Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Ile wynosi drugi próg podatkowy? Co w sytuacji, kiedy Twoje zarobki będą na tyle wysokie, że go przekroczysz? Jeśli zadajesz sobie te i podobne pytania, a podatki to dla Ciebie czarna magia – koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Z artykułu dowiesz się:

• I i II próg podatkowy – jak to działa?
• Drugi próg podatkowy – od jakiej kwoty brutto? Zmiany od 2022 roku
• 2. próg podatkowy a ulga podatkowa dla młodych
• Drugi próg podatkowy a podatek od wynagrodzenia
• Drugi próg podatkowy a PIT 11 – przychód netto czy brutto?
• Drugi próg podatkowy – kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek
• Przekroczenie drugiego progu podatkowego – co wtedy?

I i II próg podatkowy – jak to działa?

Progi podatkowe są obliczane na podstawie art. 26. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ich wartość podaje się jako stawki procentowe. To, czy dla danego podatnika adekwatny będzie najniższy, czy może II próg podatkowy, zależy od wysokości jego zarobków w danym roku. Nie ma przy tym znaczenia wysokość miesięcznej pensji ani to, czy pieniądze zarabiasz w wyniku pracy ciągłej, czy zleceń dorywczych z różnych zajęć. Progi podatkowe od dochodu są bowiem wyliczane na podstawie sumy wszystkich źródeł pieniędzy, czyli całkowitego przychodu: kwoty netto, którą otrzymujesz na rękę po odjęciu składki ZUS, i kosztów uzyskania przychodu.

Podstawa opodatkowania to Twój dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania i inne standardowe odliczenia. Koszty uzyskania przychodu bierze się pod uwagę podczas ustalania dochodu w trakcie roku i wyliczania zaliczki na podatek dochodowy. Pozostałe poniesione odliczenia są natomiast zazwyczaj uwzględniane w zeznaniu rocznym, które składa się po zakończeniu roku podatkowego.

| Progi podatkowe w Polsce – czym są i jak działają?

Drugi próg podatkowy – od jakiej kwoty brutto? Zmiany od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują inne niż we wcześniejszych latach progi podatkowe. Pracownicy najmocniej odczują zmiany na początku 2023 roku, kiedy będą składać deklaracje podatkowe. Zatem od jakich zarobków drugi próg podatkowy obowiązuje obecnie? Okazuje się, że dotyczy on osób uzyskujących dochody powyżej 120 000 zł. Od kiedy drugi próg podatkowy ma wyższy pułap, liczba osób w drugim przedziale podatkowym znacząco spadła.

Polski Ład ustalił też dwie procentowe stawki podatkowe: 12% (zamiast dotychczasowej 17%) i 32%. Pierwsza z wymienionych obejmuje podatników, których nie dotyczy wejście w drugi próg podatkowy. Druga dotyczy osób, które go przekroczą. Zatem dla osób, które w ciągu roku uzyskują dochody o maksymalnej wysokości 120 000 zł brutto, zmiana wprowadzona przez Polski Ład jest bardzo opłacalna.

| Polski Ład – jak wpłynie na zarobki Polaków?

2. próg podatkowy a ulga podatkowa dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przysługuje ona osobom, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody ze stosunku pracy lub umowy-zlecenia. Przychody uzyskiwane od 1 stycznia 2020 r. uwzględniają ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek, bez konieczności składania oświadczenia przez młodych pracowników.

Ulga podatkowa dla młodych obejmuje przychody z pracy i umów-zleceń do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do 2021 roku kwota ta pokrywała się z pułapem, po którym obowiązywał drugi próg podatkowy. Od 2022 roku, pomimo zmiany w kwestii progów, ulga dla młodych pozostała niezmienna. Do tego limitu przychody młodych podatników są zwolnione z PIT, niezależnie od liczby zawartych umów lub płatników.

| Umowy dla osób do 26. roku życia. Sprawdź, ile zarobisz po zmianie ustawy

Drugi próg podatkowy a podatek od wynagrodzenia

Podstawę zaliczki na podatek dochodowy uzyskasz, jeśli od przychodu odejmiesz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz koszty uzyskania przychodu, zależne od Twojego miejsca zamieszkania, które są niezmienną kwotą ryczałtową:

 • jeśli pracujesz w tej samej miejscowości, w której mieszkasz – w wysokości 250 zł,
 • jeśli dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości – w wysokości 300 zł.

Teraz wykonaj obliczenia właściwe:

 • przemnóż uzyskaną podstawę przez określoną stawkę podatkową,
 • odejmij od otrzymanej wartości kwotę wolną od podatku (jeśli pracodawca jest płatnikiem uprawnionym do tego działania).

Otrzymana finalnie kwota to Twoja należna zaliczka na podatek dochodowy.

Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

Drugi próg podatkowy a PIT 11 – przychód netto czy brutto?

