Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

Czego dowiesz się z artykułu?

Dwie wypłaty w jednym miesiącu – jak to może wpłynąć na wynagrodzenie?
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a ulga podatkowa
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a składki ZUS i kwota wolna od podatku – korekta kosztów

Dwie wypłaty w jednym miesiącu – jak to może wpłynąć na wynagrodzenie?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że pracodawca ma obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika. Od jej wysokości może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek – dlatego właśnie jeśli miały miejsce dwie wypłaty w miesiącu, zaliczka na podatek dochodowy pokrywana z wynagrodzenia pracownika może być wyższa, niż gdyby druga wypłata nastąpiła w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Warto dowiedzieć się nieco więcej o wymienionych kosztach oraz o kwocie wolnej związanej z zaliczką na podatek dochodowy.

| Dwie umowy o pracę – jak to wpływa na wynagrodzenie?

Dwie wypłaty w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu to stała kwota, którą pracodawca odlicza od miesięcznej pensji pracownika. Na jej wysokość nie ma wpływu to, czy w danym miesiącu na konto osoby zatrudnionej wpłynęła jedna wypłata, czy dwie. Podobnie jak nie mają znaczenia także inny niż zwykle wymiar czasu pracy czy liczba dni przepracowanych w danym miesiącu.

W kwestii dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu a koszty uzyskania przychodu nie ma zatem niespodzianek – u pracownika z jedną umową o pracę suma będzie zawsze taka sama, czyli:

  • 250 zł, jeżeli pracownik zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,
  • 300 zł, jeżeli pracownik mieszka na stałe lub czasowo poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a dodatkowo nie uzyskuje on dodatku za rozłąkę.

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, koszty uzyskania przychodu odlicza się osobno z tytułu każdego zatrudnienia – niezależnie od tego, czy umowy zawarłeś z tym samym pracodawcą, czy z dwoma różnymi.

| Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Dwie wypłaty w jednym miesiącu a ulga podatkowa

W sytuacji, gdy wystąpiły dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu, pracodawca może odliczyć tylko raz miesięczną kwotę zmniejszającą podatek – czyli 1/12 kwoty przysługującej pracownikom, którzy złożyli oświadczenie PIT-2.

Warto wiedzieć, że w 2022 roku kwota wolna wynosi 300 zł i można ją podzielić między trzech pracodawców. Nie obowiązuje już natomiast specjalna ulga dla klasy średniej.

| Co dalej z ulgą dla klasy średniej? Najważniejsze zmiany

Dwie wypłaty w jednym miesiącu a składki ZUS – korekta kosztów

Zaliczka na podatek dochodowy jest pokrywana z wynagrodzenia pracownika, więc różnica w wysokości otrzymanego wynagrodzenia, która powstaje w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu, jest dla niego zdecydowanie niekorzystna. Na szczęście nie musisz na tym tracić. Otrzymasz zwrot, jeśli skorygujesz wysokość kosztów oraz kwoty wolnej od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Dowiedz się, ile pracodawca może potrącić z pensji… nawet bez Twojej zgody

Wiesz już, że w przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu pracodawca może uwzględnić w wysokości zaliczki tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu i pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli zdarzyło Ci się w takiej sytuacji stracić nawet małą sumę, koniecznie zadbaj o korektę podczas składania rozliczenia rocznego.