Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

W jaki sposób pracodawca może sprawdzać obecność pracownika w pracy?

Ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek każdego zatrudniającego, przy czym pracodawcy mają właściwie pełną dowolność w doborze metody potwierdzającej obecność podwładnych w pracy. Ważne, by była ona skuteczna, rzetelna i miarodajna, ponieważ wyliczenia sporządzone z jej wykorzystaniem stanowią podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących ze stosunku pracy. Informacja o wybranej przez pracodawcę metodzie prowadzenia ewidencji czasu pracy powinna znaleźć się w regulaminie. Najczęściej stosowanymi sposobami potwierdzania przybycia i przebywania w pracy są:

 • lista obecności – po przybyciu do pracy pracownik musi złożyć na liście własnoręczny podpis, stanowiący dowód, że w danym dniu i o danej godzinie zgłosił gotowość do podjęcia pracy. Ważne, by spis znajdował się w miejscu powszechnie dostępnym i znanym wszystkim podwładnym.
 • karty zegarowe i magnetyczne – identyfikacja czasu pracy przy użyciu kart magnetycznych i zegarowych to bardziej zaawansowana metoda. Każdy pracownik otrzymuje kartę, na której znajdują się jego indywidualne dane i którą każdorazowo przy wejściu i wyjściu z miejsca pracy musi przyłożyć do czytnika. 

Kontrola pracowników, uprawnienia pracodawcy

Ewidencja czasu pracy – jakie powinna zawierać informacje?

Aby ewidencja czasu pracy prowadzona w danej firmie była uznawana za zgodną z obowiązującymi przepisami, powinny znaleźć się w niej kluczowe informacje, takie jak: liczba godzin przepracowanych w poszczególnych dobach (dotyczy to także niedziel, świąt, dni wolnych od pracy oraz pór nocnych, godzin nadliczbowych i dyżurów), urlopy, zwolnienia i usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rozliczanie-czasu-pracy

Kontrolowanie pracowników i wpływ na motywację

Dla zachowania właściwych relacji na linii pracownik – pracodawca ważne jest, by zadbać o wzajemny szacunek. Jeśli chodzi o błędy w motywowaniu pracowników, to zaznaczanie na każdym kroku swojej przewagi i władzy należy do najczęstszych grzechów kadry kierowniczej. Sprawowanie nadmiernej kontroli nad pracownikami raczej nie przyniesie rezultatów w postaci wzrostu efektywności i satysfakcji. Wzajemne zaufanie i rzetelne podejście do swoich obowiązków to podstawa budowania wartościowego i zgranego zespołu.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 09.09.2019
  Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

  Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków. 

 • 11.08.2019
  Elastyczny czas pracy – kiedy jest możliwy?

  Elastyczny czas pracy, zwany inaczej ruchomym czasem pracy, może zostać wprowadzony z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek podwładnych. Możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dowolnych godzinach to kusząca perspektywa dla wielu osób, którym zależy na zachowaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

 • 28.07.2019
  Ile godzin pracuje się w Europie?

  Regulacje dotyczące tygodniowego czasu pracy różnią się w poszczególnych państwach Europy. W Polsce jest to średnio 41,1 godziny tygodniowo, ale w Danii już mniej, bo 37,8. Co więcej, zdarza się, że w jednym kraju poszczególne grupy zawodowe objęte są różnymi przepisami w tym zakresie. Tak dzieje się na przykład w Niemczech, gdzie skrócony czas pracy przysługuje przez dwa lata pracownikom przemysłu ciężkiego.

09.09.2019
Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków. 

11.08.2019
Elastyczny czas pracy – kiedy jest możliwy?

Elastyczny czas pracy, zwany inaczej ruchomym czasem pracy, może zostać wprowadzony z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek podwładnych. Możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dowolnych godzinach to kusząca perspektywa dla wielu osób, którym zależy na zachowaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

28.07.2019
Ile godzin pracuje się w Europie?

Regulacje dotyczące tygodniowego czasu pracy różnią się w poszczególnych państwach Europy. W Polsce jest to średnio 41,1 godziny tygodniowo, ale w Danii już mniej, bo 37,8. Co więcej, zdarza się, że w jednym kraju poszczególne grupy zawodowe objęte są różnymi przepisami w tym zakresie. Tak dzieje się na przykład w Niemczech, gdzie skrócony czas pracy przysługuje przez dwa lata pracownikom przemysłu ciężkiego.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019
  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

23.12.2019
Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.