Potrącenia z wynagrodzenia – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Kwoty, które pracodawca może potrącić z wynagrodzenia, to np. należności przeznaczone na pokrycie długów wobec funduszu alimentacyjnego lub wobec banku, zaliczki pieniężne bądź kary finansowe. Wynagrodzenie za pracę podlega specjalnej ochronie, dlatego wysokość odliczanych sum jest ograniczona przez przepisy prawa pracy.

Kolejność potrąceń z wynagrodzenia – podstawa prawna

Dokonując obligatoryjnych i fakultatywnych potrąceń z naszego wynagrodzenia, pracodawca musi respektować ograniczenia wskazane w art. 87 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141).

Potrącenia dokonujemy w poniższej kolejności:

 1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, takich jak:

- kredyty bankowe,

- pożyczki,

- grzywny,

- podatki;

 1. zaliczki pieniężne;
 2. kary pieniężne nakładane zgodnie z art. 108 kodeksu pracy – powodem do nałożenia kary finansowej może być:
 • łamanie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • opuszczenie stanowiska pracy bez ważnego powodu,
 • spożywanie alkoholu w pracy lub przyjście do zakładu pracy w stanie nietrzeźwości.  

W przypadku sum egzekwowanych bez konieczności uzyskania zgody pracownika, kolejność potrąceń musi być zachowana. Pracodawca musi uzyskać naszą pisemną zgodę w odniesieniu do potrąceń fakultatywnych, do których należą np.:

 • pożyczki udzielone z kasy zapomogowo-pożyczkowej lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • kredyty bankowe,
 • składki związkowe,
 • składki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe.

Wyliczenie kwoty do potrącenia

Potrącenia mogą być dokonywane dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość składek ustala się na zasadach wskazanych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887. Wymiar zaliczki na podatek dochodowy to najczęściej 18%. Reguły, zgodnie z którymi się go określa, znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350.  

Granice dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń, które zawsze przysługują pracownikowi, to:

 1. minimalne wynagrodzenie za pracę, którego wysokość jest zatwierdzana przez Radę Ministrów (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – ograniczenie obowiązuje tylko w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
 2. 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w odniesieniu do zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
 3. 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w odniesieniu do kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy.

Wskazane ograniczenia stosuje się wobec pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwoty wolne od potrąceń zmieniają się proporcjonalnie do zajmowanej części etatu.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 24.10.2017
  Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

  Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

 • 13.05.2018
  Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

  Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

 • 15.04.2018
  Ulgi przy PITACH

  Koniec kwietnia to ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem dzieci, zakupem leków czy opłaceniem rehabilitacji zmniejszają podatek. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg.

24.10.2017
Wynagrodzenia – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Pracownikowi przysługują określone prawa – jednym z nich jest prawo do wynagrodzenia. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz inne osoby, które opłacają składki ZUS lub zdrowotne, mogą otrzymywać świadczenie chorobowe, emerytalne itd. Podpowiadamy, co jeszcze warto wiedzieć o wynagrodzeniach i gdzie szukać informacji.  

13.05.2018
Więcej twórców zyska prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu

Na początku 2018 r. niektórzy twórcy, m.in. graficy komputerowi, utracili możliwość odliczania zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wiceminister finansów, Paweł Gruza, zapowiedział rozszerzenie listy grup, które będą mogły ponownie korzystać z ulg podatkowych.

15.04.2018
Ulgi przy PITACH

Koniec kwietnia to ostateczny termin składania zeznań podatkowych. Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem dzieci, zakupem leków czy opłaceniem rehabilitacji zmniejszają podatek. Warto pamiętać o możliwości skorzystania z ulg.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 21.09.2020
  Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

  Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

 • 05.09.2020
  Podwyżka na macierzyńskim – co mówi na ten temat prawo pracy?

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Czy na macierzyńskim przysługuje podwyżka ?

 • 01.09.2020
  Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

  Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!

21.09.2020
Doradca nieruchomości – obowiązki, wymagania i zarobki

Doradztwo to zajęcie dla osób o wysokich kompetencjach społecznych. W tym zawodzie liczą się przede wszystkim umiejętności sprzedażowe i znajomość rynku. Przeciętne wynagrodzenie doradcy wynosi 6400 zł brutto. Warto jednak zwrócić uwagę na niestabilność miesięcznych pensji. Dla przykładu – w okresie: luty-kwiecień można nie sprzedać żadnego lokalu, a kilka miesięcy później – cztery, z prowizją 10 000 zł za każdy.

05.09.2020
Podwyżka na macierzyńskim – co mówi na ten temat prawo pracy?

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Czy na macierzyńskim przysługuje podwyżka ?

01.09.2020
Komu przysługuje odprawa emerytalna i jak obliczyć jej wysokość?

Zbliżasz się do wieku, w którym będzie możliwe przejście na emeryturę? A może któryś z Twoich bliskich niebawem zakończy pracę zawodową? W obu tych przypadkach warto się dowiedzieć, co mówi Kodeks pracy o odprawie emerytalnej i jej wysokości. Przeczytaj i sprawdź, czy przysługuje Ci dodatkowa wypłata na początek emerytury!