Płaca minimalna a niepełny wymiar godzin - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Prawo do minimalnego wynagrodzenia mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to nie tylko pracowników na pełnych etatach, ale też wykonujących swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin, czyli na pół, ćwierć i trzy czwarte etatu.

Najniższa krajowa - podstawa prawna

Obowiązek zapewnienia pracownikowi płacy minimalnej wynika z ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001265.

Do minimalnej pensji nie wlicza się części składników wynagrodzenia, np.:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej - należnej w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub ze względu na orzeczenie niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do pensji za pracę w porze nocnej.

Przy określaniu wysokości płacy minimalnej uwzględnia się premie, dodatki stażowe i funkcyjne oraz dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.

Zwiększenie wysokości płacy minimalnej, które następuje w każdym roku, powoduje wzrost świadczeń należnych pracownikowi, np.:

 • dodatku za pracę w porze nocnej, który wynosi 20% stawki godzinowej, wynikającej z wymiaru płacy minimalnej,
 • minimalnej wysokości wynagrodzenia za czas przestoju,
 • wysokości odszkodowania przyznawanego ze względu na nierówne traktowanie lub mobbing w pracy,
 • maksymalnej wysokości odprawy przyznawanej w związku ze zwolnieniami grupowymi lub zwolnieniem indywidualnym, których przyczyny leżą po stronie pracodawcy,
 • kwoty wolnej od potrąceń.

Wymiar płacy minimalnej jest ustalany raz lub dwa razy w ciągu roku – zależnie od wysokości inflacji. Przed zatwierdzeniem najniższej krajowej Rada Ministrów musi przeprowadzić konsultacje z Radą Dialogu Społecznego. Ostateczną decyzję podejmuje rząd. Osoby zatrudniane po raz pierwszy również mają prawo do płacy minimalnej w pełnej wysokości. Pracownicy - wykonujący obowiązki na podstawie umowy zlecenia - mają zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową, która wynosi 13 zł.   

Najniższa krajowa a czas pracy

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin też mają prawo do minimalnego wynagrodzenia. Wykonywanie pracy na pół etatu gwarantuje zatrudnionemu miesięczną pensję w wysokości co najmniej 1000 zł brutto, na ćwierć – 500 zł, a na trzy czwarte – 1500 zł.   

Jak obliczyć netto z brutto?

2000 zł to wysokość płacy minimalnej brutto, tj. przed odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Znaczenie ma również to, czy zatrudniony korzysta z ulgi podatkowej i ma podwyższone koszty uzyskania przychodu. W rzeczywistości pracownik otrzymuje o kilkaset złotych mniej niż 2000 zł. Aby policzyć wymiar pensji netto, możemy skorzystać z narzędzia udostępnionego przez serwis Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Obsługa kalkulatora wynagrodzeń jest prosta – wystarczy wpisać odpowiednie wartości w określone rubryki. Wynik pojawia się automatycznie.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 15.06.2018
  Praca w CNC - przegląd stanowisk

  Automatyzacja produkcji - wprowadzana dzięki technologii CNC - przyspiesza pracę i powoduje wzrost wydajności. W 2017 r. wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmowali się tą dziedziną, zarabiali przeciętnie ok. 4000-5000 zł brutto.  

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

15.06.2018
Praca w CNC - przegląd stanowisk

Automatyzacja produkcji - wprowadzana dzięki technologii CNC - przyspiesza pracę i powoduje wzrost wydajności. W 2017 r. wykwalifikowani specjaliści, którzy zajmowali się tą dziedziną, zarabiali przeciętnie ok. 4000-5000 zł brutto.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.12.2020
  Kary za brak maseczki w pracy – czy szef może potrącić za to z pensji?

  W dobie pandemii koronawirusa nikogo nie dziwi już widok osoby w maseczce ochronnej na ulicy, w sklepie czy w miejscu pracy. Służby porządkowe cały czas upominają tych, którzy nie stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Ale czy wiedziałeś, że karę finansową za brak maseczki może nałożyć także pracodawca? Sprawdź, jakie nieprzyjemności grożą osobom, które powinny nosić maseczki w pracy, ale tego nie robią.

 • 23.12.2020
  Kwarantanna a wynagrodzenie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas kwarantanny

  Pandemia koronawirusa sprawia, że każdego dnia wielu pracowników udaje się na kwarantannę bądź izolację. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością przerwy w pracy. Czy w takiej sytuacji pensja jest wypłacana w tradycyjny sposób? Zalecenia rządowe są cały czas dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej w kraju, dlatego zawsze warto na bieżąco weryfikować wszystkie informacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych kwestii związanych z wypłatą na kwarantannie.

 • 21.12.2020
  Zasiłek na dziecko – koronawirus i jego wpływ na pracę

  Pandemia koronawirusa ma bardzo duży wpływ na życie wielu rodzin. W związku z zamknięciem szkół, a także niektórych placówek opiekuńczych – żłobków, przedszkoli czy klubów dziecięcych – większość rodziców musiała przeorganizować swój plan dnia. Osoby, które nie mogą pracować ani w biurze, ani zdalnie ze względu na konieczność zapewniania dzieciom stałej opieki, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jakie są aktualne informacje odnośnie do tego świadczenia?

23.12.2020
Kary za brak maseczki w pracy – czy szef może potrącić za to z pensji?

W dobie pandemii koronawirusa nikogo nie dziwi już widok osoby w maseczce ochronnej na ulicy, w sklepie czy w miejscu pracy. Służby porządkowe cały czas upominają tych, którzy nie stosują się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Ale czy wiedziałeś, że karę finansową za brak maseczki może nałożyć także pracodawca? Sprawdź, jakie nieprzyjemności grożą osobom, które powinny nosić maseczki w pracy, ale tego nie robią.

23.12.2020
Kwarantanna a wynagrodzenie. Wszystko, co musisz wiedzieć o wynagrodzeniu za czas kwarantanny

Pandemia koronawirusa sprawia, że każdego dnia wielu pracowników udaje się na kwarantannę bądź izolację. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością przerwy w pracy. Czy w takiej sytuacji pensja jest wypłacana w tradycyjny sposób? Zalecenia rządowe są cały czas dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej w kraju, dlatego zawsze warto na bieżąco weryfikować wszystkie informacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie najważniejszych kwestii związanych z wypłatą na kwarantannie.

21.12.2020
Zasiłek na dziecko – koronawirus i jego wpływ na pracę

Pandemia koronawirusa ma bardzo duży wpływ na życie wielu rodzin. W związku z zamknięciem szkół, a także niektórych placówek opiekuńczych – żłobków, przedszkoli czy klubów dziecięcych – większość rodziców musiała przeorganizować swój plan dnia. Osoby, które nie mogą pracować ani w biurze, ani zdalnie ze względu na konieczność zapewniania dzieciom stałej opieki, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Jakie są aktualne informacje odnośnie do tego świadczenia?