Przychód a dochód – różnica z perspektywy pracownika

Bardzo często można zauważyć, że terminy „przychód” oraz „dochód” stosowane są zamiennie jako wyrazy mające tożsame znaczenie. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie są to synonimy. Jaka jest więc różnica między przychodem a dochodem i jakie ma to znaczenie dla pracownika? Wyjaśniamy.

Czego dowiesz się z artykułu?

Przychód a dochód – na czym polega różnica?
Przychód a dochód firmy – czym są koszty uzyskania przychodu?
Dochód a przychód – PIT oraz obowiązki podatkowe.

Przychód a dochód – na czym polega różnica?

Różnica między przychodem a dochodem firmy jest zasadnicza – dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Znajomość tych pojęć jest istotna przede wszystkim dla właścicieli firm. To oni muszą dostrzegać różnicę między przychodem a dochodem. Od tego bowiem zależy dokładne obliczenie realnego kapitału, którym może się posługiwać dana firma. Jest to istotne, ponieważ kwota przychodu nie jest kwotą, którą można swobodnie dysponować. Dopiero po odjęciu kosztów uzyskania przychodu otrzymujemy realny dochód, czyli kwotę, która jest własnością danej firmy. Jak to się ma natomiast do pracowników? Czy różnica między przychodem a dochodem osoby fizycznej jest istotna?

Przychód to zestawienie wszystkich wpływów na konto w danym okresie rozliczeniowym, natomiast dochód to faktyczny zysk, który otrzymujemy po odjęciu wszystkich kosztów przychodu. Kwota, którą dostajemy od swojego pracodawcy, to dochód netto (czyli dochód brutto pomniejszony o podatki i składki), natomiast wiedza na temat dochodu brutto może być przydatna przy rozliczeniu PIT.

| Wynagrodzenie brutto a netto – na czym polega różnica?

Przychód a dochód firmy – czym są koszty uzyskania przychodu?

Do obliczenia różnicy między przychodem a dochodem niezbędna jest znajomość kosztów uzyskania przychodu. Co się do nich zalicza?

Przede wszystkim są to wszelkie wydatki, które zostały poniesione na poczet działalności firmy. Zaliczają się do nich m.in.: koszty wynajmu lokalu usługowego, usługi księgowe, działania marketingowe, wynagrodzenie dla pracowników, raty leasingowe, a także pewne komponenty stałe, takie jak materiały biurowe czy surowce wymagane do produkcji. Koszt uzyskania przychodu stanowi różnicę między dochodem na czysto a przychodem liczonym w całości.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za koszt uzyskania przychodu uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodu. Mogą to być np. wydatki poniesione za dojazd do miejsca pracy.

| Płaca nominalna i realna – czym się różnią?

Dochód a przychód – PIT oraz obowiązki podatkowe

Dochód brutto jest dochodem nieopodatkowanym. Po jego wyliczeniu otrzymujemy więc kwotę, od której należy jeszcze odprowadzić podatek, aby otrzymać realny dochód netto. Jakie zatem stawki podatkowe należy zastosować, aby dokonać właściwych obliczeń? Najpierw musisz się dowiedzieć, jaka jest kwota Twojego właściwego dochodu brutto. Od przychodu odejmij jego koszty. Liczba, którą otrzymasz, będzie Twoim nieopodatkowanym dochodem. Następnie należy potrącić od niego odpowiednią stawkę procentową podatku. Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłacenia PIT, natomiast osoby prawne – CIT.

Wiesz już, jaka jest różnica między przychodem a dochodem, a także dlaczego kwota znajdująca się na Twoim koncie podczas zamknięcia rozliczeń miesięcznych jest mniejsza niż Twój cały przychód. Znajomość tych kwestii jest niezbędna, aby sprawnie prowadzić budżet, zarówno firmowy, jak i domowy.