenie pracownikowi dnia wolnego. Wysokość dodatku to 100% za każdą przepracowaną godzinę.  

Kalkulator wynagrodzeń pracodawcy

Wysokość pensji możemy obliczyć, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy i personalny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 01.02.2018
  Ile zarabiają wojskowi?

  Wysokość wynagrodzeń w wojsku zależy m.in. od stopnia wojskowego. W 2017 r. uposażenie szeregowego wynosiło ok. 3200 zł brutto, kapitana – ok. 5000 zł brutto, a generała – 10-15 000 zł brutto. Żołnierze otrzymują trzynaste pensje i dodatki, m.in. za wysługę lat oraz pełnioną funkcję.

 • 31.01.2018
  Zarobki w policji – od czego zależą?

  Od 1939 zł do 15 304 zł netto – tyle wynosiły zarobki policjantów w 2017 r. Zależą one m.in. od stażu pracy, pełnionej funkcji i stopnia. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariusze otrzymują trzynaste pensje, mundurówki i świadczenia udzielane w ramach systemu socjalnego.

 • 31.01.2018
  Ile zarabiają nauczyciele?

  Wysokość nauczycielskich pensji zależy m.in. od uzyskanego stopnia zawodowego. Minimalne miesięczne wynagrodzenie stażysty w 2017 r. wynosiło 2294 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 2361 zł brutto, mianowanego – 2681 zł brutto, a dyplomowanego – 3149 zł brutto. Pedagodzy otrzymują także trzynastki i dodatki, np. stażowy, motywacyjny oraz za wychowawstwo.

01.02.2018
Ile zarabiają wojskowi?

Wysokość wynagrodzeń w wojsku zależy m.in. od stopnia wojskowego. W 2017 r. uposażenie szeregowego wynosiło ok. 3200 zł brutto, kapitana – ok. 5000 zł brutto, a generała – 10-15 000 zł brutto. Żołnierze otrzymują trzynaste pensje i dodatki, m.in. za wysługę lat oraz pełnioną funkcję.

31.01.2018
Zarobki w policji – od czego zależą?

Od 1939 zł do 15 304 zł netto – tyle wynosiły zarobki policjantów w 2017 r. Zależą one m.in. od stażu pracy, pełnionej funkcji i stopnia. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego funkcjonariusze otrzymują trzynaste pensje, mundurówki i świadczenia udzielane w ramach systemu socjalnego.

31.01.2018
Ile zarabiają nauczyciele?

Wysokość nauczycielskich pensji zależy m.in. od uzyskanego stopnia zawodowego. Minimalne miesięczne wynagrodzenie stażysty w 2017 r. wynosiło 2294 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 2361 zł brutto, mianowanego – 2681 zł brutto, a dyplomowanego – 3149 zł brutto. Pedagodzy otrzymują także trzynastki i dodatki, np. stażowy, motywacyjny oraz za wychowawstwo.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 01.02.2018
  Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie – co warto wiedzieć?

  Zleceniobiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskuje prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują od pierwszego dnia ubezpieczenia.

 • 14.01.2018
  Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

  Osoba pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości musi znać potrzeby swoich klientów – zarówno tych, którzy sprzedają, jak i tych, którzy kupują mieszkanie, dom czy lokal usługowy. To praca, która polega na wyszukiwaniu ofert spełniających oczekiwania konkretnej osoby lub firmy.

 • 06.01.2018
  Godziwe wynagrodzenie za pracę – co to oznacza?

  Wymiar płacy musi być adekwatny do rodzaju i ilości pracy, a także do jej jakości i kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Pensja powinna mieć godziwą wysokość, tzn. taką, która jest „właściwa, słuszna, rzetelna, uczciwa (…) i odpowiada kryteriom ustalania wysokości wynagrodzenia z art. 78 kodeksu pracy”. Godziwe wynagrodzenie wynosi co najmniej tyle, co najniższa pensja krajowa, której wymiar jest ustalany w każdym roku przez Radę Ministrów.

01.02.2018
Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie – co warto wiedzieć?

Zleceniobiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskuje prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują od pierwszego dnia ubezpieczenia.

14.01.2018
Na czym polega praca pośrednika nieruchomości?

Osoba pośrednicząca w sprzedaży nieruchomości musi znać potrzeby swoich klientów – zarówno tych, którzy sprzedają, jak i tych, którzy kupują mieszkanie, dom czy lokal usługowy. To praca, która polega na wyszukiwaniu ofert spełniających oczekiwania konkretnej osoby lub firmy.

06.01.2018
Godziwe wynagrodzenie za pracę – co to oznacza?

Wymiar płacy musi być adekwatny do rodzaju i ilości pracy, a także do jej jakości i kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Pensja powinna mieć godziwą wysokość, tzn. taką, która jest „właściwa, słuszna, rzetelna, uczciwa (…) i odpowiada kryteriom ustalania wysokości wynagrodzenia z art. 78 kodeksu pracy”. Godziwe wynagrodzenie wynosi co najmniej tyle, co najniższa pensja krajowa, której wymiar jest ustalany w każdym roku przez Radę Ministrów.