Potrącenia z wynagrodzenia – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kwoty, które pracodawca może potrącić z wynagrodzenia, to np. należności przeznaczone na pokrycie długów wobec funduszu alimentacyjnego lub wobec banku, zaliczki pieniężne bądź kary finansowe. Wynagrodzenie za pracę podlega specjalnej ochronie, dlatego wysokość odliczanych sum jest ograniczona przez przepisy prawa pracy.

Kolejność potrąceń z wynagrodzenia – podstawa prawna

Dokonując obligatoryjnych i fakultatywnych potrąceń z naszego wynagrodzenia, pracodawca musi respektować ograniczenia wskazane w art. 87 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Potrącenia dokonujemy w poniższej kolejności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, takich jak:

- kredyty bankowe,

- pożyczki,

- grzywny,

- podatki;

 1. zaliczki pieniężne;
 2. kary pieniężne nakładane zgodnie z art. 108 kodeksu pracy – powodem do nałożenia kary finansowej może być:
 • łamanie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • opuszczenie stanowiska pracy bez ważnego powodu,
 • spożywanie alkoholu w pracy lub przyjście do zakładu pracy w stanie nietrzeźwości.  

W przypadku sum egzekwowanych bez konieczności uzyskania zgody pracownika, kolejność potrąceń musi być zachowana. Pracodawca musi uzyskać naszą pisemną zgodę w odniesieniu do potrąceń fakultatywnych, do których należą np.:

 • pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe.

Wyliczenie kwoty do potrącenia

Potrącenia mogą być dokonywane dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość składek ustala się na zasadach wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Wymiar zaliczki na podatek dochodowy to najczęściej 18%. Reguły, zgodnie z którymi się go określa, znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.  

Granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń, które zawsze przysługują pracownikowi, to:

 1. minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – ograniczenie obowiązuje tylko w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 2. 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w odniesieniu do zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w odniesieniu do kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Wskazane ograniczenia stosuje się wobec pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwoty wolne od potrąceń zmieniają się proporcjonalnie do zajmowanej części etatu.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

  Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

 • 20.01.2022
  Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

  Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie akordowe. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej warto poznać swoje prawa oraz obowiązujące w płacach akordowych przepisy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z czym wiąże się akordowa forma płac!

 • 01.12.2020
  Dodatek funkcyjny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

  Zastanawiałeś się, z ilu części składa się Twoje wynagrodzenie? Okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to tylko sama podstawa – pensję uzupełniają elementy takie jak np. dodatek funkcyjny, przyznawany na określonych stanowiskach. Dlatego właśnie wypłata kolegów z pracy może być inna niż Twoja. Przeczytaj i sprawdź, co to jest dodatek funkcyjny oraz komu się należy.

24.10.2017
Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

20.01.2022
Akordowy system wynagradzania pracowników - przepisy

Zbieranie owoców, produkowanie części do sprzętów AGD, wytwarzanie mebli – za takie zajęcie może przysługiwać wynagrodzenie akordowe. Osoba, która pracuje na akord, otrzymuje pieniądze za liczbę produktów wykonanych w określonym czasie. Przed podjęciem pracy akordowej warto poznać swoje prawa oraz obowiązujące w płacach akordowych przepisy. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z czym wiąże się akordowa forma płac!

01.12.2020
Dodatek funkcyjny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zastanawiałeś się, z ilu części składa się Twoje wynagrodzenie? Okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to tylko sama podstawa – pensję uzupełniają elementy takie jak np. dodatek funkcyjny, przyznawany na określonych stanowiskach. Dlatego właśnie wypłata kolegów z pracy może być inna niż Twoja. Przeczytaj i sprawdź, co to jest dodatek funkcyjny oraz komu się należy.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

 • 05.04.2022
  Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

  Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

 • 14.03.2022
  Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

  Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

05.04.2022
Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

14.03.2022
Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.