Obecność w pracy – w jaki sposób może ją sprawdzić Twój - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawca ma duże uprawnienia związane z kontrolą pracowników, ale tylko i wyłącznie w godzinach pracy i w ściśle określonych ramach. Rozliczanie podwładnego z czasu pracy jest często spotykane i w wielu przypadkach uzasadnione, ponieważ stanowi podstawę wyliczenia należnego wynagrodzenia. Sposoby monitorowania obecności pracownika to m.in. lista obecności oraz karty zegarowe i magnetyczne. 

W jaki sposób pracodawca może sprawdzać obecność pracownika w pracy?

Ewidencjonowanie czasu pracy to obowiązek każdego zatrudniającego, przy czym pracodawcy mają właściwie pełną dowolność w doborze metody potwierdzającej obecność podwładnych w pracy. Ważne, by była ona skuteczna, rzetelna i miarodajna, ponieważ wyliczenia sporządzone z jej wykorzystaniem stanowią podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących ze stosunku pracy. Informacja o wybranej przez pracodawcę metodzie prowadzenia ewidencji czasu pracy powinna znaleźć się w regulaminie. Najczęściej stosowanymi sposobami potwierdzania przybycia i przebywania w pracy są:

 • lista obecności – po przybyciu do pracy pracownik musi złożyć na liście własnoręczny podpis, stanowiący dowód, że w danym dniu i o danej godzinie zgłosił gotowość do podjęcia pracy. Ważne, by spis znajdował się w miejscu powszechnie dostępnym i znanym wszystkim podwładnym.
 • karty zegarowe i magnetyczne – identyfikacja czasu pracy przy użyciu kart magnetycznych i zegarowych to bardziej zaawansowana metoda. Każdy pracownik otrzymuje kartę, na której znajdują się jego indywidualne dane i którą każdorazowo przy wejściu i wyjściu z miejsca pracy musi przyłożyć do czytnika. 

Kontrola pracowników, uprawnienia pracodawcy

Ewidencja czasu pracy – jakie powinna zawierać informacje?

Aby ewidencja czasu pracy prowadzona w danej firmie była uznawana za zgodną z obowiązującymi przepisami, powinny znaleźć się w niej kluczowe informacje, takie jak: liczba godzin przepracowanych w poszczególnych dobach (dotyczy to także niedziel, świąt, dni wolnych od pracy oraz pór nocnych, godzin nadliczbowych i dyżurów), urlopy, zwolnienia i usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/rozliczanie-czasu-pracy

Kontrolowanie pracowników i wpływ na motywację

Dla zachowania właściwych relacji na linii pracownik – pracodawca ważne jest, by zadbać o wzajemny szacunek. Jeśli chodzi o błędy w motywowaniu pracowników, to zaznaczanie na każdym kroku swojej przewagi i władzy należy do najczęstszych grzechów kadry kierowniczej. Sprawowanie nadmiernej kontroli nad pracownikami raczej nie przyniesie rezultatów w postaci wzrostu efektywności i satysfakcji. Wzajemne zaufanie i rzetelne podejście do swoich obowiązków to podstawa budowania wartościowego i zgranego zespołu.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.04.2020
  Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

  Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

 • 09.09.2019
  Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

  Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków. 

 • 11.08.2019
  Elastyczny czas pracy – kiedy jest możliwy?

  Elastyczny czas pracy, zwany inaczej ruchomym czasem pracy, może zostać wprowadzony z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek podwładnych. Możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dowolnych godzinach to kusząca perspektywa dla wielu osób, którym zależy na zachowaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

06.04.2020
Zarządzanie czasem w pracy – jak zwiększyć efektywność i zarobki?

Jeśli chcesz wykonywać zadania sprawniej i efektywniej, sięgnij po sprawdzone techniki. Czas jest zasobem, którego nie można odzyskać, dlatego tak ważne jest, by umieć dobrze go wykorzystywać. Zastosuj na przykład metodę ALPEN, prawo Parkinsona albo koncepcję SMART. A na początek… „zjedz tę żabę”!

09.09.2019
Praca w ruchu ciągłym – gdzie się z nią spotkasz?

Praca w ruchu ciągłym to praca, która ze względów technologicznych nie może zostać przerwana. Termin ten wywodzi się z kodeksu pracy. Przepisy określają, w jakich sytuacjach pracodawca może wprowadzić taki system pracy i jakie dodatki należą się za wykonywanie obowiązków. 

11.08.2019
Elastyczny czas pracy – kiedy jest możliwy?

Elastyczny czas pracy, zwany inaczej ruchomym czasem pracy, może zostać wprowadzony z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek podwładnych. Możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych w dowolnych godzinach to kusząca perspektywa dla wielu osób, którym zależy na zachowaniu balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 06.04.2020
  Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

  Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

 • 06.04.2020
  Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

  Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!

06.04.2020
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

06.04.2020
Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!