Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!

Home office – na czym polega?

Przepisy prawa pracy nie zawierają definicji pracy w systemie home office. Wykonywanie obowiązków w tym trybie nie jest zatem precyzyjnie uregulowane przepisami znajdującymi się w kodeksie pracy. W ustawie tej wspomniano jedynie o telepracy. Taka forma świadczenia pracy dotyczy regularnego wykonywania obowiązków poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – tak wynika z art. 675 § 1 kodeksu pracy. Określenia „home office” używa się natomiast najczęściej w kontekście sporadycznego świadczenia pracy poza przedsiębiorstwem, np. w przypadku pracownika, który przez kilka dni musi przebywać w domu, ale może wykonywać swoje obowiązki bez konieczności znajdowania się w firmie. Sformułowanie to dotyczy zatem realizowania zadań poza siedzibą firmy, w przypadku gdy taki sposób pracy nie jest dominujący i pracownik większość obowiązków wykonuje w zakładzie pracy.

Home office – jakie narzędzia pomogą Ci pracować efektywnie?

Godziny pracy w systemie home office

Jednym z najbardziej problematycznych zagadnień dotyczących wykonywania obowiązków w systemie home office jest ewidencja godzin pracy. W takiej sytuacji łatwo określić, czy pracownik zrealizował powierzone mu zadanie (widząc uzyskane efekty), natomiast trudno zweryfikować, jak wiele czasu na to poświęcił. Przedsiębiorcy wykorzystują różne sposoby, by sprawdzić, w jakich godzinach dana osoba pracuje. Dostępne metody to m.in. instalowanie liczników czasu pracy w komputerach, które umożliwiają zaobserwowanie okresu aktywności użytkownika. W kodeksie pracy nie ma informacji o godzinach pracy w przypadku trybu home office. Ustawa zawiera jednak regulacje dotyczące ruchomego czasu pracy. Zgodnie z art. 1401 § 1 dokumentu rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach będących dla pracownika dniami pracy (zgodnie z tym rozkładem). Kolejny paragraf wspomnianego artykułu mówi o tym, że rozkład czasu pracy może przewidywać pewien przedział czasu, w którym pracownik decyduje o rozpoczęciu wykonywania obowiązków (w dniu będącym dla niego dniem pracy – zgodnie z rozkładem czasu pracy). Jak wynika z § 3, świadczenie pracy zgodnie z rozkładami czasu opisanymi w § 1-2 nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. O tym, że systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe ustalane są w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo obwieszczeniu, mówi art. 150 § 1 kodeksu pracy.

Sprawdź oferty pracy zdalnej

Nadgodziny w pracy zdalnej

Przepisy prawa pracy w Polsce nie regulują precyzyjnie również kwestii nadgodzin w przypadku wykonywania obowiązków w systemie home office. Warto natomiast zdawać sobie sprawę z tego, w jakich sytuacjach ustawodawca dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu pracy praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest w przypadku:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej (w celu ochrony życia / zdrowia ludzkiego, ochrony środowiska albo mienia lub usunięcia awarii);
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jeśli chodzi o nadgodziny w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, to ich łączna liczba (dla danego pracownika) w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 150 godzin – świadczy o tym art. 151 § 3. Osobie pracującej w godzinach nadliczbowych przysługuje nie tylko normalne wynagrodzenie, ale i dodatek w wysokości:

 • 100% wynagrodzenia – jeśli godziny nadliczbowe przypadają w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy, który go obowiązuje), w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za wykonywanie obowiązków w niedzielę lub święto (zgodnie z rozkładem czasu pracy, który go obowiązuje);
 • 50% wynagrodzenia – jeżeli nadgodziny przypadają w innych dniach niż wyżej wymienione.

Powyższe regulacje zostały zawarte w art. 1511 § 1 kodeksu pracy.

Możliwe jest również ustalenie liczby nadgodzin większej niż 150, uwzględniając taki zapis np. w regulaminie pracy.

Co można zyskać dzięki home office?

Dla wielu pracowników możliwość częściowego wykonywania obowiązków w domowym biurze jest świetnym rozwiązaniem. Przede wszystkim osoba zatrudniona w firmie nie musi rezygnować z pracy w sytuacjach, które uniemożliwiają pojawienie się w zakładzie pracy, natomiast nie stanowią przeciwwskazania do realizacji zadań zawodowych wymagających jedynie korzystania z komputera. Oprócz tego pracownik sam może dokładnie ustalić, w jakim momencie rozpoczyna swoją pracę. Zaletą systemu home office niewątpliwie jest możliwość uniknięcia długich dojazdów do firmy. Dodatkowo, pracownik nie rozprasza się poprzez rozmawianie ze swoimi współpracownikami. Należy natomiast mieć na uwadze to, że praca w trybie home office wymaga dyscypliny – chociaż obok nie ma kolegów z zespołu, to w domu znajduje się mnóstwo rzeczy, które mogą spowodować spadek koncentracji.

Home office – dlaczego warto pracować w domu?

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.03.2019
  Pracujesz w nadgodzinach poza miejscem zatrudnienia? Sprawdź, co Ci przysługuje

  Dodatek pieniężny lub czas wolny – to standardowe formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Osoby, które stale wykonują obowiązki poza siedzibą pracodawcy, czyli np. kierowcy lub przedstawiciele handlowi, mają prawo do ryczałtu, którego wysokość powinna być adekwatna do przewidywanej liczby nadgodzin.

 • 26.01.2019
  Jakie są formy zapłaty za nadgodziny?

  Pracodawca oczekuje, że zostaniesz po godzinach? Pamiętaj, że przysługuje Ci rekompensata. Zapłata za nadgodziny to dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny. Brak rekompensaty stanowi naruszenie praw pracowniczych.  

 • 01.01.2018
  Wynagrodzenie za pracę w nocy – jak obliczyć?

  Rekompensatę za pracę w porze nocnej stanowi wynagrodzenie i 20-procentowy dodatek. Jego wysokość zależy od wymiaru płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Można otrzymać również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 50% albo 100% stawki godzinowej lub czas wolny - w wymiarze 1 lub 1,5 godziny za każdą nadgodzinę.

04.03.2019
Pracujesz w nadgodzinach poza miejscem zatrudnienia? Sprawdź, co Ci przysługuje

Dodatek pieniężny lub czas wolny – to standardowe formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Osoby, które stale wykonują obowiązki poza siedzibą pracodawcy, czyli np. kierowcy lub przedstawiciele handlowi, mają prawo do ryczałtu, którego wysokość powinna być adekwatna do przewidywanej liczby nadgodzin.

26.01.2019
Jakie są formy zapłaty za nadgodziny?

Pracodawca oczekuje, że zostaniesz po godzinach? Pamiętaj, że przysługuje Ci rekompensata. Zapłata za nadgodziny to dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny. Brak rekompensaty stanowi naruszenie praw pracowniczych.  

01.01.2018
Wynagrodzenie za pracę w nocy – jak obliczyć?

Rekompensatę za pracę w porze nocnej stanowi wynagrodzenie i 20-procentowy dodatek. Jego wysokość zależy od wymiaru płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Można otrzymać również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 50% albo 100% stawki godzinowej lub czas wolny - w wymiarze 1 lub 1,5 godziny za każdą nadgodzinę.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 01.09.2020
  Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

  Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

 • 25.08.2020
  Ile można dorobić do renty?

  Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

 • 29.07.2020
  Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

  Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

01.09.2020
Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

25.08.2020
Ile można dorobić do renty?

Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

29.07.2020
Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.