Istotne jest, że to nie Ty odprowadzasz kwotę, która jest należna urzędowi skarbowemu. W Twoim imieniu dokonuje tego pracodawca, a więc kwota netto, którą dostajesz do ręki, jest niższa niż kwota brutto z umowy. Jaka jest różnica między wynagrodzeniem brutto a netto?

 • Kwota brutto – to Twoje pełne wynagrodzenie, w ramach którego potrącany jest podatek oraz obciążające Cię składki ZUS.
 • Kwota netto – oznacza wynagrodzenie trafiające bezpośrednio na Twoje konto, po potrąceniu wszelkich zobowiązań podatkowych i składkowych.

Aby obliczyć wynagrodzenie netto, które otrzymasz za swoją pracę, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

W przypadku większości podatników 12% dochodów odgórnie odprowadza się do urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego wysokość przekazanej kwoty jest weryfikowana, co może skutkować:

 • dopłatą określonej sumy – jeśli przekroczysz granicę pierwszego progu podatkowego, czyli 120 000 zł brutto,
 • zwrotem nadpłaty – jeśli Twoje zarobki nie przekroczyły 120 000 zł brutto,
 • brakiem konieczności dopłaty, ale również brakiem jakiegokolwiek zwrotu.

| Wynagrodzenie brutto a netto – na czym polega różnica?

Drugi próg podatkowy – kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek

Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od dochodu i od stycznia 2022 r. jest to 30 000 zł (2500 zł miesięcznie). Jeśli Twój dochód nie zapewnia osiągnięcia drugiego progu podatkowego, możesz obliczyć też kwotę zmniejszającą podatek. Jaka jest obecnie jej wysokość?

Obniżenie przez Polski Ład stawki podatku z 17% do 12%, przy pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł, oznacza zmianę kwoty zmniejszającej podatek na 3600 zł (30 000×12%=3600), czyli 300 zł miesięcznie. Zależność między wysokością dochodu a wartością podatku od 2022 roku wygląda więc następująco:

 • do 30 000 zł – 0 zł.
 • od 30 000 zł do 120 000 zł – 12% minus 3600 zł,
 • powyżej 120 000 zł – 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Przekroczenie drugiego progu podatkowego – co wtedy?

Zgodnie ze skalą po przekroczeniu drugiego z progów podatkowych osób fizycznych, podatek wzrasta do 32%. Jeśli więc zarabiasz rocznie więcej niż 120 000 zł brutto, korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się dla Ciebie opłacanie podatku liniowego.

Pamiętaj jednak, że to rozwiązanie dostępne wyłącznie dla przedsiębiorców. Działalność możesz rozliczać liniowo, o ile prowadzisz ją jako:

 • osoba fizyczna – samodzielnie,
 • osoba fizyczna – przy zatrudnieniu pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, członków rodziny,
 • wspólnik spółki cywilnej,
 • wspólnik spółki jawnej,
 • partner spółki partnerskiej,
 • komandytariusz lub komplementariusz spółki komandytowej.

Rozliczenia liniowego możesz również dokonać, prowadząc działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych.

Stawka podatku liniowego ma stałą wysokość, która wynosi 19% – niezależnie od uzyskiwanego dochodu, który może pochodzić z różnych źródeł, np. ze stosunku pracy, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z emerytury, z przychodów z najmu prywatnego itd. Jako płatnik podatku liniowego możesz się rozliczać wyłącznie w pojedynkę.

Stosowanie skali podatkowej nie wyklucza natomiast rozliczania się ze współmałżonkiem. Zgodnie z art. 6 ustawy o PIT osoby, które zawarły związek małżeński, mogą się rozliczać wspólnie, jeśli:

 • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • nie mają rozdzielności majątkowej,
 • ich dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Wybór tej możliwości jest korzystny wtedy, gdy zarabiasz rocznie więcej niż 120 000 zł, a Twój mąż lub żona ma niewielkie przychody lub nie pracuje. Dzięki wspólnemu rozliczaniu możecie skorzystać z progu podatkowego 12%, a nie 32%. W momencie, kiedy rozliczacie się wspólnie, wysokość maksymalnej kwoty rocznej zostaje dla Was podwojona.

Formę opodatkowania musisz zadeklarować najpóźniej do 20 stycznia każdego roku. W przypadku braku deklaracji urząd uznaje, że masz zamiar rozliczać się według skali podatkowej.

| Źródła finansowania działalności gospodarczej – jak uzyskać pieniądze na start własnego biznesu?

Wiesz już sporo na temat tego, kiedy wchodzimy w drugi próg podatkowy i jakie są tego konsekwencje. Odpowiedź na pytanie o to, od jakiej kwoty drugi próg podatkowy będzie obowiązywał, jest taka, że dotyczy on osób uzyskujących dochody powyżej 120 000 zł. Sprawdź, ile procent swojej pensji musisz zapłacić i nie daj się zaskoczyć!