Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę?

Zawierając kontrakt menedżerski, zobowiązujesz się do zarządzania przedsiębiorstwem. Nie musisz wypełniać poleceń przełożonych i uzyskujesz wyższe wynagrodzenie netto. Z drugiej strony, nie przysługują Ci uprawnienia pracownicze. Jako pracownik etatowy korzystasz z płatnego urlopu i ochrony przed zwolnieniem.  

Czym jest kontrakt menedżerski?

W przypadku kontraktów menedżerskich obowiązują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umów nienazwanych. Ani forma, ani treść porozumienia nie są narzucone z góry. Nie musisz np. przestrzegać norm czasu pracy. Możesz ustalić, że samodzielnie decydujesz o tym, kiedy i jak długo pracujesz. W przypadku umowy o pracę większość kwestii jest uregulowana w kodeksie pracy.

Kontrakt cywilnoprawny – co należy wiedzieć?

W kwestii ubezpieczeń społecznych kontrakt jest traktowany jak umowa-zlecenie. Od wynagrodzenia uzyskiwanego z tego tytułu odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolność występuje tylko w przypadku ubezpieczenia chorobowego.

Umowa zlecenie a chorobowe – dowiedz się, jak to wygląda

Jako menedżer na kontrakcie nie musisz wypełniać poleceń przełożonych. Dzięki temu możesz np. samodzielnie decydować o tym, jaką metodę zarządzania wybrać. To daje Ci swobodę działania i możliwość wykonywania zadań w sposób zgodny z Twoimi przekonaniami.

Metody i techniki zarządzania firmą

Zarobki menedżerów w zależności od umowy

Wysokość wynagrodzenia na konkretnym stanowisku najczęściej jest podawana w kwocie brutto, którą pomniejsza się o zaliczkę na podatek dochodowy oraz o składki ZUS. W przypadku kontraktu otrzymuje się więcej „na rękę”. Niższa kwota netto dla umowy o pracę  wynika z obowiązkowego podlegania wszystkim ubezpieczeniom, także chorobowemu.

Wynagrodzenia menedżerów w zależności od umowy:

STANOWISKO Obszar PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WYNAGRODZENIE NETTO

(w przybliżeniu)

UMOWA O PRACĘ KONTRAKT
Finance manager Finanse i ekonomia 15,5 tys. zł 10,5 tys. zł 11,5 tys. zł
IT manager (zarządzanie usługami) IT - administracja 14 tys. zł 9,5 tys. zł 10,5 tys. zł
Business development manager Sprzedaż/obsługa klienta 13 tys. zł 9 tys. zł 10 tys. zł
Trade marketing manager Marketing 12 tys. zł 8,5 tys. zł 9 tys. zł
Lean manager Produkcja 11,5 tys. zł 8 tys. zł 8,5 tys. zł
Purchasing manager Zakupy 11,5 tys. zł 8 tys. zł 8,5 tys. zł

Umowa o pracę i kontrakt menedżerski różnią się od siebie. Oceniamy je na podstawie własnych, subiektywnych kryteriów. Stabilność zatrudnienia czy swoboda działania? Prawo do płatnych zwolnień i urlopów czy dowolność w zakresie ustalania warunków umowy? Wybór należy do Ciebie!