Jak obliczyć staż urlopowy w pierwszym roku pracy? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Staż urlopowy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni. Przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę okresy pracy, służby wojskowej czy nauki. W pierwszym roku pracy, z każdym przepracowanym miesiącem nabywa się prawo do 1/12 z 20 lub 26 dni.

Urlop pracownika rozpoczynającego pracę

W pierwszym roku pracownik nabywa prawo do 1/12 urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu każdego pełnego miesiąca. Okresy, które uwzględnia się przy ustalaniu stażu urlopowego, są wymienione w art. 154 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Określając liczbę przysługujących wolnych dni, bierze się pod uwagę:

 • okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – niezależnie od tego, jakie przerwy pomiędzy nimi wystąpiły;
 • okresy odbywania  służby wojskowej;
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie współmałżonka,
 • zatrudnienie u zagranicznych pracodawców,
 • wykonywanie pracy nakładczej,
 • czas, za który przysługuje odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • czas, za który przysługuje wynagrodzenie w związku z przywróceniem do pracy lub odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę,
 • okresy nauki (zakończone uzyskaniem świadectwa lub dyplomu):

- w zasadniczej lub równorzędnej szkole zawodowej (czas trwania nauki przewidziany programem, nie dłuższy niż 3 lata),

- w średniej szkole zawodowej (maksymalnie 5 lat),

- w średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych (5 lat),

- w średniej szkole ogólnokształcącej (4 lata),

- w szkole policealnej (6 lat),

- w szkole wyższej (8 lat).

Wymiar urlopu wypoczynkowego to:

 • 20 dni – w przypadku pracownika, którego staż urlopowy jest krótszy niż 10 lat;
 • 26 dni – w przypadku pracownika, którego staż urlopowy wynosi 10 lat lub więcej.

Minimalne wynagrodzenie – pierwsza praca

Płaca minimalna przysługuje w pełnej wysokości od pierwszego roku pracy. Jej wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów. Wymiar najniższego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. to 2 000 zł brutto, a w 2018 r. – 2 100 zł brutto.

Wynagrodzenie urlopowe

Zgodnie z kodeksem pracy za czas urlopu przysługuje pracownikowi pensja, jaką otrzymywałby, gdyby był w pracy i wykonywał swoje obowiązki. Szczegółowe zasady obliczania wymiaru wynagrodzenia urlopowego znajdują się w tzw. rozporządzeniu urlopowym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014.

Do podstawy, od której zależy wysokość pensji za czas urlopu, wliczają się składniki, które:

 • mają charakter roszczeniowy, tzn. przysługują na podstawie prawa pracy lub regulacji wewnątrzzakładowych i nabywa się do nich prawo po spełnieniu określonych wymagań;
 • są wypłacane w sposób powtarzalny, niekoniecznie regularnie.

Składniki wynagrodzenia przyznawane sporadycznie, wymienione w par. 6 rozporządzenia urlopowego, nie są uwzględniane przy określaniu podstawy płacy za czas urlopu wypoczynkowego. Chodzi m.in. o nagrody jubileuszowe, odprawy czy wynagrodzenie przestojowe.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 15.04.2018
  30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

  332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • 06.11.2017
  Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

  Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

 • 03.11.2017
  Wynagrodzenie a niewykonywanie pracy. Kiedy przysługuje?

  Urlop wypoczynkowy, choroba, przestój, ciąża, skrócenie okresu wypowiedzenia, nieprawidłowości przy rozwiązaniu umowy o pracę – to okoliczności, które uprawniają nas do pobierania wynagrodzenia mimo braku aktywności zawodowej. Wysokość pensji w tym czasie wynika z przepisów kodeksu pracy oraz z innych ustaw.

15.04.2018
30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

06.11.2017
Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców zależy od wymiaru najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku płaca minimalna wzrośnie z 2 000 zł brutto do 2 100 zł brutto, a stawka godzinowa – z 13 zł brutto do 13,70 zł brutto.

03.11.2017
Wynagrodzenie a niewykonywanie pracy. Kiedy przysługuje?

Urlop wypoczynkowy, choroba, przestój, ciąża, skrócenie okresu wypowiedzenia, nieprawidłowości przy rozwiązaniu umowy o pracę – to okoliczności, które uprawniają nas do pobierania wynagrodzenia mimo braku aktywności zawodowej. Wysokość pensji w tym czasie wynika z przepisów kodeksu pracy oraz z innych ustaw.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 10.06.2022
  Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

  Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 • 07.06.2022
  Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

  Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

10.06.2022
Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

07.06.2022
Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.