Elastyczny czas pracy – zalety i wady - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Ruchomy czas pracy można wprowadzić w całym zakładzie lub w odniesieniu do jednego pracownika. Elastyczne godziny sprzyjają podejmowaniu dodatkowych aktywności związanych z zawodem, edukacją lub życiem osobistym. Mogą jednak utrudniać budowanie relacji, jakie powstają pomiędzy członkami zespołu.

Ruchomy czas pracy – na czym polega?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wykonywać swoje obowiązki w ramach różnych systemów czasu pracy, np. podstawowego czy równoważnego. W każdym z systemów mogą funkcjonować różne rozkłady. Najbardziej elastyczną opcją jest ruchomy czas pracy, w którym zatrudniony sam decyduje o tym, kiedy zaczyna i kończy pracę. Obowiązują go przy tym pewne normy. Musi np. korzystać z 11-godzinnych odpoczynków dobowych i z 35-godzinnych odpoczynków tygodniowych.

Ruchomy czas pracy może obejmować wszystkich pracowników, jeśli zostanie wprowadzony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Stosuje się go również w odniesieniu do konkretnych osób, które są zobowiązane do złożenia wniosku do pracodawcy. Przepisy dotyczące ruchomego czasu pracy znajdują się w art. 140 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Dobre i złe strony elastycznego czasu pracy

Korzystanie z ruchomego czasu pracy sprzyja łączeniu różnych rodzajów aktywności. Z drugiej strony utrudnia nawiązywanie relacji ze współpracownikami. Samotność może być uciążliwa dla pracowników, którym zależy na utrzymywaniu kontaktów społecznych w miejscu pracy. Elastyczność nie jest dobra także dla osób, które nie mają silnej motywacji do działania. Łatwiej zmobilizować się do aktywności w miejscu, w którym wszyscy wykonują swoje obowiązki. Osoby, które są świetnie zorganizowane i uzyskują największą efektywność w samotności, mogą czerpać liczne korzyści z pracy w pojedynkę. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy nie sprzyja działaniom zespołowym. Trudno o efektywność w sytuacji, gdy np. jeden członek zespołu pojawia się w firmie o innej godzinie niż pozostali.   

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Osoba zatrudniona w ramach ruchomego czasu pracy ma właściwie takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy. Może np. korzystać ze zwolnienia chorobowego. Przysługuje jej również wynagrodzenie adekwatne do rodzaju i ilości wykonywanych zadań, a także do zajmowanej części etatu, kwalifikacji i doświadczenia. Różnica polega głównie na godzinach rozpoczynania i kończenia pracy. Liczenie wysokości wynagrodzenia w miesiącu, w którym pracownik nie był obecny w zakładzie ze względu na chorobę, przebiega tak samo jak w odniesieniu do innych zatrudnionych. Pierwszy krok to podzielenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przez 30. Uzyskany wynik mnoży się przez liczbę dni wskazaną w zwolnieniu. Otrzymaną w ten sposób liczbę odejmuje się od wynagrodzenia miesięcznego.

Przepracowanie niepełnego miesiąca może wynikać również z rozwiązania umowy o pracę. Aby obliczyć wysokość pensji, trzeba podzielić kwotę wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania w określonym miesiącu. Kolejny krok to pomnożenie wyniku przez liczbę nieprzepracowanych godzin. Uzyskany wynik należy odjąć od płacy należnej za pełny miesiąc.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 13.05.2018
  Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

  Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

 • 15.04.2018
  Ulgi przy PITACH

  Koniec kwietnia to ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem dzieci, zakupem leków czy opłaceniem rehabilitacji zmniejszają podatek. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg.

13.05.2018
Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

15.04.2018
Ulgi przy PITACH

Koniec kwietnia to ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem dzieci, zakupem leków czy opłaceniem rehabilitacji zmniejszają podatek. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019
  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

23.12.2019
Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.