Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

Czego dowiesz się z artykułu?

Wypłata wynagrodzenia na konto lub w gotówce – ogólne zasady
Obowiązek wypłaty wynagrodzenia na konto – 2020 i kolejne lata bez pensji w gotówce
Wypłata pensji w gotówce – jak o to wnioskować?
Przelew wynagrodzenia na konto innej osoby – wzór

Zastanawiasz się, czy musisz złożyć wniosek o przelew wynagrodzenia na konto? Od 2019 roku, w przeciwieństwie do poprzednich lat, nie jest to już potrzebne. Z kolei zmiana formy wypłaty na gotówkową wymaga złożenia pisemnego wniosku.

Wypłata wynagrodzenia na konto lub w gotówce – ogólne zasady

Zasada wypłaty wynagrodzenia jest prosta – pracodawca musi zrobić to do 10. dnia każdego miesiąca następującego po przepracowanym. Dokładny termin może być wskazany w umowie o pracę lub w warunkach zatrudnienia. Istnieją 3 możliwe sposoby przekazywania pracownikowi pensji:

 • przelew wynagrodzenia na konto,
 • wypłata pensji w gotówce,
 • wypłata w naturze, czyli niepieniężna (możliwa tylko jako część wynagrodzenia, będąca uzupełnieniem podstawowej pensji).

Jeśli dopiero zaczynasz nową pracę i chcesz ustalić, jaka jest różnica pomiędzy Twoim wynagrodzeniem brutto i netto, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia na konto – 2020 i kolejne lata bez pensji w gotówce

Przez wiele lat domyślną formą wypłaty wynagrodzenia była gotówka. Chociaż wiele osób preferowało płatność przelewem, to do takiej zmiany formy wypłaty potrzebne było oświadczenie o wypłacie wynagrodzenia na konto. Od stycznia 2019 roku domyślną formą przekazywania pensji jest już właśnie przelew. 2020 rok i kolejne lata pokazują, że była to ważna zmiana, potrzebna z punktu widzenia wygody pracowników i pracodawców. Jeśli zatem taka forma otrzymywania pieniędzy Ci odpowiada, wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto nie będzie potrzebny.

| Wypłata wynagrodzenia – w jakiej formie?

Wypłata pensji w gotówce – jak o to wnioskować?

Zastanawiasz się, czy jest obowiązek wypłaty wynagrodzenia na konto? Nie. Przelew to obecnie domyślna forma przekazywania pensji, ale jeśli z jakiegoś powodu preferujesz inną, możesz wnioskować u pracodawcy o wypłatę w gotówce. Takie prawo przysługuje każdemu pracownikowi.

Prawidłowo skonstruowany wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych powinien zawierać:

 • dane pracownika i pracodawcy,
 • nazwę miejscowości i datę,
 • prośbę o wypłatę wynagrodzenia w gotówce,
 • podpis pracownika.

Według Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zaakceptować Twój wniosek. Co więcej, ze swojej decyzji o zmianie formy wypłaty wynagrodzenia możesz się wycofać w każdym momencie i zmieniać ją tak często, jak chcesz.

| Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Przelew wynagrodzenia na konto innej osoby – wzór

Warto wiedzieć o jeszcze jednej nietypowej możliwości – mowa o wypłacie wynagrodzenia za pracę na inne konto niż Twoje własne. Pensja może wpływać na rachunek bankowy osoby trzeciej, np. członka rodziny – o ile złożysz odpowiednie pełnomocnictwo. Ta możliwość była często wykorzystywana w czasach, gdy przelewy nie były jeszcze tak powszechne i nie każdy członek rodziny miał własne konto bankowe.

Poprawnie napisany wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto zagraniczne lub krajowe osoby trzeciej powinien zawierać:

 • datę i miejsce podpisania upoważnienia,
 • dane pracownika, pracodawcy i osoby upoważnionej,
 • wskazanie, do czego upoważnia pismo,
 • wskazanie okresu, za jaki osoba upoważniona może odbierać wynagrodzenie (lub informację o bezterminowości),
 • czytelny podpis pracownika.

Co ciekawe, dopuszczalne jest też, aby wynagrodzenie było przelewane na więcej niż jedno konto. Jeśli jednak wybierzesz taką opcję, musisz liczyć się z tym, że pokrycie kosztów tych operacji będzie po Twojej stronie.

| Jak negocjować wynagrodzenie?

 

Czy wypłata tylko na konto? Wiesz już, że niekoniecznie. Pamiętaj, że chociaż możesz w każdej chwili zmienić formę wypłaty pensji na gotówkową, to jednak płatności bezgotówkowe są obecnie najbezpieczniejszą formą przepływu pieniędzy – dlatego warto z nich korzystać.