O czym pamiętać, negocjując wynagrodzenie?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter może zadać pytanie dotyczące oczekiwań finansowych. Warto zastanowić się nad odpowiedzią jeszcze przed spotkaniem. Dowiedz się, jak skutecznie prowadzić negocjacje finansowe.

1. Właściwe przygotowanie do rozmowy

Nasze oczekiwania płacowe powinny być rozsądne i realistyczne. Przed spotkaniem z pracodawcą, sprawdźmy, na jakie zarobki mogą liczyć specjaliści zatrudnieni w branży. Starajmy się zdobyć informacje od osób o kwalifikacjach i doświadczeniu zbliżonych do tych, jakie sami posiadamy. Cennym źródłem wiedzy będą fachowe analizy, raporty płacowe, czasopisma branżowe itd. W określeniu wysokości pensji pomoże nam także porównywarka zarobków Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/.

2. Przedstawienie korzyści

Przed rozmową z potencjalnym pracodawcą zastanówmy się, co zyska firma, jeśli staniemy się jej pracownikami. Być może posiadamy rzadko spotykane umiejętności lub wiedzę, którą szczególnie ceni się w danej branży. Postarajmy się, by zatrudniający odczuł, że jesteśmy mu potrzebni. Wskażmy konkretne argumenty świadczące o tym, że wnosimy wartość do firmy i możemy przyczynić się do jej sukcesu. Zaprezentowanie się w korzystnym świetle sprawi, że poczujemy się pewniej w trakcie negocjacji płacowych.

3. Określenie własnych oczekiwań i ich uzasadnienie

Po przygotowaniu listy ewentualnych korzyści, jakie mogą płynąć z zatrudnienia nas w firmie, postarajmy się przedstawić rekruterowi oczekiwania płacowe – ani przesadnie wysokie, ani zbyt niskie. Uzasadnijmy je i udowodnijmy, że są realistyczne. Możemy powołać się na kwalifikacje oraz doświadczenie, jakie posiadamy.

4. Dodatkowe świadczenia

Zdarza się, że wynagrodzenie, jakie proponuje pracodawca, nie satysfakcjonuje nas w pełni. Zanim głośno wyrazimy swój sprzeciw, ustalmy, czy na danym stanowisku przewidziane są premie. Być może zatrudniający oferuje korzyści inne niż finansowe. Należą do nich np. studia podyplomowe lub kursy opłacane przez firmę. Rozważmy, czy benefity i dodatkowe świadczenia oraz możliwość rozwoju nie okażą się dla nas bardziej wartościowe niż pieniądze.

5. Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie

Pamiętajmy, że wynagrodzenie nie musi przesądzać o naszej decyzji  – szczególnie, jeśli nie posiadamy dużego doświadczenia w danej branży. Podjęcie pracy w firmie, która jest ceniona na rynku, pomoże nam w zdobyciu ważnych umiejętności zawodowych i wzbogaci nasze CV. Zastanówmy się, czy wyższa pensja jest najważniejszą korzyścią, jaką możemy uzyskać.

6. Spokojna, rzeczowa rozmowa

Odpowiednie przygotowanie do negocjacji oraz wiedza na temat własnych atutów i oczekiwań – to czynniki, które mogą sprawić, że w trakcie rozmowy z potencjalnym pracodawcą zachowamy spokój i uzyskamy korzyści, na których nam zależało.

Podstawa wynagrodzenia

Wynagrodzenie zasadnicze albo podstawa wynagrodzenia – to stawka miesięczna lub godzinowa, jaka przysługuje pracownikowi po przepracowaniu danego okresu w pełnym wymiarze. Płaca zasadnicza może występować samodzielnie lub być powiększona o dodatki, świadczenia obligatoryjne, nagrody, wyróżnienia oraz inne składniki wynagrodzenia pracowniczego.

Wysokość płacy zasadniczej nie jest w pełni regulowana przez polskie prawo, ale istnieją zapisy, które wpływają na tę kwotę. Zasady, zgodnie z którymi ustala się wymiar wynagrodzenia za pracę, można znaleźć w art. 77 k.p.