Jak napisać i złożyć pozew o zapłatę wynagrodzenia? - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Nie otrzymałeś należnej pensji? A może na Twoim koncie pojawiła się zbyt mała suma? Zapłata za wykonane przez pracownika zadania to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Jeśli nie zostanie on dotrzymany, możesz upominać się o swoje prawa, a nawet wstąpić na drogę sądową. Przeczytaj, jak napisać i złożyć pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia.

Czego dowiesz się z artykułu?

Co przed pozwem o zapłatę wynagrodzenia?
Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia – wzór
Sąd pracy – gdzie i jak złożyć pozew?

Gdy pracodawca odmawia zapłaty należnego wynagrodzenia lub jego części, spróbuj skłonić go do działania za pomocą dostępnych środków. Jeśli to nie pomoże, masz pełne prawo skierować sprawę do sądu pracy.

Co przed pozwem o zapłatę wynagrodzenia?

Nie dostałeś wynagrodzenia za przepracowane dni? A może wydaje Ci się (mimo odjęcia składek, zaliczek itd.), że Twoja pensja jest niższa, niż powinna? W takim razie możesz domagać się wyrównania. Aby mieć pewność, że na konto trafiła niewłaściwa kwota, sprawdź poprawność swoich obliczeń za pomocą kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl.

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia to ostateczność – dlatego warto przed jego złożeniem wysłać na adres pracodawcy wezwanie do zapłaty. Pismo z żądaniem przypomni dłużnikowi o ciążącym na nim obowiązku. Jednocześnie będzie dowodem dla sądu na to, że próbowałeś rozwiązać spór z pracodawcą w sposób polubowny – a to duży plus dla Ciebie jako strony ewentualnego procesu.

Jeśli Twój szef nie zareaguje na pisemne wezwanie lub odmówi spełnienia jego założeń, możesz wejść na drogę sądową.

| Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia – wzór

Pozwanie pracodawcy do sądu pracy musi mieć formę pisemną. Nie ma znaczenia, czy napiszesz dokument odręcznie, na komputerze, czy wypełnisz dostępny w internecie formularz. Wymogiem jest jedynie Twój własnoręczny podpis.

Jakie elementy powinien zawierać pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę? Na formularzu / odręcznie sporządzonym dokumencie koniecznie umieść:

 • datę i miejsce złożenia,
 • adres właściwego sądu,
 • dane pracownika – imię i nazwisko, adres, numer PESEL,
 • dane pracodawcy – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer w odpowiednim rejestrze (dodatkowo warto załączyć wydruk z odpowiedniego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • informację o dochodzonej kwocie,
 • żądanie (zwrócenie należnej kwoty wraz z odsetkami),
 • uzasadnienie (dokładny opis sytuacji, kopia umowy o pracę itd.),
 • wykaz załączników.

Pozew o wypłatę wynagrodzenia wraz z załącznikami przygotuj w trzech egzemplarzach: dwa złożysz w sądzie, jeden zostanie dla Ciebie.

| Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia – co zrobić?

Sąd pracy – gdzie i jak złożyć pozew?

Gotową skargę do sądu pracy musisz złożyć w odpowiednim miejscu – osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Właściwy będzie sąd rejonowy w okręgu, w którym znajduje się siedziba pracodawcy, albo w okręgu, w którym wykonywałeś swoje obowiązki służbowe. Ten wybór należy do Ciebie.

Za złożony do sądu pracy pozew w sprawie wypłaty pensji lub jej części nie musisz uiszczać opłaty – o ile wartość przedmiotu sprawy (zaległego wynagrodzenia) jest niższa niż 50 000 zł.

| Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

 

Wiesz już, jak pozwać pracodawcę do sądu pracy. Jeśli nie dostałeś należnej pensji albo masz pewność, że Twoja wypłata jest niższa, niż powinna, nie wahaj się – sprawa z pewnością zostanie rozwiązana na Twoją korzyść.

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 05.04.2022
  Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

  Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

05.04.2022
Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

 • 14.03.2022
  Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

  Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.

 • 24.01.2022
  Pracownicze Plany Kapitałowe – jak płacenie składek wpływa na wynagrodzenie?

  Pracownicze Plany Kapitałowe to proponowany przez państwo sposób na długoterminowe oszczędzanie. Mogą z niego skorzystać wszyscy zatrudnieni, dla których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Jeśli uczestniczysz w PPK lub to rozważasz, koniecznie sprawdź, jaka część Twojego wynagrodzenia zostaje wpłacona na osobne konto i skąd jeszcze biorą się na nim pieniądze.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

14.03.2022
Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.

24.01.2022
Pracownicze Plany Kapitałowe – jak płacenie składek wpływa na wynagrodzenie?

Pracownicze Plany Kapitałowe to proponowany przez państwo sposób na długoterminowe oszczędzanie. Mogą z niego skorzystać wszyscy zatrudnieni, dla których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Jeśli uczestniczysz w PPK lub to rozważasz, koniecznie sprawdź, jaka część Twojego wynagrodzenia zostaje wpłacona na osobne konto i skąd jeszcze biorą się na nim pieniądze.