Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane regularnie, w odpowiedniej wysokości i we właściwej formie. Jeśli pracodawca spóźnia się albo odmawia wypłaty pensji, możemy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

Zasady wypłaty pensji

Wykonując obowiązki na podstawie umowy o pracę, nie możemy zrezygnować z wynagrodzenia ani przekazać go innej osobie. Wynika to z przepisów prawa pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Pensja powinna być wypłacana co miesiąc, w ustalonym dniu. Domyślna forma wypłaty to gotówka. Po uzyskaniu naszej pisemnej zgody pracodawca może przekazywać wynagrodzenie przelewem, pocztą (w formie przekazu) itd.

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

Płacę otrzymuje się z dołu, tzn. po przepracowaniu całego miesiąca. Oznacza to, że jeśli rozpoczęliśmy pracę 1 września, wypłata powinna nastąpić do 10 października.    

Przystępując do wykonywania obowiązków zawodowych, powinniśmy znać reguły wynagradzania, które określa się w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub umowie o pracę. Chodzi m.in. o warunki uzyskania premii.

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy

Wypłata wynagrodzenia jest jednym z obowiązków pracodawcy, nawet jeśli umowa z pracownikiem została rozwiązana w trakcie trwania miesiąca. W zależności od tego, czy pracownik miał stałą wysokość wynagrodzenia, czy otrzymywał je w zależności od przepracowanych godzin, należy:

 • podzielić stałą stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu; otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu ustania stosunku pracy, a następnie odejmuje się ją od kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Mówi o tym § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000927/O/D20170927.pdf);
 • wypłacić wynagrodzenie przysługujące za faktycznie przepracowane godziny w miesiącu.

W kodeksie pracy nie znajdziemy zapisów o dokładnej dacie obowiązku wypłaty wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca. Przyjmuje się jednak rozwiązanie korzystne dla pracownika, czyli najczęściej dzień ustania zatrudnienia. 

Jeśli pracodawca nie wypłacił należnego wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy, były pracownik może zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub wystąpić na drogę sądową. 

Premia regulaminowa – co to takiego?

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za umowę-zlecenie?

Wiele osób pracujących na umowie-zleceniu zetknęło się z sytuacją, w której wykonali pracę na czas, nie otrzymali wynagrodzenia z umowy, a kontakt ze zleceniodawcą nagle się urwał. Popularność fanpage’a na Facebooku „Czekam na przelew” świadczy o tym, że tak nieprzyjemne przypadki mają miejsce aż zbyt często. Co może wtedy zrobić zleceniobiorca?

Umowa-zlecenie: 6 ważnych zasad

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia bez umowy-zlecenie

Jeśli zleceniodawca odwlekał podpisanie umowy-zlecenia, może się zdarzyć, że będzie próbował bagatelizować kwestię wypłaty wynagrodzenia ze względu na brak odpowiednich dokumentów. W przypadku braku podpisanej przez obie strony umowy-zlecenia istotne są jednak wszystkie założenia czy ustalenia dokonywane ze zleceniodawcą mailowo. Wszystkie tego typu dokumenty należy zachować jako dowód przeciwko nieuczciwemu zleceniodawcy. Najlepiej przyjąć też na przyszłość strategię, że bez podpisanej umowy nie rozpoczynamy pracy nad zleceniem. Najlepiej zabezpieczyć się również przed ewentualnym brakiem płatności dzięki zaliczce przyjętej przy podpisywaniu umowy-zlecenia. 

Gdzie zgłosić sytuację, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia za umowę-zlecenie?

Coraz częściej też zleceniobiorcy wykorzystują media społecznościowe do nagłośnienia spraw o nieuczciwych zleceniodawcach. Wspomniana strona „Czekam na przelew” lub fanpage firmy zleceniodawcy mogą stać się narzędziem przyczyniającym się do wyegzekwowania należności.

Rozwiązaniem, które możemy zastosować wobec pracodawcy zwlekającego z zapłaceniem wynagrodzenia, jest też skierowanie sprawy na drogę sądową. Wcześniej niezbędne jest wysłanie pisma ponaglającego, w którym określamy ostateczny termin zapłaty i zawieramy informację o rozpoczęciu postępowania sądowego, jeśli jej nie otrzymamy.

Czy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia chorobowego?

Każdy pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do otrzymania pieniędzy w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Wynagrodzenie chorobowe płaci pracodawca ze swoich środków za każdy okres niezdolności do pracy wynoszącej do 33 dni w ciągu roku (lub 14 w przypadku pracowników po 50. roku życia). 

Pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia chorobowego w jednym przypadku. Zwolnienie lekarskie wystawione ze względu na nadużycie alkoholu przez pracownika, oznaczone kodem C, uprawnia pracodawcę do niewypłacenia wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze pięć dni zwolnienia.

