Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

Prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę

Prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pracę zostało opisane w kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Co ważne, pensja przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za okresy, w których nie wykonuje obowiązków, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa pracy, o czym świadczy art. 80 kodeksu pracy.

Wynagrodzenie za pracę – kodeks pracy

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, by odpowiadało ono w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom potrzebnym do jej wykonania. Podczas ustalania wysokości płacy należy brać pod uwagę również ilość i jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Pracodawca, ustalając wysokość wynagrodzenia pracownika, może brać pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj stanowiska

Z reguły im wyższe stanowisko zajmuje pracownik, tym wyższą pensję otrzymuje. Wynika to m.in. z szerszego zakresu obowiązków, większych wymagań i wyższych kwalifikacji. Dodatkowo, jeżeli zarządza on grupą podwładnych, jego praca wiąże się z większą odpowiedzialnością.

 • Doświadczenie w pracy na danym stanowisku

Poziom wynagrodzenia może wzrosnąć wraz ze stażem pracy. Im dłużej pracownik należy do danej branży, tym lepsze są jego umiejętności. Swoją wiedzę może przekazywać osobom, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową.

 • Kwalifikacje pracownika

Wysokość pensji jest uzależniona także od kwalifikacji pracownika. Jeżeli jego umiejętności twarde są potwierdzone poprzez certyfikaty, może wykonywać bardziej specjalistyczne zadania.

 • Efekty pracy pracownika

Na poziom wynagrodzenia wpływają również efekty pracy osoby zatrudnionej w firmie. Do jej pensji może zostać dodana premia, np. za dobrze i szybko wykonane zadanie.

Rodzaje systemów wynagrodzeń

Zarobki pracownika mogą być przyznawane w ramach różnych systemów wynagrodzeń. Najpopularniejsze z nich to:

 • System czasowy

W przypadku tego systemu wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu, który pracownik poświęcił na wykonywanie swoich obowiązków.

 • System akordowy

Taki system wynagrodzeń opiera się na ustalaniu wysokości pensji pracownika w zależności od wyników jego pracy.

 • System prowizyjny

System prowizyjny charakteryzuje się tym, że wysokość wynagrodzenia ustala się procentowo. Pensja jest uzależniona np. od celów osiągniętych przez pracownika.

Analiza comparatio jako narzędzie do ustalania płac

Podczas ustalania wysokości pensji pracodawca może brać pod uwagę analizę comparatio. Polega ona na porównywaniu stawek płac w firmie ze stawkami rynkowymi. Dzięki temu szef może lepiej ocenić wysokość wynagrodzenia w zależności od stanowiska.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.09.2019
  MRPiPS o zmianach w prawie pracy

  Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

 • 04.09.2019
  Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

  Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

 • 03.09.2019
  Zaliczka dla pracownika – kiedy można się o nią ubiegać?

  Niektórych wydarzeń, takich jak ciężka choroba czy wypadek, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zdarza się, że nagle potrzebujemy pieniędzy, a pensję otrzymamy dopiero za jakiś czas. Pracodawca może wtedy wypłacić nam zaliczkę na poczet kolejnego wynagrodzenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to jego obowiązek, a jedynie dobra wola.

18.09.2019
MRPiPS o zmianach w prawie pracy

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

04.09.2019
Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

03.09.2019
Zaliczka dla pracownika – kiedy można się o nią ubiegać?

Niektórych wydarzeń, takich jak ciężka choroba czy wypadek, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zdarza się, że nagle potrzebujemy pieniędzy, a pensję otrzymamy dopiero za jakiś czas. Pracodawca może wtedy wypłacić nam zaliczkę na poczet kolejnego wynagrodzenia. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to jego obowiązek, a jedynie dobra wola.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019
  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

23.12.2019
Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.