Jak wygląda zajęcie wynagrodzenia przez komornika? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Komornik może zająć część wynagrodzenia. Przesłanką do wszczęcia postępowania komorniczego jest złożenie wniosku przez wierzyciela. Z chwilą otrzymania wezwania od egzekutora pracownik traci prawo do części swojej pensji. Pracodawca przekazuje ją wierzycielowi lub komornikowi.  

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien otrzymywać wynagrodzenie. Nie może z niego zrezygnować lub przekazać go innej osobie. Wynika to z art. 84 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Pracodawca odlicza od pensji brutto składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z pensji. Zgodnie z art. 87 kodeksu pracy, od wynagrodzenia za pracę można odliczać:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 3. zaliczki pieniężne,
 4. kary pieniężne nakładane na postawie art. 108 kodeksu pracy.

Kodeks pracy określa granice potrąceń. W przypadku dokonywania egzekucji świadczeń alimentacyjnych – można obniżyć wynagrodzenie maksymalnie do 2/5 jego wysokości. W pozostałych przypadkach możliwe jest potrącenie połowy wynagrodzenia, ale tylko wtedy gdy pracownik otrzymuje pensję przekraczającą dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika to z ustalonych części pensji wolnych od potrąceń, które wynoszą:  

 • minimalne wynagrodzenie za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy) – w przypadku należności egzekwowanych na pokrycie należności innych niż alimenty;
 • 75% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych;
 • 90% płacy minimalnej netto – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Zajęcie pensji przez komornika

Zadłużony pracownik może spodziewać się interwencji komornika i utraty części wynagrodzenia na rzecz wierzycieli. Funkcjonariusz publiczny, jakim jest komornik, musi przestrzegać przepisów zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296). We wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i w wezwaniu do zapłaty należy określić dług będący przedmiotem egzekucji. W przeciwnym razie nie można wszcząć postępowania. Od chwili otrzymania wezwania komorniczego, pracownik traci prawo do części swojego wynagrodzenia. W takiej sytuacji obowiązkiem pracodawcy jest przekazywanie potrącanych kwot wierzycielowi lub przekazywanie zajętej części pensji komornikowi. Do zobowiązań zatrudniającego należy również:

 • dostarczenie zestawienia pensji pracownika za 3 miesiące poprzedzające wszczęcie postępowania komorniczego,
 • określenie kwot oraz terminów przekazywania zajętych środków wierzycielowi lub komornikowi,
 • złożenie oświadczenia o rodzaju przeszkód uniemożliwiających wypłatę wynagrodzenia,
 • przekazanie komornikowi informacji dotyczących roszczeń przedstawianych przez innych wierzycieli.

Kalkulator brutto-netto – jak obliczyć wysokość wynagrodzenia przed potrąceniem?

Aby dokonać potrącenia z pensji, należy najpierw odliczyć od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby szybko dokonać obliczeń lub sprawdzić otrzymany wynik, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.  

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 02.10.2018
  Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

  Skrócenie okresu przechowywania akt do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej oraz wypłata pensji domyślnie w formie przelewu – to kluczowe zmiany, które mają nastąpić na początku 2019 r.

 • 19.07.2018
  Większość sklepów przestrzega zakazu handlu w niedzielę

  Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, czy właściciele sklepów respektują przepisy dotyczące handlu w niedzielę i nie obligują pracowników do wykonywania obowiązków w tym czasie. Dotychczas do naruszeń doszło tylko w przypadku 7% skontrolowanych punktów handlowych.

02.10.2018
Od 2019 r. nowe zasady przechowywania akt pracowniczych

Skrócenie okresu przechowywania akt do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej oraz wypłata pensji domyślnie w formie przelewu – to kluczowe zmiany, które mają nastąpić na początku 2019 r.

19.07.2018
Większość sklepów przestrzega zakazu handlu w niedzielę

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, czy właściciele sklepów respektują przepisy dotyczące handlu w niedzielę i nie obligują pracowników do wykonywania obowiązków w tym czasie. Dotychczas do naruszeń doszło tylko w przypadku 7% skontrolowanych punktów handlowych.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.