Renta socjalna a praca – ile można dorobić? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Od 1 czerwca 2020 r. znów zmieniło się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a wraz z nim – limity dorabiania do renty. Jeśli więc pobierasz świadczenia z ZUS i pracujesz, będziesz teraz mógł legalnie zarobić nieco więcej niż wcześniej. Warto wiedzieć, jak ustalane są te kwoty i czego się spodziewać po przyszłych zmianach. Sprawdź, jak ZUS określa, ile można dorobić do renty socjalnej, rodzinnej oraz przyznanej z tytułu niezdolności do pracy.[\top_text]

Z artykułu dowiesz się:

 • ile można zarobić na rencie z tytułu niezdolności do pracy,
 • ile można dorobić na rencie rodzinnej,
 • ile można dorobić do renty socjalnej,
 • którzy renciści są zwolnieni z limitów zarabiania.

Pobierasz świadczenie pieniężne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale ambicja i stan zdrowia pozwalają Ci na pracę? Dorabianie do renty jest możliwe i zgodne z prawem, ale trzeba pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów. Jeśli je przekroczysz, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Ile można dorobić na rencie z tytułu niezdolności do pracy?

Jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale znajdziesz zajęcie, które jesteś w stanie wykonywać zarobkowo, masz prawo się go podjąć. W tej sytuacji postaraj się, aby Twój przychód nie przekroczył 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2020 r. kwota ta wynosi 3732,10 zł.

Dlaczego akurat tyle? Wyższy przychód będzie dla Ciebie oznaczał zmniejszenie świadczenia rentowego o kwotę przekroczenia. Nie może to być więcej niż 620,37 zł dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Limit zarobków rencisty, po którego przekroczeniu Twoje świadczenie zostanie całkowicie zawieszone, to 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

| Co daje objęcie ubezpieczeniem wypadkowym?

Ile można dorobić do renty rodzinnej?

Limity w kwestii dorabiania do renty rodzinnej są takie same, jak powyżej. Różnicę stanowi maksymalna kwota zmniejszenia – od czerwca 2020 r. jest to 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Renta socjalna a praca

Do omówienia pozostało jeszcze zagadnienie: renta socjalna – ile można dorobić, jeśli ją pobierasz? Tutaj restrykcje są największe, ponieważ ZUS zawiesza świadczenie, gdy osiągniesz przychód przekraczający zaledwie 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS na dany okres.
| Prace, w których łatwiej zatrudnisz się na niepełny etat

Ile może dorobić rencista – szczególne przypadki

W kilku sytuacjach możesz dorabiać do swojej renty bez żadnych ograniczeń. Limit zarobków rencisty nie obowiązuje osób, które:

 • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie lub w miejscach odosobnienia,
 • mają prawo do renty rodzinnej po wyżej wymienionych inwalidach,
 • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową,
 • mają prawo do renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Jeśli jako rencista w 2020 r. pracujesz zawodowo, powinieneś powiadomić o tym ZUS najpóźniej do końca lutego 2021 r. Ten obowiązek nie dotyczy Cię, jeśli osiągnąłeś już wiek emerytalny oraz masz ustalone prawo do emerytury. W takim wypadku dorabianie na rencie nie podlega żadnym ograniczeniom.

| Zawody uprawniające do wcześniejszej emerytury

 

Pamiętaj, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Opisany limit obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. We wrześniu zostanie wprowadzony nowy, dlatego jeśli interesuje Cię ta kwestia, koniecznie śledź komunikaty na bieżąco!

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 21.09.2020
  Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

  Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

 • 05.09.2020
  Podwyżka na macierzyńskim – co mówi na ten temat prawo pracy?

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Czy na macierzyńskim przysługuje podwyżka ?

 • 01.09.2020
  Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

  Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

21.09.2020
Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

05.09.2020
Podwyżka na macierzyńskim – co mówi na ten temat prawo pracy?

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Czy na macierzyńskim przysługuje podwyżka ?

01.09.2020
Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!