Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Grupa Pracuj

Istnieją dwa świadczenia, które możesz otrzymywać w trakcie czasowej niezdolności do pracy: wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Sprawdź ich wysokość oraz reguły wypłacania. Dowiedz się, kiedy, komu i na jakich zasadach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych.

Podstawa prawna

Zasady wypłacania wynagrodzenia chorobowego zostały określone w kodeksie pracy. W art. 92. par. 1. czytamy, że przysługuje ono pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli zaistniała ona na skutek:

 • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną”,
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży”,
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów”.

Innym rodzajem świadczenia jest zasiłek chorobowy. W kodeksie pracy pojawia się wzmianka na jego temat. Zasady, zgodnie z którymi wypłaca się zasiłek, określa Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999r. (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636, rozdz.2 , art. 4-17).

 

Kiedy wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek?

Przed nabyciem prawa do zasiłku chorobowego pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wypłacane jest przez 33 dni niezdolności do pracy, w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia – za każdy dzień, nie wyłączając dni wolnych. Od 34. dnia zyskujemy prawo do pobierania zasiłku chorobowego, wypłacanego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Z 2005 r. Nr 31, poz. 267). Pracownik, u którego przyczyną niezdolności do pracy stała się choroba zawodowa lub wypadek przy pracy, nabywa prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru już od pierwszego dnia.

 

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Do wypłacania wynagrodzenia chorobowego zobligowany jest zatrudniający. Zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub uprawniony pracodawca – taki, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób.

 

Kalkulator chorobowego

Wysokość zasiłku oraz wynagrodzenia chorobowego określana jest według jednakowych zasad i zależy od powodu niezdolności do pracy. Pracownik ma prawo do świadczenia w wymiarze:

 • 100% miesięcznego wynagrodzenia – gdy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby przypadającej w okresie ciąży;
 • 80% miesięcznego wynagrodzenia – gdy niezdolność do pracy jest skutkiem choroby;
 • 70% miesięcznego wynagrodzenia – gdy okres hospitalizacji pracownika przekracza 33 dni.

 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.06.2018
  3 powody, dla których warto zostać doradcą ds. nieruchomości

  Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosiło 5500 zł brutto w 2017 r. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu - w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później - cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.  

 • 12.06.2018
  7 dobrze płatnych zawodów dla różnych typów osobowości

  Programista, handlowiec i kierowca samochodu ciężarowego – to przykładowe profesje, w których można liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Wybierając ścieżkę kariery, warto uwzględnić również swoje predyspozycje. Sprawdź, jaki zawód pasuje do Twojej osobowości.

 • 07.05.2018
  Jak być efektywnym w pracy i zarobić więcej?

  Nie lubisz swojej pracy i nie chcesz się angażować? Jeśli tak jest, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będziesz uzyskiwał atrakcyjne zarobki. Wybierz zawód, który zawsze chciałeś wykonywać i rozwijaj się, a pieniądze staną się miłym dodatkiem do sukcesu zawodowego.

14.06.2018
3 powody, dla których warto zostać doradcą ds. nieruchomości

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosiło 5500 zł brutto w 2017 r. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu - w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później - cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.  

12.06.2018
7 dobrze płatnych zawodów dla różnych typów osobowości

Programista, handlowiec i kierowca samochodu ciężarowego – to przykładowe profesje, w których można liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie. Wybierając ścieżkę kariery, warto uwzględnić również swoje predyspozycje. Sprawdź, jaki zawód pasuje do Twojej osobowości.

07.05.2018
Jak być efektywnym w pracy i zarobić więcej?

Nie lubisz swojej pracy i nie chcesz się angażować? Jeśli tak jest, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będziesz uzyskiwał atrakcyjne zarobki. Wybierz zawód, który zawsze chciałeś wykonywać i rozwijaj się, a pieniądze staną się miłym dodatkiem do sukcesu zawodowego.