Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Osoby osiągające roczny dochód wyższy niż 85 528 zł rozliczają PIT w ramach drugiego progu podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki muszą zapłacić od dochodu przekraczającego 85 528 zł, wynosi 32%. Kwota wolna od podatku to dla nich 3 091 zł lub mniej – w zależności od tego, ile zarobiły w danym roku. Tylko w odniesieniu do sposobu określania wysokości podatku, jakim jest skala podatkowa, stosuje się progi. Przy podatku liniowym stawka nie zmienia się.   

Progi podatkowe – co to jest?

Progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego obliczanego na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350). Obowiązują dwa progi podatkowe: 18% i 32% (stan na rok 2017). Pierwszy próg podatkowy osiąga wysokość 18%. Dotyczy osób, które w ciągu roku uzyskują dochody o maksymalnej wysokości 85 528 zł. Dochód to kwota, jaką podatnik zarobił w ciągu roku, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu.  

Drugi próg podatkowy – kwota brutto

Drugi próg podatkowy wynosi 32% i dotyczy osób, które w danym roku uzyskały dochód przekraczający 85 528 zł brutto. Wyższy podatek nie odnosi się do ogólnej sumy dochodu, ale do kwoty powyżej pierwszego progu.

Przykład:

Jeśli dochód w danym roku wyniósł 99 000 zł brutto, od kwoty 85 528 zł odlicza się podatek 18%, a od kwoty 13 472 zł – 32%.  

Kwota wolna od podatku

Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od dochodu i w 2017 r. wynosi:

 • 6 600 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym maksymalnie 6 600 zł,
 • od 6 600 do 3 091 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym 6 601-11 000 zł,
 • 3 091 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym 11 001-85 528 zł,
 • od 3091 do 0 zł – dla osób o rocznym dochodzie wynoszącym 85 529-127 000 zł.

Podatnicy, których roczny dochód przekracza 127 000 zł, nie korzystają z kwoty wolnej od podatku.  

Zwrot z podatku

Wobec osób, których dochód nie zapewnia osiągnięcia drugiego progu podatkowego, stosuje się kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość zwrotu z podatku PIT w 2017 r. to 556,02 zł za rok.  

Przekroczenie drugiego progu podatkowego

W przypadku stosowania skali podatkowej po przekroczeniu drugiego progu wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta do 32%. Bardziej opłacalnym rozwiązaniem dla pracowników i przedsiębiorców, którzy zarabiają rocznie więcej niż 85 528 zł, jest opłacanie podatku liniowego. Jego stawka ma stałą wysokość, która wynosi 19% - niezależnie od uzyskiwanego dochodu, który może pochodzić z różnych źródeł, np. ze stosunku pracy, z pozarolniczej działalności gospodarczej, z emerytury, z przychodów z najmu prywatnego itd. Stosowanie skali podatkowej nie wyklucza rozliczania się ze współmałżonkiem. Wybór tej możliwości jest korzystny tylko wtedy, gdy mąż lub żona zarabia rocznie więcej niż 85 528 zł. Płatnicy podatku liniowego mogą rozliczać się wyłącznie w pojedynkę. Formę opodatkowania deklaruje się najpóźniej do 20 stycznia. W przypadku braku deklaracji płatnik rozlicza się według skali podatkowej.        

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

 • 11.09.2019
  Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

  Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

11.09.2019
Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne.