Jak umotywować podanie o podwyżkę?

Rozmowy o <strong>podwyżce</strong> są zazwyczaj dość kłopotliwe, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Jeśli jednak pracujesz w danej firmie przez dłuższy czas, rozwijasz się i czujesz, że Twoje doświadczenie jest dla niej cenne, warto złożyć <strong>podanie o podwyżkę</strong>. Sprawdź, jakie argumenty są najskuteczniejsze i mogą przekonać Twojego szefa do podniesienia Ci wynagrodzenia!

Jak umotywować podanie o podwyżkę?

Właściwe uzasadnienie prośby o zwiększenie wynagrodzenia może być skutecznym sposobem na uzyskanie podwyżki. Jakich argumentów warto użyć w podaniu?

1. Wzrost zakresu obowiązków

Jeśli masz już za sobą kilka lat pracy w tej samej firmie, szef może powierzać Ci nowe obowiązki i zadania. Wzrasta tym samym Twoja odpowiedzialność oraz wpływ na rozwój firmy. To istotne kwestie, które mogą przemawiać za podwyższeniem Ci wynagrodzenia adekwatnego do obecnie zajmowanego stanowiska.

2. Nowe umiejętności zawodowe

Masz za sobą szkolenie rozwijające Twoje kompetencje zawodowe, kurs języka obcego lub innego rodzaju osiągnięcia? To kolejne dobre argumenty na rzecz Twojej podwyżki. Im większa jest wiedza i umiejętności pracownika, tym lepiej powinien być on wynagradzany finansowo.

3. Zaangażowanie w życie firmy

Swoje podanie o podwyżkę umotywuj konkretnymi przykładami osobistego zaangażowania w życie firmy. Jeśli wykazujesz się inicjatywą w pracy, masz pomysły racjonalizatorskie i zależy Ci na tym, aby firma się rozwijała – nie wahaj się o tym napisać. Szef z pewnością spojrzy przychylniej na wniosek o wyższą pensję, jeśli przypomnisz mu o swoich konkretnych działaniach korzystnych dla całej firmy.

4. Długość stażu pracy

Liczba lat przepracowanych w tej samej firmie jest oczywiście jednym z argumentów, które możesz zaprezentować w podaniu o podwyżkę. Warto jednak podkreślić także wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą w tym czasie, która podnosi jakość Twojej pracy oraz przynosi korzyści innym.

5. Wysokość wynagrodzeń na Twoim stanowisku

Skorzystaj z porównywarki wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/, aby sprawdzić, jaka jest średnia pensja na Twoim stanowisku. To konkretny argument podparty przykładami i liczbami, który zdecydowanie ułatwi Ci prowadzenie negocjacji z pracodawcą. Porównując wysokość wynagrodzeń weź pod uwagę istotne czynniki, jak Twój staż pracy, region, w którym mieści się Twoja firma lub jej wielkość.

Podanie czy wniosek o podwyżkę?

Nie ma jednego obowiązującego wzoru pisma dotyczącego podwyżki. W niektórych, mniejszych firmach o nieformalnych strukturach w ogóle nie jest wymagany tego typu dokument. Kwestię wyższego wynagrodzenia można poruszyć w bezpośredniej rozmowie z przełożonym.

W większych przedsiębiorstwach lub korporacjach, w których zazwyczaj pracownicy nie mają bliższego kontaktu z przełożonymi, mogą obowiązywać gotowe wzory wniosków o podwyżkę do wypełnienia. Inne firmy wymagają samodzielnego napisania podania o podwyżkę.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Podanie czy wniosek o podwyżkę – pismo tego typu zawsze musi mieć formalny, uprzejmy i rzeczowy charakter. Warto zawrzeć w nim wszystkie argumenty przemawiające za wyższą pensją, jak:

 • staż pracy,
 • osiągnięcia,
 • umiejętności,
 • wkład w rozwój firmy.

W podaniu lub wniosku o podwyżkę dobrze jest też przypomnieć, ile wynosi nasze obecne wynagrodzenie. Licząc się z odmową, podkreśl również, że brak podwyżki nie wpłynie na Twój stosunek do pracy i zaangażowanie w życie firmy.

Co zawrzeć w podaniu o podwyżkę?

Dane, które obowiązkowo należy zawrzeć w podaniu o podwyżkę, to:

 • nazwa miejscowości i data składania podania,
 • Twoje imię i nazwisko,
 • imię i nazwisko przełożonego,
 • dane adresowe firmy,
 • tytuł: „Podanie o podwyżkę” lub „Wniosek o podwyżkę”,
 • prośba o podwyżkę wraz z rzeczowymi argumentami na rzecz jej przyznania,
 • grzecznościowy zwrot na koniec pisma, jak „Z poważaniem” czy „Z wyrazami szacunku,
 • odręczny podpis pracownika.

Treść samodzielnie pisanego podania lub wniosku o podwyżkę zależy wyłącznie od nas. Powinna być wyczerpująca, ale zarazem zwięzła tak, aby zmieściła się na jednej stronie formatu A4. Użyj standardowej czcionki komputerowej, a treść podania podziel na czytelne akapity.

Podanie lub wniosek o podwyżkę mogą być napisane ręcznie, choć lepiej wyglądają przygotowane na komputerze. Wydrukuj je i własnoręcznie podpisz. Przed złożeniem pisma przeczytaj je jeszcze raz lub poproś zaufaną osobę, aby sprawdziła, czy w treści dokumentu nie ma literówek lub błędów. Pismo przechowuj w teczce, żeby papier się nie pogniótł i nie wyglądał niechlujnie.

Czego nie zawierać w podaniu o podwyżkę?

Starając się o podwyżkę, nie używaj argumentów personalnych i szantażu. Wspominanie o trudnej sytuacji rodzinnej, kredycie, małym dziecku czy starym samochodzie nie będzie dobrze widziane przez pracodawcę. Szantaż w postaci groźby odejścia z pracy w przypadku braku podwyżki również nie sprawi, że pracodawca chętniej Ci ją przyzna. Nawet jeśli myślisz o odejściu z firmy, warto rozstać się z miejscem pracy z klasą, zachowując po sobie dobre wspomnienie.

10 argumentów, którymi nie warto uzasadniać prośby o podwyżkę

Kiedy składać podanie o podwyżkę?

Zanim złożysz podanie o podwyżkę, zorientuj się, w jakiej sytuacji znajduje się Twoja firma. Jeśli wiesz o jej przejściowych kłopotach finansowych, mniejszej liczbie zleceń, cięciach kosztów i zwolnieniach – poczekaj na lepszy moment. Niekorzystnie jest również domagać się wyższej pensji w okresie realizowania przez firmę nowych inwestycji, jak nowy zakład pracy czy uruchamianie linii produkcyjnej. Trudno spodziewać się wtedy środków na podwyżki dla pracowników.

Odpowiednie momenty na złożenie podania o podwyżkę to m.in.:

 • korzystna sytuacja finansowa firmy,
 • koniec roku finansowego w firmie. W trakcie planowania budżetu na kolejny rok dużo łatwiejsze jest wygospodarowanie funduszy na podwyżki dla pracowników;
 • sukces firmy, w który miałeś swój duży wkład;
 • odejście z pracy innego pracownika i powierzenie Ci jego obowiązków, co wiąże się z większą odpowiedzialnością;
 • zaangażowanie Cię w nowy, wymagający projekt firmowy.

O jak dużą podwyżkę można prosić?

Jeszcze przed złożeniem podania lub wniosku o podwyżkę upewnij się, jaki jest poziom wynagrodzeń w Twojej branży. Dane o płacach osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach i o zbliżonym doświadczeniu znajdziesz na stronie https://zarobki.pracuj.pl/.

Następnie określ minimum finansowe, które będzie Cię satysfakcjonować oraz kwotę maksymalną możliwą do uzyskania. Bezpieczne będzie wnioskowanie o 10-procentowy wzrost Twojej pensji.

Jak dobrze negocjować pensję?

Bezpośrednie negocjacje wysokości pensji potrafią być stresujące, warto jednak podejść do nich spokojnie i wysłuchać argumentów drugiej strony. Nie należy się zacietrzewiać i zamykać na propozycje szefa. Jeśli podwyżka nie jest aktualnie możliwa, dobrze jest rozpatrzeć korzyści pozapłacowe, które może zaproponować pracodawca, jak prywatna opieka medyczna, karnet sportowy czy opłacenie dodatkowych kursów lub studiów podyplomowych.

7 podpowiedzi, jak negocjować wynagrodzenie

Co zrobić w momencie odrzucenia wniosku o podwyżkę?

Jeśli Twój wniosek o podwyżkę zostanie odrzucony, nie traktuj tego jak osobistej porażki. Podziękuj za odpowiedź, niezależnie od tego, czy jest pozytywna, czy negatywna. W rozmowie z pracodawcą podkreśl, że rozumiesz sytuację firmy i stanowisko szefa, a także zapewnij, że odmowa nie wpłynie na zaangażowanie, z jakim będziesz wykonywał swoje obowiązki. Możesz również poprosić o ponowne rozważenie Twoich oczekiwań finansowych w przyszłości.

Innym rozwiązaniem po odrzuceniu podania o podwyżkę jest wyznaczenie wspólnie z pracodawcą celów, które pozwolą w przyszłości podnieść Twoją pensję, np. po weryfikacji Twojej pracy po 3 miesiącach. W przypadku odbycia takiej rozmowy bezpośrednio z szefem poproś o pisemne potwierdzenie wspólnych ustaleń.

Jeśli jednak widzisz, że nawet czas albo zmiana obowiązków nie wpłyną na wysokość Twojej pensji – może to dobry moment na poszukanie nowego, bardziej satysfakcjonującego finansowo wyzwania zawodowego?

Jak szukać pracy