Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

https://warszawa.pip.gov.pl/pl/dzialania/dla-pracownikow/pytania-do-pip-z-odpowiedziami/24722,jakie-warunki-nalezy-spelnic-by-mozna-bylo-przeniesc-pracownika-do-innej-pracy-.html.pdf

Oddelegowanie do innej pracy - podstawa prawna

Kwestie związane z oddelegowaniem do innej pracy reguluje art. 42 § 4 kodeksu pracy. Z tego dokumentu można dowiedzieć się, że pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków pod następującymi warunkami:

 • takie rozwiązanie jest uzasadnione potrzebami pracodawcy,
 • powierzona praca jest zgodna z kwalifikacjami pracownika,
 • okres, w jakim pracownik jest oddelegowany do innej pracy, nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
 • wykonywanie innych obowiązków nie wpływa na obniżenie wynagrodzenia.

Trzeba podkreślić, że oddelegowanie do innej pracy nie może być równoznaczne z tym, że pracodawca nakłada na pracownika nowe obowiązki. Oznacza to, że realizacja nowych zleconych przez pracodawcę zadań może zostać rozpoczęta tylko w przypadku zaprzestania wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy.

Podpisujesz umowę o pracę? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Co można uznać za uzasadnione potrzeby pracodawcy?

Kwestia interpretacji tego, czym są uzasadnione potrzeby pracodawcy, może stanowić pewien kłopot, zważywszy na to, że ustawodawca nie określa wprost, jak należy je rozumieć. Przyjęło się, by za uzasadnione potrzeby uznawać te, które są związane z działalnością danej organizacji oraz – co ważne – występują tylko w pewnych okresach. Może to być zatem nieobecność innych pracowników, spowodowana dłuższą chorobą bądź urlopem, pociągająca za sobą konieczność reorganizacji pracy w firmie.    

 Czy pracownik może nie wyrazić zgody na oddelegowanie do innej pracy?

Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące pobudek, z jakich pracodawca oddelegował pracownika do wykonywania zadań innych niż określone w umowie, zatrudniony ma prawo nie wyrazić zgody na tę zmianę. Prawo, a konkretniej orzecznictwo sądowe, stoi w tym przypadku po stronie pracownika i to na pracodawcę nakłada ciężar dowodu. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 listopada 1999 r. (I PKN 370/99, OSNP 2001/7/225) stwierdził, że pracownik, który sprzeciwi się decyzji pracodawcy o oddelegowaniu go do innej pracy, nie uchybia obowiązkowi pracowniczemu, jeśli polecenie będzie sprzeczne z art. 42 § 4 kodeksu pracy. Tym samym umowa o pracę nie może być rozwiązana na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 23.12.2019
  Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

  Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

 • 09.12.2019
  Jak zarabiać więcej w nowym roku?

  „W nowym roku będę więcej zarabiać!” – co roku powtarzamy sobie to postanowienie jak mantrę, jednak nie każdemu udaje się z tego zobowiązania wobec samego siebie wywiązać. Aby ta deklaracja nie pozostała jedynie w sferze marzeń, warto podjąć konkretne działania, które mogą nas zbliżyć do realizacji tego celu. Zmiana pracy to jeden z bardziej skutecznych sposobów na osiągnięcie wyższego wynagrodzenia.

23.12.2019
Bilans zysków… z pracy – sprawdź, czy zarabiasz odpowiednio

Satysfakcjonujące zarobki to jeden z najważniejszych czynników decydujących o tym, czy jesteśmy zadowoleni z pracy. Co zrobić, jeśli mamy poczucie, że nasza pensja jest niewspółmierna do wysiłków, kompetencji i zaangażowania? Najlepiej sprawdzić, na jakie warunki finansowe i pozapłacowe mogą liczyć specjaliści pracujący na takim samym stanowisku.

09.12.2019
Jak zarabiać więcej w nowym roku?

„W nowym roku będę więcej zarabiać!” – co roku powtarzamy sobie to postanowienie jak mantrę, jednak nie każdemu udaje się z tego zobowiązania wobec samego siebie wywiązać. Aby ta deklaracja nie pozostała jedynie w sferze marzeń, warto podjąć konkretne działania, które mogą nas zbliżyć do realizacji tego celu. Zmiana pracy to jeden z bardziej skutecznych sposobów na osiągnięcie wyższego wynagrodzenia.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2019
  Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

  Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

 • 07.10.2019
  Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

  Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

 • 27.09.2019
  Wypadek przy pracy – prawa pracownika

  Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.

23.12.2019
Równouprawnienie wpłynie pozytywnie na rynek pracy

Równouprawnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej. Ma też wpływ na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. Wiele firm dostrzega potrzebę, a wręcz konieczność zagwarantowania równych możliwości wszystkim pracownikom, bez względu na wiek, płeć, narodowość czy stan zdrowia.

07.10.2019
Zasady obowiązujące w pracy operatora wózka widłowego

Prowadzenie wózka widłowego i przewożenie ciężkich ładunków wymaga zachowania ostrożności. Ważne, by osoba, która podejmuje się tego zadania, znała i respektowała zasady bezpieczeństwa i nie tylko skupiała się na pracy, ale również systematycznie kontrolowała stan sprzętu.

27.09.2019
Wypadek przy pracy – prawa pracownika

Za wypadek przy pracy uznajemy m.in. zdarzenie, które spowodowało uraz i nastąpiło podczas realizowania przez pracownika rutynowych zadań. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek podjąć czynności eliminujące lub ograniczające zagrożenie. Pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, który można otrzymywać przez nie więcej niż 182 dni.