Obliczanie wynagrodzeń: praca z przeniesieniem praw autorskich - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Dziennikarze, programiści, graficy czy architekci, którzy decydują się na przeniesienie praw autorskich, mają prawo do wyższych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym płacą niższy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o pracę

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-607/10/BD) można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów (50%), jeśli:

 • umowa o pracę nie stanowi inaczej;
 • obowiązki pracownika sprowadzają się do działalności twórczej;
 • pensja jest jednocześnie wynagrodzeniem za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Zapisy umowy powinny regulować m.in., jaka część wynagrodzenia dotyczy praw autorskich, a jaka jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350) wynika, że zastosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów jest możliwe, gdy:

 • praca wykonywana przez zatrudnionego jest niepowtarzalna, ma indywidualny charakter i nosi cechy utworu wyodrębnione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083);
 • zgodnie z definicją podaną w ustawie o prawie autorskim podatnik jest twórcą lub artystą.

Przeniesienie praw autorskich – umowa o dzieło

Przy zawieraniu umów o dzieło wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dzieła według określonych wytycznych. Może jednocześnie zadeklarować przeniesienie praw autorskich na zamawiającego. Osoba zlecająca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia. Przeniesienie praw autorskich umożliwia zamawiającemu swobodne korzystanie z efektów pracy wykonawcy.    

Treść umowy o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie praw autorskich powinna zawierać takie elementy, jak:

 • przedmiot umowy – należy wskazać nazwisko autora, tytuł i możliwie najdokładniejszą specyfikację dzieła;
 • wskazanie obszaru, na którym osoba przejmująca prawa autorskie może korzystać z utworu (utrwalanie i powielanie utworu na różnych nośnikach, obrót oryginałem lub nośnikami, na których utrwalono utwór, inne formy rozpowszechniania utworu, np. wystawianie, wyświetlanie czy publiczne wykonywanie);
 • określenie możliwości dokonywania przeróbek.

Majątkowe prawa autorskie można przekazać, ale zrzeczenie się praw osobistych jest niemożliwe. W umowie można zawrzeć zapis, w którym autor zadeklaruje, że przez określony czas nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy wykonawca dzieła ma prawo dowolnie korzystać z osobistych i majątkowych praw autorskich.  

Kalkulator wynagrodzeń - prawa autorskie

Zastosowanie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu wpływa na wysokość wynagrodzenia. Aby je określić, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Koszty w wysokości 50% przysługują niezależnie od tego, czy podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi umowa o pracę, umowa-zlecenie czy umowa o dzieło.     

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 11.09.2020
  Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

  Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

11.09.2020
Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 05.08.2022
  Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

  Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

 • 12.07.2022
  Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

  Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

 • 06.07.2022
  Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

  1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.

05.08.2022
Pakiet mobilności a kierowcy – czy nowe przepisy wpłyną na zarobki?

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą i realizujesz przejazdy międzynarodowe, dotyczą Cię przepisy związane z pakietem mobilności. Jakie zmiany w tej kwestii zostały ostatnio wprowadzone? Czy nowe przepisy zwiększą lub zmniejszą Twoje wynagrodzenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się wszystkiego, co jest związane z pakietem mobilności w transporcie.

12.07.2022
Polski Ład a podatek dochodowy – co zmiana w PIT oznacza w praktyce?

Podatki w Polskim Ładzie ulegają kolejnej zmianie. Już od 1 lipca wszedł nowy, niższy podatek dochodowy. Czy jednak obejmuje on wszystkich? Jakie zmiany dla podatników oznacza w praktyce? W naszym artykule wyjaśniamy, jak działa Polski Ład podatkowy, a także kto może liczyć na wyższą pensję od lipca, a kogo Polski Ład 2.0 nie dotyka w zupełności.

06.07.2022
Nowy Polski Ład dla pracowników – czy program Niskie Podatki zmieni wynagrodzenia?

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa Polski Ład 2.0, czyli Niskie Podatki. Jedną z najważniejszych wprowadzonych przez ten program zmian jest to, że część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek dochodowy – a co za tym idzie, będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie na rękę. Dowiedz się, co dokładnie oznacza Nowy Polski Ład dla pracownika na umowie o pracę oraz zleceniobiorcy.