Polski Ład – jak wpłynie na zarobki Polaków?

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpiły znaczące zmiany w kwestiach podatkowych, które mają ogromny wpływ na kwoty wynagrodzeń Polaków. A to za sprawą programu rządowego Polski Ład. Jego założeniem jest podniesienie uposażeń osób pracujących na etatach, przede wszystkim tych, które nadal otrzymują najniższe stawki. Jak w praktyce będą wyglądać zmiany, które obejmą całe społeczeństwo? Sprawdź!

Czego dowiesz się z artykułu?

Polski Ład – założenia – jakie cele ma ta reforma?
Ulga dla klasy średniej a zarobki Polaków w Polskim Ładzie
Ulgi dla seniorów, samotnych rodziców oraz rodzin wielodzietnych
Oświadczenie PIT-2 – kiedy należy je składać?
Polski Ład – kalkulator – wyliczamy nową pensję

Polski Ład – założenia – jakie cele ma ta reforma?

Głównym założeniem Polskiego Ładu jest zmniejszenie nierówności społecznych i podwyższenia poziomu życia osób najgorzej sytuowanych. Oznacza to wyższe obciążenia podatkowe dla zarabiających najwięcej.

Jak to wygląda w praktyce? Przede wszystkim ci, którzy zarabiają najwyższe kwoty, będą odprowadzać wyższe podatki. Natomiast obywatele, którzy pobierają znacznie niższe wynagrodzenie, otrzymają podwyżki pensji. Nowa kwota wolna od podatku wyniesie, zamiast 8000 zł, aż 30 000 zł. Istotne zmiany zajdą także w progach podatkowych – górna granica pierwszego progu (osoby płacące 17% podatku) zostanie podniesiona z 85 528 zł do 120 000 zł.

Nie są to jedyne zmiany, jakie wprowadza Polski Ład. Składka zdrowotna także ulegnie modyfikacji. Nowe przepisy zakładają, że nie będzie ona odliczana od podatku, co podniesie koszt podatkowy (brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej zwiększy podatek). Istotna jest także jej wysokość. Dla osób pracujących w ramach umowy B2B, rozliczających się liniowo oraz według karty podatkowej wyniesie 4,9% (dochodu) – minimalnie 270 zł. Podatnicy korzystający ze skali podatkowej, zatrudnieni na umowę o pracę bądź umowę-zlecenie będą płacić składkę w wysokości 9%. Natomiast podatnik rozliczający się w ramach ryczałtu, zapłaci składkę w wysokości zależnej od rocznego przychodu (do 60 000 zł będzie to 60% przeciętnego wynagrodzenia, do 300 000 zł –100% przeciętnego wynagrodzenia, a powyżej tej kwoty –180% przeciętnego wynagrodzenia).

| Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Ulga dla klasy średniej a zarobki Polaków w Polskim Ładzie

Jednym z najważniejszych aspektów zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest ulga dla klasy średniej, która została rozszerzona na wszystkich emerytów, rencistów, zleceniobiorców, nauczycieli akademickich oraz inne osoby o wysokich kosztach uzyskania przychodu. Zapis ten ma zagwarantować, że osoby zarabiające między 5701 zł a 12 800 zł brutto miesięcznie (odpowiednio 68 412 zł a 153 547 zł brutto rocznie) nie stracą pieniędzy w związku z wprowadzonymi zmianami. Jeśli natomiast rok 2022 okaże się mniej korzystny podatkowo niż rok 2021 ze względu na wprowadzone zasady, Urząd Skarbowy zwróci ową różnicę finansową. Jak natomiast wyglądają szczegóły tego zapisu?

Przede wszystkim, aby móc skorzystać z ulgi, należy dodać wszystkie opodatkowane przychody z danego miesiąca. Co to oznacza? Podatnik może posiadać np. dwa źródła dochodu. Jeśli wysokość wypłaty z pierwszego źródła nie kwalifikuje się do ulgi, a natomiast po otrzymaniu pensji z drugiego źródła dochodu zsumowana liczba zarobionych w danym miesiącu pieniędzy upoważnia go do skorzystania z niej – jest taka możliwość. Należy bowiem zsumować cały przychód miesięczny i dopiero od tej kwoty przyznawane jest (bądź nie) prawo do ulgi.

Warto także pamiętać, że nawet jeśli w jednym miesiącu nie kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, nie oznacza to, że nie możesz z niej skorzystać w innym miesiącu. Jeśli mieścisz się w limitach miesięcznych (5 701-12 800 zł brutto) oraz rocznych (68 412-153 547 zł brutto), możesz korzystać z ulgi za każdym razem, kiedy tylko Ci przysługuje – w gestii pracodawcy leży dopilnowanie, aby została ona naliczona, póki nie przekraczasz limitu rocznego.

Istotną kwestią jest także przekroczenie dolnego i górnego limitu naliczania ulgi. Jeśli podatnik przekroczy górny próg lub nie osiągnie dolnego, będzie zmuszony zwrócić podczas rozliczania podatku pieniądze, które uzyskał dzięki uldze dla klasy średniej. Takie zagrożenie dotyczy przede wszystkim osób, które otrzymują nieregularne dochody bądź wysokie premie. Z ulgi dla klasy średniej można jednak zrezygnować. Warto, aby osoby, które nie mają regularnego dochodu o takiej samej comiesięcznej wysokości rozważyły złożenie rezygnacji. Wniosek o to, aby nie była ona naliczana kieruje się na piśmie do pracodawcy (nie ma określonego wzoru wniosku, powinien jednak zawierać dane osobowe osoby składającej, nazwę i adres firmy oraz odręczny podpis).

| Umowa zlecenie – jakie składki ZUS?

