Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.  

Wynagrodzenie urlopowe – jak obliczyć?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu. Jego wymiar zależy od stażu pracy, do którego wlicza się nie tylko okresy zatrudnienia, ale również czas nauki w szkole zawodowej, średniej i wyższej (kodeks pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141, art. 152-155).

W czasie urlopu przysługuje nam wynagrodzenie – takie, jakie byśmy otrzymali, będąc w pracy. Określając wymiar pensji za czas urlopu, uwzględnia się tylko niektóre składniki wynagrodzenia za pracę brutto. Chodzi o te wypłaty, które mają charakter roszczeniowy i są powtarzalne. Nie bierze się pod uwagę składników, takich jak:

 • jednorazowe lub nieregularne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju,
 • nagrody jubileuszowe,
 • wynagrodzenie urlopowe oraz za inne, usprawiedliwione nieobecności,
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • dodatkowe wynagrodzenie dla radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
 • kwota wyrównania do płacy minimalnej,
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, trzynasta pensja, należności z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce finansowej,
 • odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania należne w razie rozwiązania stosunku pracy.

Zasady ustalania wysokości pensji znajdują się w rozporządzeniu urlopowym (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014).  

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego w naturze. Wypłata ekwiwalentu jest możliwa tylko w okresie wypowiedzenia, np. gdy wiadomo, że zatrudniony nie zdąży wykorzystać urlopu. Sposób ustalania wysokości należnego świadczenia jest wskazany w rozporządzeniu urlopowym.

Wysokość ekwiwalentu zależy od wartości współczynnika urlopowego, tj. wynagrodzenia za jeden dzień urlopu – po odliczeniu dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu, niedziel oraz świąt. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia uwzględnia się pensje wypłacane przez okres 3 miesięcy przed nabyciem prawa do ekwiwalentu. Ekwiwalent zaczyna przysługiwać z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 05.12.1996 r. (sygn. akt: I PKN 34/96)  zatrudniający powinien wypłacić należność w tym czasie.

Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze

Pracownik, który we własnym zakresie kupuje odzież i obuwie robocze spełniające normy BHP, również ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Wysokość świadczenia powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom poniesionym w związku z zakupem odzieży. Zatrudnionemu należy się także specjalny dodatek za pranie ubrań roboczych. Pracodawca nie musi wypłacać dodatkowego świadczenia, jeśli w zakładzie pracy zapewni warunki do czyszczenia ubrań (pralnia, środki piorące itd.).

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

  Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

 • 23.05.2017
  Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

  Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

24.10.2017
Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Pracodawca musi wypłacać należne wynagrodzenie do 10. dnia kolejnego miesiąca. Możemy otrzymywać także inne świadczenia ze stosunku pracy – terminy ich wypłat są bardziej zróżnicowane i zależą od wielu przepisów.

23.05.2017
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlopu corocznego, nieprzerwanego i – co najważniejsze – płatnego. Jakie wynagrodzenie za urlop otrzymasz, gdy z niego skorzystasz? A jakie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dostaniesz w formie ekwiwalentu, jeśli zakończysz pracę w firmie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

 • 12.07.2022
  Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

  Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

 • 06.07.2022
  Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

  1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

12.07.2022
Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

06.07.2022
Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.