Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

Prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę

Prawo do otrzymywania wynagrodzenia za pracę zostało opisane w kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Co ważne, pensja przysługuje jedynie za pracę wykonaną. Za okresy, w których nie wykonuje obowiązków, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie wtedy, gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa pracy, o czym świadczy art. 80 kodeksu pracy.

Wynagrodzenie za pracę – kodeks pracy

Zgodnie z art. 78 § 1 kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone w taki sposób, by odpowiadało ono w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom potrzebnym do jej wykonania. Podczas ustalania wysokości płacy należy brać pod uwagę również ilość i jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia

Pracodawca, ustalając wysokość wynagrodzenia pracownika, może brać pod uwagę następujące czynniki:

  • Rodzaj stanowiska

Z reguły im wyższe stanowisko zajmuje pracownik, tym wyższą pensję otrzymuje. Wynika to m.in. z szerszego zakresu obowiązków, większych wymagań i wyższych kwalifikacji. Dodatkowo, jeżeli zarządza on grupą podwładnych, jego praca wiąże się z większą odpowiedzialnością.

  • Doświadczenie w pracy na danym stanowisku

Poziom wynagrodzenia może wzrosnąć wraz ze stażem pracy. Im dłużej pracownik należy do danej branży, tym lepsze są jego umiejętności. Swoją wiedzę może przekazywać osobom, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową.

  • Kwalifikacje pracownika

Wysokość pensji jest uzależniona także od kwalifikacji pracownika. Jeżeli jego umiejętności twarde są potwierdzone poprzez certyfikaty, może wykonywać bardziej specjalistyczne zadania.

  • Efekty pracy pracownika

Na poziom wynagrodzenia wpływają również efekty pracy osoby zatrudnionej w firmie. Do jej pensji może zostać dodana premia, np. za dobrze i szybko wykonane zadanie.

Rodzaje systemów wynagrodzeń

Zarobki pracownika mogą być przyznawane w ramach różnych systemów wynagrodzeń. Najpopularniejsze z nich to:

  • System czasowy

W przypadku tego systemu wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu, który pracownik poświęcił na wykonywanie swoich obowiązków.

  • System akordowy

Taki system wynagrodzeń opiera się na ustalaniu wysokości pensji pracownika w zależności od wyników jego pracy.

  • System prowizyjny

System prowizyjny charakteryzuje się tym, że wysokość wynagrodzenia ustala się procentowo. Pensja jest uzależniona np. od celów osiągniętych przez pracownika.

Analiza comparatio jako narzędzie do ustalania płac

Podczas ustalania wysokości pensji pracodawca może brać pod uwagę analizę comparatio. Polega ona na porównywaniu stawek płac w firmie ze stawkami rynkowymi. Dzięki temu szef może lepiej ocenić wysokość wynagrodzenia w zależności od stanowiska.