Planista produkcji – kim jest i ile zarabia?

Osoba zatrudniona na stanowisku: planista produkcyjny odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji planów krótko- i długoterminowych. W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty wynosiło 5200 zł brutto. Co czwarta osoba pracująca na tym stanowisku zarabiała ponad 6000 zł brutto. Pracownicy mogli też liczyć na świadczenia pozapłacowe, np. dofinansowanie zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie.  

Planista produkcji – opis stanowiska

Monitorowanie poziomu zapasów produktów wykorzystanych w pracy zakładu, opracowywanie planów produkcji i realizacja założeń budżetowych przedsiębiorstwa – to przykładowe zadania, jakie wykonuje planista produkcji. Osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmują się także opracowywaniem harmonogramu zamówień, nadzorem nad wykonywaniem planu pracy, a także przygotowywaniem raportów, na podstawie których określa się wydajność procesu produkcji.

Od osób odpowiedzialnych za ciągłość pracy przedsiębiorstwa produkcyjnego oczekuje się wykształcenia technicznego, co najmniej na poziomie średnim. Wykształcenie wyższe z zakresu technologii produkcji, automatyki czy mechaniki to dodatkowy atut. Wielu pracodawców wymaga od kandydata dyplomu magistra lub co najmniej inżyniera.   

8 porad, jak wybrać kierunek studiów

W pracy planisty liczy się przede wszystkim wiedza i umiejętności, np. z zakresu obsługi programów, takich jak MS Office. Zatrudniający oczekują też znajomości języka angielskiego. Duże znaczenie mają kompetencje miękkie, takie jak asertywność, zdolności przywódcze, samodzielność oraz inicjatywa. Wykonywanie zadań przypisanych do stanowiska planisty wiąże się z koniecznością współpracy z pracownikami różnych działów przedsiębiorstwa. Kandydat powinien więc być osobą komunikatywną.

5 cech „miękkich” ważnych dla pracodawcy. Sprawdź, czy je posiadasz!

Zarobki w firmach produkcyjnych

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika produkcyjnego wynosiło 3200 zł brutto w 2017 r. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. Ok. 20-30% zatrudnionych mogło liczyć na benefity, np. świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie czy dofinansowanie zajęć sportowych. Planiści produkcyjni, odpowiedzialni za realizację celów na dany okres, zarabiali 5200 zł brutto. Najpopularniejsze dodatki pozapłacowe przyznawane przez pracodawców to: prywatna opieka medyczna (46%), dofinansowanie zajęć sportowych (41%), ubezpieczenie na życie (35%) i świadczenia socjalne (32%). Więcej niż 95% osób zatrudnionych na tym stanowisku wykonywało obowiązki na podstawie umowy o pracę.  

Planista może awansować na stanowisko kierownika produkcji. Wynagrodzenie managera w zakładzie produkcyjnym wynosiło 10 500 zł brutto. Benefity, jakie najczęściej wiązały się z pełnieniem tej funkcji to: służbowy telefon do celów prywatnych (48%), prywatna opieka medyczna (26%), ubezpieczenie na życie (23%) i dofinansowanie zajęć sportowych (21%). Umowa o pracę stanowiła podstawę zatrudnienia dla więcej niż 95% osób.