Ewidencja czasu pracy a wynagrodzenie - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

Czego dowiesz się z artykułu?

Czym jest miesięczna ewidencja czasu pracy?
Czas pracy – ewidencja i jej forma.
Ewidencja godzin pracy – wzór zawartości.
Dlaczego prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważne w kontekście wynagrodzenia?

Czym jest miesięczna ewidencja czasu pracy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej jednym z najważniejszych dokumentów obowiązujących wszystkich pracodawców jest ewidencja i rozliczenie czasu pracy za miesiąc (lub inny ustalony okres). Karta powinna być prowadzona dla każdego pracownika indywidualnie.

Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie. Dlatego też może podlegać karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Co więcej, tabelę godzin pracy trzeba przechowywać przez cały okres zatrudnienia, a także 10 lat po rozwiązaniu umowy.

Dokumentowanie czasu pracy nie dotyczy pracowników:

 • otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej,
 • wykonujących swoje obowiązki w systemie zadaniowym (tutaj może być prowadzona osobna ewidencja zadaniowego czasu pracy),
 • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

| Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

Czas pracy – ewidencja i jej forma

Jak ewidencjonować czas pracy? Pracodawcy mogą robić to w formie papierowej lub elektronicznej. Większość z nich wybiera wygodną opcję uzupełniania tabeli na komputerze. O tym, jakie wymagania muszą spełnić tabele godzin pracy w formie cyfrowej, mówią rozdziały 3. i 4. wspomnianego wcześniej rozporządzenia.

Zgodnie z prawem pracodawca może też przeprowadzać ewidencjonowanie czasu pracy w tradycyjnej formie papierowych tabeli – ale wtedy musi odpowiednio zadbać o warunki przechowywania dokumentów, tak aby zminimalizować ryzyko zniszczenia lub dostępu osób nieupoważnionych.

| Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Ewidencja godzin pracy – wzór zawartości

Zastanawiasz się, co powinna zawierać ewidencja czasu pracy? Według informacji zawartych w rozporządzeniu i podawanych przez Państwową Inspekcję Pracy podstawowym elementem, który powinny zawierać prawidłowo skonstruowane ewidencje czasu pracy, jest liczba godzin, którą przepracowała dana osoba. Oznacza to konieczność ewidencji każdego przepracowanego czasu, w tym pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy (więcej niż ustawowe 5 dni w tygodniu).

Ponadto ważną kwestią jest także ewidencja nieobecności w pracy, czyli informacje o:

 • dniach wolnych od pracy oraz przyczynie ich udzielenia,
 • ustawowych zwolnieniach od pracy, ich wymiarze i podstawie prawnej,
 • liczbie dni i przyczynie innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • liczbie dni i przyczynie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

| Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Dlaczego prowadzenie ewidencji czasu pracy jest ważne w kontekście wynagrodzenia?

Wiesz już, jak prowadzić ewidencję czasu pracy. Ale dlaczego właściwie jest to tak ważne z punktu widzenia pracownika i jego zarobków?

To właśnie indywidualna ewidencja czasu pracy służy prawidłowemu ustaleniu wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych. Bez niej niemożliwe jest rozliczenie czasu pracy, a także naliczenie wynagrodzenia.

Zdarza się, że osoba zatrudniona pozywa pracodawcę, gdy ten z jakiegoś powodu odmawia wypłaty należnego wynagrodzenia. W takiej właśnie sytuacji bardzo przydaje się lista przepracowanych godzin. Dokument ten pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych sporów i niezgodności, więc powinien zostać udostępniony pracownikowi na jego żądanie.

| Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

 

Wiesz już, co na temat ewidencji czasu pracy mówią przepisy. Sam dokument nie wpływa na wynagrodzenie, ale jest podstawą do jego wyliczenia – zarówno na co dzień, jak i w problematycznych sytuacjach. Dlatego właśnie warto wiedzieć, że każdy pracodawca jest zobowiązany do jej prowadzenia.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

 • 11.09.2019
  Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

  Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

 • 09.09.2019
  Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

  Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków. 

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

11.09.2019
Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój pracodawca?

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

09.09.2019
Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków. 

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 20.05.2021
  Źródła finansowania działalności gospodarczej – jak uzyskać pieniądze na start własnego biznesu?

  Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS na rynku pracy jest zarejestrowanych aż 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa B2B wiąże się z wieloma korzyściami dla każdej ze stron współpracy biznesowej. Osoba, która zastanawia się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, może także skorzystać z dofinansowania, które ułatwia start w biznesie.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

20.05.2021
Źródła finansowania działalności gospodarczej – jak uzyskać pieniądze na start własnego biznesu?

Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS na rynku pracy jest zarejestrowanych aż 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa B2B wiąże się z wieloma korzyściami dla każdej ze stron współpracy biznesowej. Osoba, która zastanawia się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, może także skorzystać z dofinansowania, które ułatwia start w biznesie.