Ulgi dla seniorów, samotnych rodziców oraz rodzin wielodzietnych

Polski Ład to także zachęta dla seniorów, aby pozostali jak najdłużej aktywni zawodowo. Taką możliwość ma zapewnić ulga, według której w zamian za czasowe wstrzymanie się od pobierania emerytury, pracujący seniorzy będą mogli skorzystać z tzw. PIT-0, czyli zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł rocznie. Z tej ulgi mogą skorzystać kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po 65.

Zmiany zostaną wprowadzone także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Polski Ład wprowadza bowiem ulgę, według której samotny rodzic podczas rozliczania PIT będzie mógł zapłacić podatek pomniejszony o dodatkowe 1500 zł. Warto jednak pamiętać, że w związku z tą zmianą zniknie możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Jeśli jednak kwota wypłaconych ulg za 2022 rok byłaby niższa niż w 2021 roku, różnicę pokryje Skarb Państwa. Kwota ulgi będzie również stała dla każdego, niezależnie od zarobków, także dla rodziców, którzy płacą najniższy podatek.

Podobnie jak pracujący seniorzy, możliwość do skorzystania z PIT-0 będą miały rodziny wielodzietne – czyli takie, które mają czworo lub więcej dzieci. Zwolnienie będzie obowiązywać do kwoty 85 528 zł rocznie (w przypadku dwojga pracujących rodziców kwota ta ulegnie podwojeniu).

| Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

Oświadczenie PIT-2 – kiedy należy je składać?

PIT-2 jest to oświadczenie, które możemy złożyć przy podpisywaniu dokumentów w nowej pracy. Jest ono składane do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-2 to dokument, którego nie trzeba składać każdego roku od nowa. Jeśli więc jesteś zatrudniony w tej samej firmie, co w roku ubiegłym, nie musisz ponownie składać tego oświadczenia. Jeśli nie pamiętasz, czy taki wniosek był składany przy Twoim zatrudnieniu, możesz sprawdzić to w dziale kadr. PIT-2 obowiązuje do momentu, w którym sam go odwołasz.

Dlaczego temat PIT-2 wywołuje obecnie tak duże dyskusje? Ponieważ to oświadczenie jest ściśle powiązane z kwotą wolną od podatku. Skoro w styczniu kwota wzrosła do 30 000 zł, zwiększyła się także zaliczka na podatek dochodowy. W 2021 r. wynosiła ona jedynie 43,76 zł, natomiast teraz obowiązuje stawka 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł).

Jeśli nie złożysz PIT-2, Twoja pensja będzie więc pomniejszona o tę zaliczkę. PIT-2 najlepiej złożyć przed pierwszą wypłatą pensji w danym roku podatkowym, ale można też go uzupełnić w dowolnym momencie roku. Jeśli nie złożysz tego dokumentu, zaliczka nie zostanie odliczona. Zwrot kosztów będzie możliwy dopiero przy rozliczeniu rocznym PIT.

Warto podkreślić, że nie każdy ma możliwość złożenia oświadczenia PIT-2. Istnieje kilka czynników, które wykluczają możliwość jego złożenia. Jest to między innymi:

  • pobieranie renty lub emerytury,
  • osiąganie dochodów za pomocą produkcji rolnej,
  • otrzymywanie dochodów z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Należy również pamiętać, że PIT-2 można złożyć tylko u jednego płatnika, czyli u jednego pracodawcy.

| Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

Polski Ład – kalkulator – wyliczamy nową pensję

Najważniejszym aspektem zmian zachodzących w ramach Polskiego Ładu są oczywiście realne pensje. Warto dokonać wyliczeń, aby wiedzieć, jaka kwota wypłaty pojawi się na Twoim koncie w styczniu i kolejnych miesiącach 2022 r. Nie jest to jednak takie proste, jeśli chcesz dokonać tego samodzielnie.

Wyliczenia zależą od kilku czynników. Przede wszystkim dotyczą one osób zatrudnionych na umowę o pracę. Istotny jest także wiek – inne zarobki bowiem otrzymają osoby poniżej 26. roku życia (obowiązuje ich tzw. PIT zerowy). Pod uwagę brane jest także uczestnictwo w PPK (czyli Pracowniczym Planie Kapitałowym). Ważnym aspektem jest również praca w miejscu zamieszkania bądź dojazdy z innego miasta. Jeśli jesteś na rencie bądź emeryturze, należy wziąć pod uwagę kwotę ewentualnego przekroczenia składek. Odjąć należy także kwotę odliczenia składki zdrowotnej. Warto mieć na uwadze powyższe wyliczenie. Obrazuje ono skalę zmian, które zachodzą w finansach każdego obywatela.

Brzmi skomplikowanie, prawda? Aby jednak uniknąć stosowania długich i trudnych wzorów, które przede wszystkim będą budzić frustrację, warto skorzystać z naszego kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl, który został dostosowany do przepisów Polskiego Ładu. Po wprowadzeniu kwoty oraz zaznaczeniu wszystkich niezbędnych czynników system sam wyliczy wysokość przyszłego wynagrodzenia. Innym rozwiązaniem jest udanie się na stronę, którą uruchomiło Ministerstwo Finansów. Jest ona dedykowana obliczeniom nowych pensji.

| Liczba pracujących w Polsce – ile osób zarabia, a ile jest biernych zawodowo?

 

Wiesz już, co zmieni się po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Pamiętaj jednak, że reforma podatkowa jest nadal dopracowywana. Śledź więc nasz artykuł, w którym będziemy publikować na bieżąco wprowadzane zmiany. Sytuacja, w której się znajdziesz w 2022 roku, zależy od punktu wyjścia – czyli Twoich obecnych zarobków. Jeśli zastanawiasz się, jak je podnieść, sprawdź nasze porady na Zarobki.pracuj.pl