Wynagrodzenie chorobowe po wykorzystaniu limitu 33 dni (lub 14 w przypadku pracowników po 50. roku życia) zaczyna wypłacać ZUS, zgodnie z ustawą z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990600636).

Utrata zasiłku chorobowego – kiedy i dlaczego?

Ile procent odliczamy od wynagrodzenia brutto?

Wysokość pensji jest wyrażana najczęściej w kwocie brutto. Od określonej sumy odejmuje się składki ZUS (emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną) oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czym różni się wynagrodzenie brutto od netto?

W efekcie nasze wynagrodzenie zmniejsza się o:

 • składkę emerytalną (9,76% pensji brutto),
 • składkę rentową (1,5% pensji brutto).
 • składkę chorobową (2,45% pensji brutto),
 • składkę zdrowotną (9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe).  

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy zależy od dochodu i wynosi 18% lub 32% 

Drugi próg podatkowy z perspektywy pracownika

Co, jeśli pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia?

Jeśli uznamy, że po odjęciu składek, zaliczek, kar itd., nasza pensja jest za niska, możemy domagać się wyrównania. Aby zweryfikować poprawność swoich obliczeń, warto poprosić o udostępnienie dokumentacji, na podstawie której została ustalona wysokość wypłaconej kwoty. Można również skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Mamy dwie możliwości działania w sytuacji, gdy pracodawca popełnił błąd w obliczeniach, dostajemy pieniądze po terminie albo nie otrzymujemy pensji. Po pierwsze, możemy wystąpić ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/), która czuwa nad przestrzeganiem praw pracowniczych. W takim wypadku pracodawca może spodziewać się kontroli, która ustali, czy w danej firmie dochodziło wcześniej do naruszeń praw pracowniczych. Inne rozwiązanie to złożenie pozwu do sądu pracy (osobiście lub przez pełnomocnika). Sąd może obciążyć pozwanego nie tylko odsetkami od zaległego wynagrodzenia, ale także kosztami postępowania sądowego. Odsetki za każdą zwłokę wynoszą 8% należnej wypłaty. Ponadto podwładny, który otrzymał korzystny wyrok sądu w swojej sprawie i nadal oczekuje na wypłatę zaległych należności finansowych, może zgłosić informację o zadłużeniu do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (https://krd.pl/), co spowoduje uznanie pracodawcy za dłużnika. 

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

11.09.2020
Umowa o dzieło – podatek, składki i koszty uzyskania przychodu

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najczęściej jest podpisywana przez osoby, które pracują w tzw. wolnych zawodach i wykonują różne zadania dla jednego lub więcej zamawiających. Dowiedz się, jakie są koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło oraz jak wygląda kwestia umowa o dzieło a PIT.

05.10.2018
Kontrakt – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jesteś menedżerem, specjalistą IT lub inżynierem budowy? Możesz podjąć zatrudnienie na podstawie kontraktu. Wybór takiego rozwiązania daje Ci dużą swobodę w zakresie negocjowania warunków pracy. Sprawdź, co warto wiedzieć przed zawarciem umowy.   

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

 • 20.05.2021
  Źródła finansowania działalności gospodarczej – jak uzyskać pieniądze na start własnego biznesu?

  Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS na rynku pracy jest zarejestrowanych aż 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa B2B wiąże się z wieloma korzyściami dla każdej ze stron współpracy biznesowej. Osoba, która zastanawia się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, może także skorzystać z dofinansowania, które ułatwia start w biznesie.

 • 05.05.2021
  Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

  Nie otrzymałeś należnej pensji? A może na Twoim koncie pojawiła się zbyt mała suma? Zapłata za wykonane przez pracownika zadania to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Jeśli nie zostanie on dotrzymany, możesz upominać się o swoje prawa, a nawet wstąpić na drogę sądową. Przeczytaj, jak napisać i złożyć pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

20.05.2021
Źródła finansowania działalności gospodarczej – jak uzyskać pieniądze na start własnego biznesu?

Liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS na rynku pracy jest zarejestrowanych aż 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa B2B wiąże się z wieloma korzyściami dla każdej ze stron współpracy biznesowej. Osoba, która zastanawia się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, może także skorzystać z dofinansowania, które ułatwia start w biznesie.

05.05.2021
Pozew o zapłatę wynagrodzenia – jak dochodzić swoich praw w sądzie pracy?

Nie otrzymałeś należnej pensji? A może na Twoim koncie pojawiła się zbyt mała suma? Zapłata za wykonane przez pracownika zadania to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Jeśli nie zostanie on dotrzymany, możesz upominać się o swoje prawa, a nawet wstąpić na drogę sądową. Przeczytaj, jak napisać i złożyć pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia.