Najniższe wynagrodzenie – jakie świadczenia? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Od tego, ile zarabiasz, zależy wysokość składek i świadczeń, jakie otrzymujesz z ubezpieczeń społecznych. Im niższa płaca, tym mniejsza kwota zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itd.

Ile pracodawca płaci ZUS za pracownika?

Zatrudniający wypłaca pracownikowi należną pensję, a także pokrywa koszty składek:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy,
 • na ubezpieczenie rentowe – 6,50% podstawy,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – 0,40% - 3,60% podstawy - jej wysokość jest zmienna i zależy od branży pracodawcy oraz od liczby pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia,
 • na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy,
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% podstawy.

To, ile płaci pracodawca za pracownika, zależy od wysokości wynagrodzenia, jakie pobiera zatrudniony. Z pensji podwładnego szef potrąca składki:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy,
 • na ubezpieczenie rentowe – 1,50% podstawy,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy,
 • na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy.

Jaki jest najniższy ZUS za pracownika?

Im niższa pensja (czyli podstawa wymiaru składek), tym mniejsze kwoty pracodawca przelewa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płacy minimalnej. Podstawa wymiaru składek musi stanowić co najmniej równowartość najniższej krajowej obowiązującej w danym roku.   

Składka chorobowa

Koszty ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego są pokrywane w całości z wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik. Opłacanie składki chorobowej sprawia, że po upływie tzw. okresu wyczekiwania ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Może pobierać również: świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy. Zasady obliczania wysokości świadczeń zostały podane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.   

Podstawę zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane przez 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Im niższa pensja, tym mniejsza wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Wymiar zasiłków zależy też od rodzaju i czasu trwania choroby, a także od wieku pracownika. Wynosi:

 • 80% lub 100% podstawy w przypadku wynagrodzenia chorobowego;
 • 70%, 80% lub 100% podstawy wymiaru w przypadku zasiłku chorobowego;
 • 90% i 75% lub 100% podstawy wymiaru w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego;
 • 100% i 60% lub 80% podstawy wymiaru w przypadku zasiłku macierzyńskiego;
 • 80% podstawy wymiaru w przypadku zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji na temat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 22.11.2022
  Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

  Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim korzystamy ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Wartość rabatów podlega ozusowaniu i opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie pracownikom. Obowiązek odprowadzenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie występuje, gdy program rabatowy obejmuje również inne grupy kupujących.

 • 04.01.2020
  Okres wyczekiwania – na czym polega?

  Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę okres wyczekiwania na chorobowe wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni. Dowiedz się, kiedy ZUS wypłaca L4 i w jakich sytuacjach nie obowiązuje okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe.

22.11.2022
Programy rabatowe dla pracowników – co warto wiedzieć?

Zatrudnienie w firmie może wiązać się nie tylko z wynagrodzeniem, ale również z dodatkowymi świadczeniami. Należą do nich m.in. programy rabatowe. Dzięki nim korzystamy ze zniżek na produkty bądź usługi dostępne w ofercie przedsiębiorstwa, w którym pracujemy. Wartość rabatów podlega ozusowaniu i opodatkowaniu, jeśli zniżki są przyznawane wyłącznie pracownikom. Obowiązek odprowadzenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie występuje, gdy program rabatowy obejmuje również inne grupy kupujących.

04.01.2020
Okres wyczekiwania – na czym polega?

Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę okres wyczekiwania na chorobowe wynosi 30 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a w odniesieniu do zleceniobiorców – 90 dni. Dowiedz się, kiedy ZUS wypłaca L4 i w jakich sytuacjach nie obowiązuje okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 24.10.2022
  Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

  Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

 • 23.09.2022
  Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

  Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

24.10.2022
Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Ekwiwalent pieniężny to określona kwota wypłacana w zamian za świadczenie należne pracownikowi w naturze. Możemy go otrzymać na przykład wtedy, gdy nie wykorzystamy przysługującego nam urlopu wypoczynkowego.

23.09.2022
Dwie wypłaty w jednym miesiącu a kwestie podatkowe

Zwykle osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę otrzymują wynagrodzenie w określonym dniu każdego miesiąca. Czasami jednak pracodawca wypłaca poszczególne składniki pensji (np. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za nadgodziny oraz premię) w różnych terminach. Niekiedy bywa również tak, że małe opóźnienie w wykonaniu przelewu spowoduje, że na koncie pracownika znajdą się dwie wypłaty w jednym miesiącu (np. opóźniona za poprzedni i właściwa za bieżący). W takiej sytuacji musisz liczyć się z tym, że będzie to mniejsza kwota. Sprawdź dlaczego.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.