Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Dziennikarze, programiści, graficy czy architekci, którzy decydują się na przeniesienie praw autorskich, mają prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym płacą niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o pracę

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-607/10/BD) można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów (50%), jeśli:

 • umowa o pracę nie stanowi inaczej;
 • obowiązki pracownika sprowadzają się do działalności twórczej;
 • pensja jest jednocześnie wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zapisy umowy powinny regulować m.in., jaka część wynagrodzenia dotyczy praw autorskich, a jaka jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350) wynika, że zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, gdy:

 • praca wykonywana przez zatrudnionego jest niepowtarzalna, ma indywidualny charakter i nosi cechy utworu wyodrębnione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083);
 • zgodnie z definicją podaną w ustawie o prawie autorskim podatnik jest twórcą lub artystą.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o dzieło

Przy zawieraniu umów o dzieło wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła według określonych wytycznych. Może jednocześnie zadeklarować przeniesienie praw autorskich na zamawiającego. Osoba zlecająca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia. Przeniesienie praw autorskich umożliwia zamawiającemu swobodne korzystanie z efektów pracy wykonawcy.    

Treść umowy o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie praw autorskich powinna zawierać takie elementy, jak:

 • przedmiot umowy – należy wskazać nazwisko autora, tytuł i możliwie najdokładniejszą specyfikację dzieła;
 • wskazanie obszaru, na którym osoba przejmująca prawa autorskie może korzystać z utworu (utrwalanie i powielanie utworu na różnych nośnikach, obrót oryginałem lub nośnikami, na których utrwalono utwór, inne formy rozpowszechniania utworu, np. wystawianie, wyświetlanie czy publiczne wykonywanie);
 • określenie możliwości dokonywania przeróbek.

Majątkowe prawa autorskie można przekazać, ale zrzeczenie się praw osobistych jest niemożliwe. W umowie można zawrzeć zapis, w którym autor zadeklaruje, że przez określony czas nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy wykonawca dzieła ma prawo dowolnie korzystać z osobistych i majątkowych praw autorskich.  

Kalkulator wynagrodzeń - prawa autorskie

Zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu wpływa na wysokość wynagrodzenia. Aby je określić, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Koszty w wysokości 50% przysługują niezależnie od tego, czy podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi umowa o pracę, umowa-zlecenie czy umowa o dzieło.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 11.09.2020
  Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

  Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

11.09.2020
Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.