Kiedy możesz otrzymać zwrot kosztów za badania i zaświadczenia do pracy?

Pracodawca zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Każdy pracownik musi posiadać aktualne badania lekarskie do pracy, które stwierdzają brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania obowiązków służbowych. Zastanawiasz się, w jakich przypadkach możliwy jest zwrot kosztów za badania i zaświadczenia lekarskie do pracy? Przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Kto płaci za badania i zaświadczenie o zdolności do pracy?
• Ile kosztują badania lekarskie do pracy?
• Czy można otrzymać zwrot kosztów za zaświadczenie o niekaralności?

Kto płaci za badania i zaświadczenie o zdolności do pracy?

Pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez aktualnych badań lekarskich do pracy. Jeśli więc podejmujesz zatrudnienie w nowym miejscu, musisz otrzymać od lekarza medycyny pracy odpowiednie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do realizowania obowiązków służbowych.

Ważne! Pracownik zawsze zgłasza się na badania lekarskie do pracy ze skierowaniem wystawionym przez pracodawcę. Dokument powinien zawierać opis warunków szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia kandydata podejmującego zatrudnienie.

W Polsce przepisy Kodeksu pracy określają, że pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów za wszystkie badania lekarskie, które są wymagane do wykonywania obowiązków służbowych. Dotyczy to między innymi:

  • badań wstępnych przed rozpoczęciem pracy,
  • badań okresowych,
  • badań kontrolnych.

Jeśli lekarz zleci pracownikowi dodatkową diagnostykę, koszty również w całości pokrywa pracodawca. Aby otrzymać zwrot opłat za badania i zaświadczenia lekarskie do pracy, pracownik musi mieć na nie fakturę lub inny dokument potwierdzający poniesienie wydatków za wykonane usługi.

System wynagradzania w firmie. Jakie są najważniejsze formy wynagradzania pracowników?

Ile kosztują badania lekarskie do pracy?

Koszt badań lekarskich do pracy może różnić się w zależności od rodzaju wykonywanej diagnostyki, a także regionu oraz placówki, na którą się zdecydujesz. Cena podstawowego badania lekarskiego przed rozpoczęciem pracy wynosi około 100-150 złotych.

W przypadku bardziej szczegółowych badań koszt może być wyższy – od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł. Dotyczy to m.in. badań:

  • psychotechnicznych, czyli tzw. badań dla kierowców,
  • w kierunku chorób zawodowych,
  • okulistycznych.

Jeśli musisz wykonać wyżej wymienioną diagnostykę (a jest ona niezbędna do pracy na Twoim stanowisku), pracodawca poniesie wszelkie opłaty za wykonane usługi.

Benefity pracownicze jako dodatki do zasadniczej pensji

Czy można otrzymać zwrot kosztów za zaświadczenie o niekaralności?

Jeśli ze względu na charakter wykonywanej pracy pracodawca będzie wymagał od Ciebie zaświadczenia o niekaralności, musisz złożyć wniosek w punkcie informacyjnym znajdującym się przy sądzie rejonowym lub okręgowym. Zaświadczenie może zostać wydane na podstawie Krajowego Rejestru Karnego, w formie papierowej, przesłane listownie lub wysłane na Twoją pocztę internetową.

Jaki koszt musisz ponieść?

  • 30 zł – w przypadku dokumentu wydawanego w formie papierowej,
  • 30 zł – w przypadku przesłania zaświadczenia listownie,
  • 20 zł – w przypadku otrzymania dokumentu na pocztę elektroniczną.

W Polsce przepisy prawa pracy nie określają wprost obowiązku pokrycia przez pracodawcę zwrotu kosztów za zaświadczenie o niekaralności. Jednakże wiele firm i instytucji z własnej inicjatywy oferuje swoim pracownikom pokrycie opłat w związku z odgórnym wymogiem posiadania tego dokumentu.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą regulacji prawnych, kwestii wynagrodzenia oraz benefitów? Koniecznie zajrzyj na stronę poświęconą zarobkom na różnych stanowiskach. Sprawdzaj najnowsze aktualności i bądź na bieżąco ze zmieniającym się rynkiem pracy!