Jak napisać i złożyć pozew o zapłatę wynagrodzenia? - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Nie otrzymałeś należnej pensji? A może na Twoim koncie pojawiła się zbyt mała suma? Zapłata za wykonane przez pracownika zadania to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Jeśli nie zostanie on dotrzymany, możesz upominać się o swoje prawa, a nawet wstąpić na drogę sądową. Przeczytaj, jak napisać i złożyć pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia.

Czego dowiesz się z artykułu?

Co przed pozwem o zapłatę wynagrodzenia?
Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia – wzór
Sąd pracy – gdzie i jak złożyć pozew?

Gdy pracodawca odmawia zapłaty należnego wynagrodzenia lub jego części, spróbuj skłonić go do działania za pomocą dostępnych środków. Jeśli to nie pomoże, masz pełne prawo skierować sprawę do sądu pracy.

Co przed pozwem o zapłatę wynagrodzenia?

Nie dostałeś wynagrodzenia za przepracowane dni? A może wydaje Ci się (mimo odjęcia składek, zaliczek itd.), że Twoja pensja jest niższa, niż powinna? W takim razie możesz domagać się wyrównania. Aby mieć pewność, że na konto trafiła niewłaściwa kwota, sprawdź poprawność swoich obliczeń za pomocą kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia to ostateczność – dlatego warto przed jego złożeniem wysłać na adres pracodawcy wezwanie do zapłaty. Pismo z żądaniem przypomni dłużnikowi o ciążącym na nim obowiązku. Jednocześnie będzie dowodem dla sądu na to, że próbowałeś rozwiązać spór z pracodawcą w sposób polubowny – a to duży plus dla Ciebie jako strony ewentualnego procesu.

Jeśli Twój szef nie zareaguje na pisemne wezwanie lub odmówi spełnienia jego założeń, możesz wejść na drogę sądową.

| Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia – wzór

Pozwanie pracodawcy do sądu pracy musi mieć formę pisemną. Nie ma znaczenia, czy napiszesz dokument odręcznie, na komputerze, czy wypełnisz dostępny w internecie formularz. Wymogiem jest jedynie Twój własnoręczny podpis.

Jakie elementy powinien zawierać pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę? Na formularzu / odręcznie sporządzonym dokumencie koniecznie umieść:

 • datę i miejsce złożenia,
 • adres właściwego sądu,
 • dane pracownika – imię i nazwisko, adres, numer PESEL,
 • dane pracodawcy – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer w odpowiednim rejestrze (dodatkowo warto załączyć wydruk z odpowiedniego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • informację o dochodzonej kwocie,
 • żądanie (zwrócenie należnej kwoty wraz z odsetkami),
 • uzasadnienie (dokładny opis sytuacji, kopia umowy o pracę itd.),
 • wykaz załączników.

Pozew o wypłatę wynagrodzenia wraz z załącznikami przygotuj w trzech egzemplarzach: dwa złożysz w sądzie, jeden zostanie dla Ciebie.

| Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Sąd pracy – gdzie i jak złożyć pozew?

Gotową skargę do sądu pracy musisz złożyć w odpowiednim miejscu – osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Właściwy będzie sąd rejonowy w okręgu, w którym znajduje się siedziba pracodawcy, albo w okręgu, w którym wykonywałeś swoje obowiązki służbowe. Ten wybór należy do Ciebie.

Za złożony do sądu pracy pozew w sprawie wypłaty pensji lub jej części nie musisz uiszczać opłaty – o ile wartość przedmiotu sprawy (zaległego wynagrodzenia) jest niższa niż 50 000 zł.

| Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

 

Wiesz już, jak pozwać pracodawcę do sądu pracy. Jeśli nie dostałeś należnej pensji albo masz pewność, że Twoja wypłata jest niższa, niż powinna, nie wahaj się – sprawa z pewnością zostanie rozwiązana na Twoją korzyść.

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.