Ile można dorobić do renty?

Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.

Z artykułu dowiesz się:

  • ile można zarobić na rencie z tytułu niezdolności do pracy,
  • ile można dorobić na rencie rodzinnej,
  • ile można dorobić do renty socjalnej,
  • którzy renciści są zwolnieni z limitów zarabiania.

Pobierasz świadczenie pieniężne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale ambicja i stan zdrowia pozwalają Ci na pracę? Dorabianie do renty jest możliwe i zgodne z prawem, ale trzeba pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Jeśli je przekroczysz, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Ile można dorobić na rencie z tytułu niezdolności do pracy?

Jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale znajdziesz zajęcie, które jesteś w stanie wykonywać zarobkowo, masz prawo się go podjąć. W tej sytuacji postaraj się, aby Twój przychód nie przekroczył 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2020 r. kwota ta wynosi 3732,10 zł.

Dlaczego akurat tyle? Wyższy przychód będzie dla Ciebie oznaczał zmniejszenie świadczenia rentowego o kwotę przekroczenia. Nie może to być więcej niż 620,37 zł dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Limit zarobków rencisty, po którego przekroczeniu Twoje świadczenie zostanie całkowicie zawieszone, to 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

| Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Ile można dorobić do renty rodzinnej?

Limity w kwestii dorabiania do renty rodzinnej są takie same, jak powyżej. Różnicę stanowi maksymalna kwota zmniejszenia – od czerwca 2020 r. jest to 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Renta socjalna a praca

Do omówienia pozostało jeszcze zagadnienie: renta socjalna – ile można dorobić, jeśli ją pobierasz? Tutaj restrykcje są największe, ponieważ ZUS zawiesza świadczenie, gdy osiągniesz przychód przekraczający zaledwie 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS na dany okres.
| Prace, w których łatwiej zatrudnisz się na niepełny etat

Ile może dorobić rencista – szczególne przypadki

W kilku sytuacjach możesz dorabiać do swojej renty bez żadnych ograniczeń. Limit zarobków rencisty nie obowiązuje osób, które:

  • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie lub w miejscach odosobnienia,
  • mają prawo do renty rodzinnej po wyżej wymienionych inwalidach,
  • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową,
  • mają prawo do renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Jeśli jako rencista w 2020 r. pracujesz zawodowo, powinieneś powiadomić o tym ZUS najpóźniej do końca lutego 2021 r. Ten obowiązek nie dotyczy Cię, jeśli osiągnąłeś już wiek emerytalny oraz masz ustalone prawo do emerytury. W takim wypadku dorabianie na rencie nie podlega żadnym ograniczeniom.

| Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury

 

Pamiętaj, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Opisany limit obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. We wrześniu zostanie wprowadzony nowy, dlatego jeśli interesuje Cię ta kwestia, koniecznie śledź komunikaty na bieżąco!