Jak obliczyć staż urlopowy w pierwszym roku pracy? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Staż urlopowy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę okresy pracy, służby wojskowej czy nauki. W pierwszym roku pracy, z każdym przepracowanym miesiącem nabywa się prawo do 1/12 z 20 lub 26 dni.

Urlop pracownika rozpoczynającego pracę

W pierwszym roku pracownik nabywa prawo do 1/12 urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu każdego pełnego miesiąca. Okresy, które uwzględnia się przy ustalaniu stażu urlopowego, są wymienione w art. 154 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Określając liczbę przysługujących wolnych dni, bierze się pod uwagę:

 • okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – niezależnie od tego, jakie przerwy pomiędzy nimi wystąpiły;
 • okresy odbywania  służby wojskowej;
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie współmałżonka,
 • zatrudnienie u zagranicznych pracodawców,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • czas, za który przysługuje odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • czas, za który przysługuje wynagrodzenie w związku z przywróceniem do pracy lub odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę,
 • okresy nauki (zakończone uzyskaniem świadectwa lub dyplomu):

- w zasadniczej lub równorzędnej szkole zawodowej (czas trwania nauki przewidziany programem, nie dłuższy niż 3 lata),

- w średniej szkole zawodowej (maksymalnie 5 lat),

- w średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych (5 lat),

- w średniej szkole ogólnokształcącej (4 lata),

- w szkole policealnej (6 lat),

- w szkole wyższej (8 lat).

Wymiar urlopu wypoczynkowego to:

 • 20 dni – w przypadku pracownika, którego staż urlopowy jest krótszy niż 10 lat;
 • 26 dni – w przypadku pracownika, którego staż urlopowy wynosi 10 lat lub więcej.

Minimalne wynagrodzenie – pierwsza praca

Płaca minimalna przysługuje w pełnej wysokości od pierwszego roku pracy. Jej wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów. Wymiar najniższego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. to 2 000 zł brutto, a w 2018 r. – 2 100 zł brutto.

Wynagrodzenie urlopowe

Zgodnie z kodeksem pracy za czas urlopu przysługuje pracownikowi pensja, jaką otrzymywałby, gdyby był w pracy i wykonywał swoje obowiązki. Szczegółowe zasady obliczania wymiaru wynagrodzenia urlopowego znajdują się w tzw. rozporządzeniu urlopowym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Do podstawy, od której zależy wysokość pensji za czas urlopu, wliczają się składniki, które:

 • mają charakter roszczeniowy, tzn. przysługują na podstawie prawa pracy lub regulacji wewnątrzzakładowych i nabywa się do nich prawo po spełnieniu określonych wymagań;
 • są wypłacane w sposób powtarzalny, niekoniecznie regularnie.

Składniki wynagrodzenia przyznawane sporadycznie, wymienione w par. 6 rozporządzenia urlopowego, nie są uwzględniane przy określaniu podstawy płacy za czas urlopu wypoczynkowego. Chodzi m.in. o nagrody jubileuszowe, odprawy czy wynagrodzenie przestojowe.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.11.2017
  Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

  Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

 • 30.10.2017
  Płaca minimalna a niepełny wymiar godzin

  Prawo do minimalnego wynagrodzenia mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to nie tylko pracowników na pełnych etatach, ale też wykonujących swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin, czyli na pół, ćwierć i trzy czwarte etatu.

 • 24.10.2017
  Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

  Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

06.11.2017
Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

30.10.2017
Płaca minimalna a niepełny wymiar godzin

Prawo do minimalnego wynagrodzenia mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to nie tylko pracowników na pełnych etatach, ale też wykonujących swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin, czyli na pół, ćwierć i trzy czwarte etatu.

24.10.2017
Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 06.04.2020
  Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

  Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

 • 06.04.2020
  Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

  Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!

06.04.2020
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

06.04.2020
Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!