Podatek od wynagrodzenia – co powinieneś o nim wiedzieć?

Zaliczka na podatek dochodowy to jedna z kwot odliczanych od pensji brutto. Wypłata brutto pomniejszana jest również o różnego rodzaju składki. Od sierpnia 2019 r. osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego.

Obliczanie wynagrodzenia netto – potrącanie składek i podatku

Zazwyczaj wynagrodzenie określone w umowie między pracodawcą a pracownikiem podawane jest jako kwota brutto i jest znacząco większe niż pensja, jaką dana osoba otrzymuje „do ręki”. Od wynagrodzenia brutto odliczane są następujące składniki:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne,
  • składka na ubezpieczenie rentowe,
  • składka na ubezpieczenie chorobowe,
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczka na podatek dochodowy.

Co zawiera umowa o pracę?

Jak obliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia?

Pierwszym krokiem w obliczeniu wynagrodzenia netto (czyli kwoty brutto pomniejszonej o zaliczkę na podatek i składki) jest odjęcie od pensji brutto składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku składki emerytalnej należy pomniejszyć kwotę brutto o 9,76% z wynagrodzenia brutto. Jeśli chodzi o składkę chorobową, jest to 2,45%, a w przypadku składki rentowej – 1,5%. Następnie konieczne jest obliczenie składki zdrowotnej (9% z wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). Kolejnym krokiem jest określenie kosztów uzyskania przychodu. Od pensji brutto odliczamy składki na ubezpieczenia społeczne i koszty uzyskania przychodów, a uzyskaną liczbę zaokrąglamy do pełnych złotych. Następnie obliczamy wysokość podatku – uzyskaną wcześniej kwotę mnożymy przez 17% (w przypadku pierwszego progu podatkowego) – i odejmujemy od niej kwotę wolną od podatku. Od uzyskanej kwoty odejmujemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% z wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) i uzyskujemy wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto to pensja brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9% z wynagrodzenia brutto) i zaliczkę na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym dokumentem wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umów-zleceń otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości, która w roku podatkowym nie przekracza kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że pensja brutto osób, które nie ukończyły 26. roku życia, nie jest pomniejszana o podatek dochodowy od wynagrodzenia.

Pomoc w obliczaniu pensji netto – kalkulator

W umowie zazwyczaj zawarta jest informacja na temat wynagrodzenia brutto. Obliczenie pensji netto krok po kroku może być nieco problematyczne. W tym celu warto wykorzystać kalkulator Pracuj.pl, dzięki któremu można poznać wysokość wynagrodzenia netto, a także wysokość pobieranych składek oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Kalkulator wynagrodzeń