Dodatki do wynagrodzenia – sprawdź, co ci się należy

Wybierając daną ofertę pracy, bierzemy pod uwagę m.in. wysokość pensji. Pracodawcy oferują nie tylko podstawę wynagrodzenia, ale również dodatki. Podpowiadamy, kiedy i na jakich zasadach nam przysługują.  

Dodatki do wynagrodzenia – kodeks pracy

Dodatki, które wynikają z kodeksu pracy oraz innych ustaw regulujących stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, są obowiązkowe. Do takich świadczeń należą dodatki:

 1. za pracę w nocy,
 2. wyrównawcze,
 3. za pracę w godzinach nadliczbowych,
 4. za pracę w niedziele i święta.

Dodatek za pracę w nocy należy się pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki między 21:00 a 7:00. Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, musimy pracować w porze nocnej przynajmniej przez 3 godziny na dobę lub przez ¼ okresu rozliczeniowego. Dodatek może być zastąpiony ryczałtem, jeśli obowiązki wykonujemy poza zakładem pracy. Za każdą godzinę pracy w nocy przysługuje nam dodatkowo 20% stawki godzinowej, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu.  

Dodatek wyrównawczy rekompensuje różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, jakie otrzymywaliśmy wcześniej a tym, na które możemy liczyć aktualnie. Osoby uprawnione do otrzymywania dodatku to:

 • Pracownice w ciąży lub karmiące piersią, gdy zmiana warunków pracy - skrócenie czasu pracy lub przeniesienie - przyczynia się do obniżenia wynagrodzenia.
 • Pracownicy, u których stwierdzono objawy choroby zawodowej, przeniesieni na stanowisko, na którym nie występują warunki szkodliwe. Dodatek przysługuje, jeśli przeniesienie spowodowało obniżenie wynagrodzenia. Okres, za który należą się dodatkowe pieniądze, nie może przekroczyć 6 miesięcy.
 • Pracownicy, którzy są niezdolni do wykonywania dotychczasowych obowiązków ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Dodatek przysługuje przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, gdy przeniesienie do innej pracy wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje osoba, która wykonuje obowiązki zawodowe, wykraczając ponad obowiązujące normy czasu pracy. Praca w nadgodzinach jest dopuszczalna w dwóch sytuacjach:

 • gdy trwa akcja ratownicza prowadzona w celu ochrony zdrowia bądź życia ludzkiego, środowiska lub mienia albo usunięcia awarii;
 • gdy istnieją szczególne powody po stronie pracodawcy, takie jak np. choroba innego pracownika.

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości:

 • 100% - gdy nadgodziny przypadają w nocy, w niedzielę lub święta, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy;
 • 50% - gdy godziny nadliczbowe przypadają w nocy, w niedziele lub święta, będące dla pracownika dniami pracy.

Podstawa obliczenia dodatku to wynagrodzenie zasadnicze konkretnego zatrudnionego, wyrażone stawką godzinową lub miesięczną.

Dodatek za pracę w niedziele i święta przysługuje, gdy nie jest możliwe udzielenie pracownikowi dnia wolnego. Wysokość dodatku to 100% za każdą przepracowaną godzinę.  

Kalkulator wynagrodzeń pracodawcy

Wysokość pensji możemy obliczyć, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.