Pozorna likwidacja stanowiska pracy – poznaj swoje prawa - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Potrzeba zmian organizacyjnych w strukturze przedsiębiorstwa może przyczyniać się do likwidacji niektórych stanowisk. Jeżeli jednak pracodawca tylko pozornie usuwa dane miejsce pracy w firmie, postępuje niezgodnie z prawem. W takiej sytuacji zwolniony pracownik może wnieść do sądu pracy odwołanie od otrzymanego wypowiedzenia.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – co to takiego?

Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania zmian w strukturze organizacyjnej firmy, może dojść do likwidacji niektórych miejsc pracy, a co za tym idzie – wypowiedzenia umowy pracownikom, którzy je zajmują. Zdarza się jednak, że pracodawca tylko pozornie usuwa dane stanowisko, np. likwiduje posadę, a jednocześnie tworzy kolejne miejsce pracy, które tylko w niewielkim stopniu różni się od poprzedniego. Jeśli zakresy obowiązków na usuniętym oraz nowo powstałym miejscu pracy w dużej mierze się pokrywają, mamy do czynienia z pozorną likwidacją stanowiska pracy. W takiej sytuacji wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska jest niezgodne z prawem.

Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?

Fikcyjna likwidacja stanowiska – co może zrobić pracownik?

W przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę jednym z uprawnień pracownika jest możliwość wniesienia odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy – świadczy o tym art. 44 kodeksu pracy. Jeżeli sąd ustali, że likwidacja stanowiska pracy była pozorna, może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a gdy stosunek pracy uległ już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na wcześniejszych warunkach lub o odszkodowaniu. Regulacje te wynikają z art. 45 § 1 kodeksu pracy.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy – odszkodowanie

Sąd może zdecydować, że żądanie pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy jest niemożliwe lub niecelowe. W takiej sytuacji pracownikowi zostanie przyznane odszkodowanie, co wynika z art. 45 § 2 kodeksu pracy. Wysokość odszkodowania powinna być równa wynagrodzeniu za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie niższa niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia – świadczy o tym art. 471 ustawy.

Przywrócenie do pracy a praca u innego pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w wyniku pozornej likwidacji stanowiska pracy, jeżeli tak orzeknie sąd. Pracownik musi zgłosić gotowość niezwłocznego podjęcia pracy w ciągu 7 dni – w innym przypadku szef ma prawo odmówić ponownego zatrudnienia - chyba że przekroczenie terminu zgłoszenia wynikało z przyczyn niezależnych od zwolnionej osoby. Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy w ciągu 7 dni bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, jeśli podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, zanim został przywrócony do pracy. Powyższe regulacje wynikają z art. 48 § 1-2 kodeksu pracy.

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 18.09.2019
  MRPiPS o zmianach w prawie pracy

  Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

 • 09.09.2019
  Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

  Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

 • 04.09.2019
  Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

  Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

18.09.2019
MRPiPS o zmianach w prawie pracy

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia za pracę, większa ochrona pracowników przed dyskryminacją – to przykładowe zmiany w prawie pracy, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. 

09.09.2019
Dowiedz się, jak pracodawca zarządza Twoimi zarobkami

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za wykonywane przez siebie obowiązki. Wysokość pensji jest uzależniona m.in. od kwalifikacji potrzebnych do realizowania zadań na konkretnym stanowisku. Podczas ustalania płac pracodawca może wykonywać analizę comparatio, czyli porównywać stawki w swojej firmie ze stawkami rynkowymi.

04.09.2019
Oddelegowanie do innej pracy – poznaj swoje prawa

Oddelegowanie do innej pracy to prawo przysługujące pracodawcom, którzy chcą czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż te, które zostały określone w umowie. Można to zrobić bez konieczności wypowiadania dotychczasowych warunków pracy, ale z poszanowaniem zasady, że zlecenie realizacji innych zadań nie może trwać dłużej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 29.07.2020
  Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

  Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

 • 06.04.2020
  Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

  Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

29.07.2020
Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za sobotę, niedzielę lub święto?

Sporadycznie jesteś potrzebny swojemu szefowi w dzień ustawowo wolny od pracy? A może wykonujesz zawód, który regularnie wymaga realizowania obowiązków także w weekendy i święta? Dowiedz się, jakie przywileje przysługują Ci w związku z tym, a także sprawdź swoje prawa w sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę.

06.04.2020
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.