Kwarantanna a wynagrodzenie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas kwarantanny

Pandemia koronawirusa sprawia, że każdego dnia wielu pracowników udaje się na kwarantannę bądź izolację. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością przerwy w pracy. Czy w takiej sytuacji pensja jest wypłacana w tradycyjny sposób? Zalecenia rządowe są cały czas dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej w kraju, dlatego zawsze warto na bieżąco weryfikować wszystkie informacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych kwestii związanych z wypłatą na kwarantannie.

Czego dowiesz się z artykułu?

Wynagrodzenie na kwarantannie – czy zawsze przysługuje?
Jakie wynagrodzenie na kwarantannie przysługuje osobie zatrudnionej?
Kto płaci za kwarantannę – pracodawca czy ZUS?
Wynagrodzenie a kwarantanna innych domowników – co warto wiedzieć?

[Aktualizacja 7.12.2020 r.]

Kwarantanna lub domowa izolacja jest nakładana przez Państwową Inspekcję Sanitarną na okres co najmniej 10 dni. Jeśli w tym czasie osoba zatrudniona w firmie nie może wykonywać swojej pracy, otrzyma wypłatę z tytułu zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia. Wynagrodzenie na kwarantannie przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, o ile były od nich odprowadzane składki ZUS. Zasiłek może być także wypłacany osobom, które prowadzą działalność gospodarczą.

Interesuje Cię umowa-zlecenie dla studenta? Przeczytaj w naszym poradniku o obowiązkowych i dobrowolnych składkach.

Wynagrodzenie na kwarantannie – czy zawsze przysługuje?

Podstawą przydzielania wypłaty na kwarantannie jest decyzja sanepidu. W związku z tym, jeśli pracownik sam podejmie decyzję, by zostać w domu i nie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, nie będzie mógł skorzystać z zasiłku.

Ważna informacja dla zatrudnionych! Po zmianach przepisów w październiku 2020 r. pracownik nie musi dostarczać pracodawcy lub ZUS-owi decyzji sanepidu o skierowaniu na kwarantannę. Te informacje pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia, a  następnie przekazuje je płatnikom składek za pośrednictwem PUE.

Mimo tej zmiany każdy pracownik objęty kwarantanną musi poinformować pracodawcę lub zleceniodawcę o przyczynie nieobecności w pracy. Może to zrobić w formie telefonicznej lub mailowej. To bardzo ważna informacja, ponieważ być może trzeba będzie skierować na kwarantannę także innych pracowników, którzy wcześniej mieli kontakt z osobą zakażoną.

Jakie wynagrodzenie na kwarantannie przysługuje osobie zatrudnionej?

Każda osoba, która odprowadza składki ZUS, ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby w trakcie nałożonej kwarantanny lub izolacji. Wypłata na kwarantannie może być rozliczana w formie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego.

  • Wynagrodzenie chorobowe na kwarantannie – w większości przypadków jest opłacane przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni kwarantanny bądź izolacji. Wyjątek stanowią pracownicy, którzy ukończyli 50 lat. W takiej sytuacji wynagrodzenie za czas kwarantanny może być wypłacane przez pracodawcę jedynie za okres do 14 dni.
  • Zasiłek na kwarantannie – to świadczenie, które otrzymują pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji dłużej niż 33 bądź 14 dni. Zasiłek jest wypłacany przez ZUS.

Bez względu na to, czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas kwarantanny, czy zasiłek, wysokość wypłaty zawsze wynosi 80% pensji. Jest ona wyliczana na tej samej podstawie co każde zwolnienie chorobowe. To znaczy, że za podstawę uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku gdy pracownik jest ubezpieczony przez krótszy czas, pod uwagę są brane ostatnie pełne miesiące odprowadzania składek.

Chcesz się dowiedzieć, ile zarabiasz netto? Włącz kalkulator wynagrodzeń i sprawdź, jaką pensję otrzymasz na swoje konto.

Kto płaci za kwarantannę – pracodawca czy ZUS?

W zależności od formy wynagrodzenia koszt kwarantanny pokrywa pracodawca lub ZUS. Nie jest to jednak  jedyne kryterium. Żeby się dowiedzieć, kto powinien od początku wypłacać pensję na kwarantannie, należy ustalić, kto jest płatnikiem składek:

  • Jeśli pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie od co najmniej 21 osób, wówczas to on jest płatnikiem składek.
  • Jeśli jest to mała firma, w której liczba osób objętych ubezpieczeniem wynosi maksymalnie 20, to wypłata następuje bezpośrednio z ZUS-u.
  • Jeśli pracownik prowadzi własną działalność gospodarczą, jest on jednocześnie płatnikiem składek. Musi się więc rozliczać bezpośrednio w ZUS-ie.

Masz jednoosobową działalność gospodarczą i jesteś w trakcie szukania nowego stanowiska? Sprawdź oferty pracy na kontrakcie B2B.

Wynagrodzenie a kwarantanna innych domowników – co warto wiedzieć?

Może się zdarzyć, że osoba mieszkająca z pracownikiem zostanie poddana kwarantannie lub izolacji. Co wtedy może zrobić pracownik? Wszystko zależy od sytuacji.

  • Zasiłek na kwarantannie, której jest poddane dziecko

Gdy Państwowa Inspekcja Sanitarna nałoży kwarantannę na dziecko, musi się znaleźć opiekun, który będzie się nim zajmował w domu. W takiej sytuacji rodzic może skorzystać z przerwy w pracy na zasadach zasiłku opiekuńczego. Zasiłek na dziecko może być wypłacany:

  • na zasadach ogólnych, co wiąże się z wykorzystaniem części z 60 dni przyznanych rodzicom na chore dziecko do 14. roku życia;
  • w związku z decyzją rządu w sprawie COVID-19 o zamknięciu placówek szkolnych. W tym wypadku rodzic nie wykorzystuje puli standardowych 60 dni na chore dziecko.

Warto podkreślić, że zasiłek opiekuńczy na dziecko w związku z koronawirusem zależy od ustaleń rządu i jest przyznawany tylko do czasu otwarcia szkół.

  • Pensja na kwarantannie, której podlega inny domownik

 Jeśli jeden z domowników przebywa na kwarantannie, pozostali mieszkańcy również znajdą się na liście osób objętych zakazem opuszczania domu. W związku z tym również oni mogą się ubiegać o wypłatę chorobowego za kwarantannę. Należy pamiętać, że osoba przebywająca z zakażonym musi odbyć 7 dodatkowych dni izolacji po skończeniu kwarantanny domownika.

Chcesz sprawdzić, czy ostatnio nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania świadczeń? Wejdź na oficjalną stronę www.gov.pl i zapoznaj się z aktualnymi informacjami o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

 

Jeżeli osoba, która  przebywa na kwarantannie, nie ma oznak choroby i czuje się dobrze, może nadal wykonywać swoją pracę. Wymaga to jednak indywidualnego ustalenia zasad pracy między zatrudnionym a zatrudniającym. Warto rozważyć to rozwiązanie, ponieważ niesie ono za sobą sporo korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca nie musi bowiem przydzielać zadań innym osobom, natomiast pracownik zachowuje pełną pensję. Praca na kwarantannie ma także wpływ na kondycję psychiczną. Pozwala bowiem osobom odizolowanym wypełnić czas w trakcie obowiązkowego przebywania w domu.