Indywidualny rozkład czasu pracy – co to takiego?

Rozkład czasu pracy jest po prostu harmonogramem, zgodnie z którym pracownik wykonuje swoje obowiązki. Zwykle jest on ustalany odgórnie, ale zgodnie z prawem zatrudniony może złożyć pisemny wniosek o ustalenie indywidualnego grafiku w ramach swojego systemu czasu pracy. Przeczytaj, jak to działa i kto może z tego skorzystać.

Z artykułu dowiesz się:

  • jaką podstawę prawną mają indywidualne rozkłady czasu pracy,
  • jak wyglądają kwestie formalne związane z wnioskiem o indywidualny rozkład czasu pracy,
  • w jakich sytuacjach możesz się ubiegać o indywidualny czas pracy,
  • jak wygląda kwestia wynagrodzenia przy czasie pracy ustalanym indywidualnie.

Nie ma przeszkód, aby indywidualny rozkład wprowadzić w dowolnym systemie czasu pracy. Czasami jednak może się to okazać po prostu bez sensu, np. w systemie zadaniowym. Zobacz, kiedy warto prosić o indywidualne podejście do grafiku.

| Systemy czasu pracy – co warto wiedzieć?

Indywidualny rozkład czasu pracy – podstawa prawna

Możliwość złożenia wniosku o indywidualny czas pracy wynika z art. 142 Kodeksu pracy. Ustawa jest dostępna w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Indywidualny czas pracy – wniosek i kwestie formalne

Każdy pracownik ma prawo złożyć wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy, ale pracodawca nie musi wyrazić zgody na jego udzielenie. Jeśli zdecydujesz się przygotować takie pismo, pamiętaj, że nie masz obowiązku uzasadniania swojej prośby. Szef może zaproponować Ci modyfikację indywidualnego rozkładu czasu pracy wskazanego we wniosku. Zmiany powinny być wprowadzone na podstawie waszego porozumienia.

Przy ustalaniu indywidualnego harmonogramu czasu pracy bierze się pod uwagę takie kwestie, jak:

  • maksymalny dobowy wymiar czasu pracy obowiązujący w danym systemie,
  • norma tygodniowa, która wynosi przeciętnie 40 godzin,
  • przeciętna długość tygodnia pracy, który wynosi 5 dni,
  • dobowe i tygodniowe odpoczynki,
  • dni ustawowo wolne od pracy,
  • prawo do jednej niedzieli wolnej od pracy w ciągu 4 tygodni.

| Elastyczny czas pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy

Indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika – kiedy pracodawca musi, a kiedy może go przyjąć?

Indywidualny czas pracy pracownika często dotyczy np. kobiet karmiących piersią lub pracowników niepełnosprawnych. Podczas ustalania harmonogramu pracy zatrudniający musi uwzględniać szczególne potrzeby tych grup. W innych przypadkach pracodawca sam decyduje, czy uwzględnić prośbę pracownika, czy też nie.

Zmiany w rozkładzie mogą dotyczyć godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, dni, w których wykonujesz swoje obowiązki, czy przerw. Najczęstszym powodem składania prośby o indywidualny czas pracy jest chęć pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Jeśli na przykład jesteś rodzicem przedszkolaka, możesz złożyć wniosek o zmianę godziny rozpoczęcia pracy ze względu na konieczność odprowadzenia dziecka do przedszkola. Decyzja Twojego pracodawcy zależy przeważnie od organizacji pracy w danym zakładzie pracy oraz od stanowiska, które zajmujesz.

Inny powód stanowią Twoja religia i obchodzenie związanych z nią uroczystości. Członkowie kościołów i związków wyznaniowych mają zagwarantowane prawo do obchodzenia świąt religijnych zgodnie z zasadami swojego wyznania. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990260235) pracodawca ma obowiązek przystać na prośbę pracownika obchodzącego np. święta żydowskie, ustalając mu indywidualny czas pracy.

Wynagrodzenie brutto–netto przy indywidualnym wymiarze i rozkładzie czasu pracy

Swoje obowiązki musisz zawsze wykonywać w określonym wymiarze – nawet jeśli rozkład czasu pracy został dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Za swoją pracę powinieneś więc otrzymać wynagrodzenie, którego wysokość brutto jest określona w umowie o pracę – w stawce miesięcznej lub godzinowej. Narzędziem pomocnym w przeliczeniu brutto na netto jest kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl.

 

Jeśli z przyczyn osobistych potrzebujesz indywidualnego rozkładu czasu pracy, bez wahania złóż wniosek u przełożonego. Być może już od następnego miesiąca nowe godziny sprawią, że będzie Ci dużo łatwiej podołać codziennym obowiązkom!