Premie świąteczne. Jakie są ich zasady przyznawania?

Święta zwykle wiążą się z dodatkowymi wydatkami, dlatego wielu pracodawców przyznaje w tym okresie specjalne premie. Pracownicy otrzymują również inne benefity, na przykład paczki lub dodatkowy płatny dzień wolny. Na jakich zasadach funkcjonują dodatki świąteczne do wynagrodzenia i w jaki sposób są rozliczane? Dowiedz się więcej o premiach świątecznych dla pracowników!

Czego dowiesz się z artykułu?

• Kto może spodziewać się premii świątecznej?
• Premia świąteczna a ZUS
• Nagrody świąteczne i inne benefity – co można otrzymać?

Kto może spodziewać się premii świątecznej?

Za pracę w dzień ustawowo wolny, np. w Boże Narodzenie, przysługuje dodatkowy dzień urlopu lub ekwiwalent pieniężny. Pracodawca musi go wypłacić, tak samo jak dodatek za nadgodziny. Inaczej jest z premią świąteczną. Obowiązek wypłacenia takiego świadczenia nie wynika wprost z kodeksu pracy, ale może zostać wskazany np. w regulaminie wynagradzania lub w innych regulacjach wewnątrzzakładowych.

Pracodawca powinien wypłacić premię regulaminową, jeśli spełnisz konkretne wymagania. Tak wynika ze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli jednak w regulaminie, umowie o pracę czy innych dokumentach nie pojawia się zapis o dodatku świątecznym do wynagrodzenia, pracodawca nie musi go przyznawać. Może wręczyć nagrody, które mają charakter uznaniowy, tzn. decyzja o ich przyznaniu oraz wysokość zależą od woli zatrudniającego. Premia świąteczna może być więc w rzeczywistości nagrodą, która nie ma charakteru roszczeniowego. A zatem nie należy się ona nikomu z zasady – jej przyznanie zależy jedynie od dobrej woli pracodawcy.

| Mikołajki w pracy – upominki, spotkania, a może… podwyżka?

Premia świąteczna a ZUS

Wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy o pracę jest opodatkowane. Od zarobionych pieniędzy odlicza się także składki ZUS. Czy premia świąteczna jest opodatkowana? Nagroda na święta – jako składnik wynagrodzenia – nie będzie obciążona podatkiem, jedynie wtedy, jeśli np. zostanie wypłacona z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku bonów ulga podatkowa nie obowiązuje.

Pracodawca, który przyznaje tego typu dodatki, ma obowiązek dokonać rozliczenia. Musi to zrobić także wtedy, gdy premia jest wypłacana ze środków obrotowych. Tak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

| 5 rzeczy, za które jedni kochają święta w pracy, a inni ich nienawidzą

Nagrody świąteczne i inne benefity – co można otrzymać?

Negocjując warunki zatrudnienia, warto dowiedzieć się, na jakie korzyści możesz liczyć, tzn. czy pracodawca oferuje Ci wyłącznie wynagrodzenie, czy może sięga również po dodatkowe sposoby budowania satysfakcji i motywacji pracowników. Dlatego, zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeczytaj jej treść i dowiedz się, czy i na ile premii na święta możesz liczyć. Warto wiedzieć również, czy w firmie, w której chcesz pracować, funkcjonuje premia jako instrument motywowania.

Nagrody na święta są wartościowym dodatkiem, na który jednak nie wszyscy mogą liczyć. To zazwyczaj dobra wola pracodawcy – najczęściej firma decyduje, czy umieszczać zapis o premiach w regulaminie pracy, czy przyznaje premie w sposób uznaniowy.

Oprócz świątecznej premii pracodawcy często przekazują też inne prezenty, np. kosze prezentowe dla dzieci pracowników – zazwyczaj są to paczki ze słodyczami bądź innymi miłymi drobiazgami. Niektóre firmy oferują zatrudnionym karty podarunkowe czy kupony zniżkowe  na usługi i zakupy w firmach partnerskich.

| Urlop. Czy umiesz być offline?

Spotkania świąteczne, benefity finansowe, upominki i prezenty, przyjazne gesty – to wszystko tworzy grudniowy klimat, który niewątpliwie wpływa również na motywację, zaangażowanie i wrażenia pracowników.