Jak obliczyć zasiłek chorobowy?

Opłacanie składek chorobowych przez określony czas uprawnia do pobierania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, takich jak np. zasiłek. Jego wysokość zależy od przyczyny niezdolności do pracy i może wynosić 70%, 80% lub 100% pensji. Sprawdź, jak obliczyć zasiłek chorobowy.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Składkę chorobową opłaca pracodawca, odliczając należną kwotę, tzn. 2,45% od wynagrodzenia brutto pracownika. Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego uprawnia Cię do pobierania świadczeń, takich jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy.

Więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych, w tym także ubezpieczenia chorobowego, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nabywasz po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi:

 • 30 dni nieprzerwanego opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę;
 • 90 dni nieprzerwanego opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenia.

Do okresu wyczekiwania wlicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane ze środków pracodawcy i wynosi 80% lub 100% pensji, jaką otrzymujesz. Świadczenie przysługuje przez 33 dni niezdolności do pracy. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, okres skraca się do 14 dni. Wysokość wynagrodzenia chorobowego to najczęściej 80% pensji. Świadczenie przysługuje w wymiarze 100%, jeśli niezdolność do pracy jest efektem:

 • wypadku przy pracy lub w drodze do/z pracy,
 • choroby przypadającej w trakcie ciąży,
 • poddania się badaniom lub zabiegowi pobrania tkanek bądź narządów.

Jak liczyć zasiłek chorobowy?

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywane za okres 12 miesięcy kalendarzowych, przypadających przed miesiącem, w którym wystąpiła choroba. Podstawą są pełne miesiące kalendarzowe, jeśli pracownik wykonywał swoje obowiązki krócej niż przez 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku chorobowego może wynosić:

 • 70% podstawy – za okres pobytu w szpitalu;
 • 80% podstawy – w większości przypadków;
 • 100% podstawy – za czas pobytu w szpitalu i za okres niezdolności do pracy spowodowanej:

- wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy,

- chorobą przypadającą w czasie ciąży,

- badaniami lub zabiegiem pobrania tkanek bądź narządów.

Zasiłek chorobowy nie należy się np. w trakcie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego oraz gdy niezdolność do pracy jest efektem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Świadczenie nie przysługuje także wtedy, gdy w okresie zwolnienia chorobowego pracownik wykonuje pracę zarobkową lub znajduje się w areszcie.