Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

Czego dowiesz się z artykułu?

Premia uznaniowa a zasiłek chorobowy – różne rodzaje premii
Premia uznaniowa w podstawie chorobowego – skąd brać informacje na ten temat?
Premia uznaniowa a wynagrodzenie chorobowe – zasady w przypadku braku przepisów wewnętrznych

Zaczynasz zwolnienie chorobowe i zastanawiasz się, czy nadprogramowa nagroda pieniężna od szefa liczy się do wysokości wynagrodzenia oraz zasiłku? To popularna wątpliwość, którą postanowiliśmy dla Ciebie rozwiać!

| Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Kto może otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS?

Premia uznaniowa a zasiłek chorobowy – różne rodzaje premii

Premia kojarzy się przede wszystkim z dodatkową gotówką, którą otrzymujesz od szefa. Okazuje się jednak, że zgodnie z prawem pracy istnieją różne rodzaje takiego dodatku do pensji. Wypłata pierwszego z nich, czyli premii regulaminowej, nie zależy od uznania pracodawcy, a od spełnienia przez pracownika określonych wewnątrzzakładowych kryteriów. Jeśli pracownik im sprostał, szef ma obowiązek przyznać dodatkowe świadczenie.

Premia uznaniowa natomiast bywa wypłacana wybranym pracownikom albo grupie pracowników za szczególne osiągnięcia, za podejście do pracy itp. – zależnie od subiektywnej oceny pracodawcy.

Dlatego właśnie pojęcie „premia uznaniowa” bywa mylące. Tak naprawdę jest to bowiem nagroda, którą przełożony przyznaje w dowolnym wybranym przez siebie terminie. Nie odnosi się do ścisłego okresu, np. miesięcznego. Konkretna wysokość premii jest uzależniona od tego, jak szef ocenia Twoją pracę. Ponieważ to świadczenie nie jest przyznawane regularnie, wielu pracownikom sprawia trudność kwestia premii uznaniowej w podstawie wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku. Wlicza się czy nie? Już tłumaczymy.

| Premia a nagroda

Premia uznaniowa w podstawie chorobowego – skąd brać informacje na ten temat?

O tym, czy nagroda uznaniowa znajdzie się w podstawie zasiłku chorobowego, najczęściej decydują akty wewnątrzzakładowe (np. firmowy regulamin wynagradzania czy umowa o pracę). Jeśli stanowią one, że premia przysługuje pracownikowi także w okresie absencji, to nie wlicza się jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Taki zapis częściej zdarza się jednak w przypadku świadczeń regulaminowych. Jeśli zatem przewidziano, że premie mają nie być wypłacane w okresie choroby, to należy wliczyć je do podstawy wymiaru.

Kwestię tę reguluje art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustala on, że w wysokości wynagrodzenia chorobowego nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresach pobierania zasiłków na podstawie układu zbiorowego pracy lub wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu.

| Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Premia uznaniowa a wynagrodzenie chorobowe – zasady w przypadku braku przepisów wewnętrznych

Czasem zdarza się, że prawo wewnątrzzakładowe nie mówi nic w kwestii premii uznaniowej a podstawy do chorobowego. Wtedy powinieneś uznać, że świadczenie nie jest wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego. Oznacza to, że należy uwzględnić ją w podstawie wymiaru tego zasiłku.

Ponieważ premia uznaniowa nie jest wypłacana za konkretny okres, trzeba ją doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata. Co ważne, należy uwzględnić ją w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania – z uwagi na fakt, że uzupełnieniu podlegają tylko takie składniki wynagrodzenia, które są pomniejszane proporcjonalnie za okresy nieobecności chorobowej.

A co, jeśli premia uznaniowa została wypłacona ze względu na dobre wyniki kilku osób (np. całego zespołu), a Ty w tym czasie nie byłeś w pracy z powodu choroby? W takim przypadku nagroda nie wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń.

 

Mamy nadzieję, że premie uznaniowe a zasiłek chorobowy to teraz dla Ciebie zdecydowanie bardziej zrozumiałe zagadnienie. Wiesz już, że informacji trzeba szukać w regulaminie zakładowym oraz ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, więc pierwszy krok do wyliczenia wysokości chorobowego za Tobą. Powodzenia w kolejnych!

| Zmiany w chorobowym 2020 – ile dostają pracownicy na zwolnieniu i na zasiłku?