Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.  

Wynagrodzenie urlopowe – jak obliczyć?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu. Jego wymiar zależy od stażu pracy, do którego wlicza się nie tylko okresy zatrudnienia, ale również czas nauki w szkole zawodowej, średniej i wyższej (kodeks pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141, art. 152-155).

W czasie urlopu przysługuje nam wynagrodzenie – takie, jakie byśmy otrzymali, będąc w pracy. Określając wymiar pensji za czas urlopu, uwzględnia się tylko niektóre składniki wynagrodzenia za pracę brutto. Chodzi o te wypłaty, które mają charakter roszczeniowy i są powtarzalne. Nie bierze się pod uwagę składników, takich jak:

 • jednorazowe lub nieregularne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie urlopowe oraz za inne, usprawiedliwione nieobecności,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • dodatkowe wynagrodzenie dla radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
 • kwota wyrównania do płacy minimalnej,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, trzynasta pensja, należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce finansowej,
 • odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania należne w razie rozwiązania stosunku pracy.

Zasady ustalania wysokości pensji znajdują się w rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014).  

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego w naturze. Wypłata ekwiwalentu jest możliwa tylko w okresie wypowiedzenia, np. gdy wiadomo, że zatrudniony nie zdąży wykorzystać urlopu. Sposób ustalania wysokości należnego świadczenia jest wskazany w rozporządzeniu urlopowym.

Wysokość ekwiwalentu zależy od wartości współczynnika urlopowego, tj. wynagrodzenia za jeden dzień urlopu – po odliczeniu dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu, niedziel oraz świąt. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia uwzględnia się pensje wypłacane przez okres 3 miesięcy przed nabyciem prawa do ekwiwalentu. Ekwiwalent zaczyna przysługiwać z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 05.12.1996 r. (sygn. akt: I PKN 34/96)  zatrudniający powinien wypłacić należność w tym czasie.

Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze

Pracownik, który we własnym zakresie kupuje odzież i obuwie robocze spełniające normy BHP, również ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Wysokość świadczenia powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom poniesionym w związku z zakupem odzieży. Zatrudnionemu należy się także specjalny dodatek za pranie ubrań roboczych. Pracodawca nie musi wypłacać dodatkowego świadczenia, jeśli w zakładzie pracy zapewni warunki do czyszczenia ubrań (pralnia, środki piorące itd.).

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

 • 23.05.2017
  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

  Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

24.10.2017
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

23.05.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 06.12.2021
  Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

  Jeśli opłacasz składki ZUS, zyskujesz prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, emerytura, renta. Składki odliczane są od wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o pracę. Sprawdź, ile składek odprowadza pracodawca, a także ile wynosi najniższy ZUS.

 • 11.10.2021
  Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

  Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.

06.12.2021
Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Jeśli opłacasz składki ZUS, zyskujesz prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, emerytura, renta. Składki odliczane są od wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o pracę. Sprawdź, ile składek odprowadza pracodawca, a także ile wynosi najniższy ZUS.

11.10.2021
Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.