Potrącenia z wynagrodzenia – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kwoty, które pracodawca może potrącić z wynagrodzenia, to np. należności przeznaczone na pokrycie długów wobec funduszu alimentacyjnego lub wobec banku, zaliczki pieniężne bądź kary finansowe. Wynagrodzenie za pracę podlega specjalnej ochronie, dlatego wysokość odliczanych sum jest ograniczona przez przepisy prawa pracy.

Kolejność potrąceń z wynagrodzenia – podstawa prawna

Dokonując obligatoryjnych i fakultatywnych potrąceń z naszego wynagrodzenia, pracodawca musi respektować ograniczenia wskazane w art. 87 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Potrącenia dokonujemy w poniższej kolejności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, takich jak:

- kredyty bankowe,

- pożyczki,

- grzywny,

- podatki;

 1. zaliczki pieniężne;
 2. kary pieniężne nakładane zgodnie z art. 108 kodeksu pracy – powodem do nałożenia kary finansowej może być:
 • łamanie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • opuszczenie stanowiska pracy bez ważnego powodu,
 • spożywanie alkoholu w pracy lub przyjście do zakładu pracy w stanie nietrzeźwości.  

W przypadku sum egzekwowanych bez konieczności uzyskania zgody pracownika, kolejność potrąceń musi być zachowana. Pracodawca musi uzyskać naszą pisemną zgodę w odniesieniu do potrąceń fakultatywnych, do których należą np.:

 • pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe.

Wyliczenie kwoty do potrącenia

Potrącenia mogą być dokonywane dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość składek ustala się na zasadach wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Wymiar zaliczki na podatek dochodowy to najczęściej 18%. Reguły, zgodnie z którymi się go określa, znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.  

Granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń, które zawsze przysługują pracownikowi, to:

 1. minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – ograniczenie obowiązuje tylko w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 2. 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w odniesieniu do zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w odniesieniu do kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Wskazane ograniczenia stosuje się wobec pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwoty wolne od potrąceń zmieniają się proporcjonalnie do zajmowanej części etatu.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

  Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

 • 01.12.2020
  Dodatek funkcyjny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

  Zastanawiałeś się, z ilu części składa się Twoje wynagrodzenie? Okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to tylko sama podstawa – pensję uzupełniają elementy takie jak np. dodatek funkcyjny, przyznawany na określonych stanowiskach. Dlatego właśnie wypłata kolegów z pracy może być inna niż Twoja. Przeczytaj i sprawdź, co to jest dodatek funkcyjny oraz komu się należy.

 • 13.05.2018
  Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

  Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

24.10.2017
Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

01.12.2020
Dodatek funkcyjny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zastanawiałeś się, z ilu części składa się Twoje wynagrodzenie? Okazuje się, że w wielu przypadkach nie jest to tylko sama podstawa – pensję uzupełniają elementy takie jak np. dodatek funkcyjny, przyznawany na określonych stanowiskach. Dlatego właśnie wypłata kolegów z pracy może być inna niż Twoja. Przeczytaj i sprawdź, co to jest dodatek funkcyjny oraz komu się należy.

13.05.2018
Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.