Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

Czego dowiesz się z artykułu?

Podwyżka na urlopie macierzyńskim – w jakich sytuacjach można ją otrzymać?
Urlop macierzyński a podwyżka inflacyjna
Podwyżka przed urlopem macierzyńskim a wysokość zasiłku
Podwyżka a macierzyński – druga strona medalu
Urlop macierzyński – jak liczyć jego wymiar, o czym pamiętać? Fakty i mity

Urlop macierzyński – płaca, która przysługuje podczas jego wykorzystywania, to nie dla każdego oczywista kwestia. Jeszcze bardziej niejasna bywa sprawa przyznawania podwyżki w tym okresie. Sprawdź, co warto wiedzieć i o czym pamiętać.

Podwyżka na urlopie macierzyńskim – w jakich sytuacjach można ją otrzymać?

Choć urlop macierzyński jest przerwą w pracy, podczas której z definicji pracownica nie poświęca czasu firmie, może się zdarzyć, że pracodawca przyzna jej w tym czasie podwyżkę, która jest bezsprzecznie działaniem na korzyść osoby zatrudnionej. Żadne przepisy nie stoją więc na przeszkodzie, by pracodawca przyznał podwyższenie pensji pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim.

W praktyce jednak zdarza się to raczej rzadko – jak wiadomo, w tym szczególnym momencie osoba zatrudniona nie zapracowuje sobie przecież na szczególne osiągnięcia, za które pracodawca chciałby ją indywidualnie nagrodzić. Podwyżka po urlopie macierzyńskim bądź w jego trakcie dotyczy więc zwykle sytuacji, w której zmianie ulega cała siatka płac w firmie. Jeśli dla wszystkich pracowników uchwala się podwyższenie wynagrodzeń, taka zmiana z oczywistych względów powinna objąć również kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich.

| Jak negocjować wynagrodzenie?

Urlop macierzyński a podwyżka inflacyjna

Jak to wygląda, gdy pracodawca przyznaje podwyżkę na urlopie macierzyńskim? W praktyce zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie dopiero po powrocie kobiety do pracy. W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica nie otrzymuje bowiem wypłaty od pracodawcy, lecz korzysta ze świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, które zostało już ustalone (w jaki sposób – patrz niżej). Co ważne, w takim wypadku nie przysługuje wyrównanie, ponieważ urlop macierzyński nie jest okresem świadczenia pracy. W takiej sytuacji w zasadzie należałoby więc mówić o podwyżce po urlopie macierzyńskim.

Zmiany w chorobowym 2020 – ile dostają pracownicy na zwolnieniu i zasiłku?

Podwyżka przed urlopem macierzyńskim a wysokość zasiłku

Warto też mieć świadomość, że podwyżka na urlopie macierzyńskim nie zmienia kwoty zasiłku macierzyńskiego. Tę bowiem oblicza się w oparciu o wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urodzenie dziecka. A zatem jeśli otrzymasz podwyżkę przed urlopem macierzyńskim, w niewielkim stopniu wpłynie ona na kwotę świadczenia.

Jak przygotować się do rozmowy o podwyżce?

Podwyżka a macierzyński – druga strona medalu

Pisząc o podwyżkach na urlopie macierzyńskim, należy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która łatwo może umknąć uwadze. Zapisana w Kodeksie pracy zasada gwarantująca powrót po macierzyńskim na równorzędne stanowisko nie wskazuje bowiem wprost, że kwota wynagrodzenia pozostanie identyczna. Art. 1832 k.p. mówi jedynie o „wynagrodzeniu za pracę, jakie [pracownik] otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”. To oznacza, że również w sytuacji, gdyby w zakładzie pracy wprowadzono redukcję płac, takie zmiany dotknęłyby kobietę wracającą z macierzyńskiego.

Urlop ojcowski – ABC

Urlop macierzyński – jak liczyć jego wymiar, o czym pamiętać? Fakty i mity

Czy można wykorzystać dodatkowe 4 tygodnie macierzyńskiego lub nawet więcej? Dowiedz się, kiedy jest to możliwe. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze fakty i mity dotyczące m. in. wymiaru urlopu macierzyńskiego oraz wykonywania dodatkowej pracy w trakcie jego trwania:

 • Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci – FAKT

Zastanawiasz się, ile wynosi macierzyński? Według art. 180 § 1 Kodeksu pracy długość urlopu macierzyńskiego jest zależna od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi ona:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.
 • Urlop macierzyński nie jest obowiązkowy – MIT

Pracownica po urodzeniu dziecka musi wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Może zrezygnować z pozostałej części przysługującego jej urlopu, jeśli wykorzysta go ojciec wychowujący dziecko. Świadczy o tym art. 180 § 4 Kodeksu pracy.

 • Część urlopu macierzyńskiego można wykorzystać przed porodem – FAKT

Pracownica ma prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Zgodnie z art. 180 § 2 Kodeksu pracy nie może być to więcej niż 6 tygodni. Po urodzeniu dziecka kobieta może wykorzystać pozostałą część przysługującego jej urlopu macierzyńskiego (np. w przypadku urodzenia jednego dziecka – 20 tygodni pomniejszonych o liczbę tygodni urlopu wykorzystanych przed porodem).

 • Urlop macierzyński – pensja z dodatkowej pracy spowoduje zatrzymanie wypłacania świadczenia – MIT

W przepisach prawa nie ma zakazu świadczenia pracy przez pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Wynagrodzenie może normalnie wpływać na jej konto. Trzeba jednak pamiętać, że kobieta po porodzie ma możliwość pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych, wyłącznie świadcząc pracę na podstawie zawartej w czasie urlopu macierzyńskiego umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. Uzyskiwana pensja na urlopie macierzyńskim nie spowoduje zmniejszenia wysokości otrzymywanego zasiłku.

 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, czy pracownica chce skorzystać także z urlopu rodzicielskiego – FAKT

Pracownica, która bezpośrednio po urlopie macierzyńskim chce skorzystać z urlopu rodzicielskiego, musi złożyć wniosek o jego udzielenie nie później niż 21 dni po porodzie. W takiej sytuacji przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego może otrzymywać 80% podstawy. W innym przypadku przysługuje jej 100% podstawy podczas urlopu macierzyńskiego, a w trakcie urlopu rodzicielskiego – 60%.

Każda kobieta ma także prawo wykorzystać urlop uzupełniający macierzyński w formie urlopu wypoczynkowego.

| Urlop rodzicielski – wszystko, co należy wiedzieć

 • Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim jest chroniona przed zwolnieniem – FAKT

Jak wskazuje Kodeks pracy (art. 177 § 1), pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim (chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i zgodzi się na to zakładowa organizacja związkowa). Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, o czym świadczy § 4 wspomnianego artykułu.

 

Znasz już prawa każdej pracownicy związane z urlopem, wynagrodzeniem i podwyżką po urodzeniu dziecka. Jeśli powiększenie rodziny jest właśnie przed Tobą, wykorzystaj nadchodzący czas najlepiej, jak możesz: na budowanie relacji z maluszkiem oraz planowanie, co dalej po urlopie macierzyńskim.