Kary za brak maseczki w pracy – czy szef może potrącić za to z pensji?

W dobie pandemii koronawirusa nikogo nie dziwi już widok osoby w maseczce ochronnej na ulicy, w sklepie czy w miejscu pracy. Służby porządkowe cały czas upominają tych, którzy nie stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Ale czy wiedziałeś, że karę finansową za brak maseczki może nałożyć także pracodawca? Sprawdź, jakie nieprzyjemności grożą osobom, które powinny nosić maseczki w pracy, ale tego nie robią.

Czego dowiesz się z artykułu?

Gdzie mogą wystąpić kary za brak maseczek?
Co grozi za brak maseczki – kary nie tylko od policjanta
Jaką karę za brak maseczki może nałożyć pracodawca?

Nie masz pewności, czy w Twoim miejscu pracy obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych? Lepiej szybko rozwiać tę wątpliwość, ponieważ kary za brak maseczek nakładane przez szefa są jak najbardziej możliwe.

Gdzie mogą wystąpić kary za brak maseczek?

Rozporządzenie o nakazie zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej na terenie całego kraju, które weszło w życie w październiku 2020 r., posiada zapis regulujący tę kwestię w miejscach pracy. Zgodnie z par. 27 ust. 1 pkt 2 należy przestrzegać tego obowiązku w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby konkretnych branż – w większości takich, które zakładają kontakt bezpośredni z interesantami/klientami i w których nie zawsze jest możliwość zachowania dystansu społecznego.

Dodatkowo od 28 listopada 2020 r. weszły w życie nowe, zaostrzone przepisy. Nakazują one zasłanianie ust i nosa wszystkim pracownikom bez względu na charakter miejsca pracy – również tym, którzy zachowują bezpieczny dystans. Na mocy rozporządzenia usta i nos trzeba zakrywać również w tych miejscach zakładu, w których wcześniej można było przebywać z odsłoniętą twarzą, np.:

  • w kuchni,
  • na stołówce,
  • przy biurku.

Sytuacja związana z obowiązkiem noszenia maseczki w miejscu pracy jest dynamiczna, dlatego warto obserwować najnowsze wytyczne. Jeśli wciąż masz wątpliwości, czy musisz zakrywać twarz, sprawdź, czy pracodawca nie umieścił informacji na ten temat na tablicy ogłoszeń lub – tymczasowo – w regulaminie pracy. Jeśli nie, po prostu zapytaj o obecne regulacje np. w dziale kadr.

| Koronawirus a wynagrodzenie – w których branżach pracownicy stracili, a w których zyskali?

Co grozi za brak maseczki – kary nie tylko od policjanta

Do tego, że policja nakłada kary za brak maseczki, z pewnością zdążyłeś się już przyzwyczaić. Ale możliwe „mandaty” od pracodawcy są jeszcze dla wielu osób zaskoczeniem.

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej i używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej – a do nich  należą właśnie maseczki. Jeśli zatem osoba zatrudniona nie stosuje się do obowiązku zasłaniania ust i nosa w czasie pandemii, musi się liczyć z konsekwencjami ze strony szefa.

| Zasiłek na dziecko – koronawirus a opiekuńczy

Jaką karę za brak maseczki może nałożyć pracodawca?

Pracodawcy w większości pilnują przestrzegania obowiązku noszenia maseczek i nie ma co się temu dziwić. Jeśli pracownik zostanie zarażony wirusem COVID-19 i udowodni, że stało się to z winy pracodawcy (czyli przez brak pilnowania obowiązku noszenia maseczki w czasie pracy), to będzie mógł się domagać odszkodowania.

Za brak maseczki w pracy mogą Cię zatem czekać kary porządkowe przewidziane w Kodeksie pracy – przede wszystkim upomnienie lub nagana. Ale jeśli pracodawca uzna to za stosowne, ma prawo także nałożyć karę pieniężną, która zostanie potrącona z Twojej pensji.

Zastanawiasz się, ile kary za brak maseczki może nałożyć szef? Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy jednorazowo może być to maksymalnie równowartość Twojego jednodniowego wynagrodzenia. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, kara może zostać wymierzona ponownie. Łączna kwota wszystkich potrąceń nie może jednak przewyższać dziesiątej części Twojego wynagrodzenia.

W skrajnym przypadku, jeżeli mimo upomnień będziesz uporczywie lekceważył wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w pracy, pracodawca może zinterpretować to jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – a to jest podstawą nawet do zwolnienia dyscyplinarnego.

| Kwarantanna a wynagrodzenie – kto i ile płaci pracownikowi, który musi pozostać w domu?

Wiesz już, jakie kary za nienoszenie maseczek może wymierzyć pracodawca. Dowiedz się, czy w Twoim miejscu pracy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, i stosuj się do niego – nie tylko unikniesz potrąceń z pensji, ale także zadbasz o własne zdrowie.