Regulamin wynagradzania – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Stworzenie regulaminu wynagradzania to obowiązek pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 50 pracowników. W dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące m.in.: stawek wynagrodzenia, dodatkowych składników pensji czy warunków uzyskania premii.  

Zasady wynagradzania pracowników

W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy należy uwzględnić m.in.: wysokość płacy zasadniczej dla poszczególnych pracowników oraz kryteria przyznawania nagrody jubileuszowej. Zgodnie z art. 77 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) obowiązek stworzenia takiego dokumentu spoczywa na pracodawcy zatrudniającym więcej niż 50 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym. Mniejsze przedsiębiorstwa wprowadzają regulacje dobrowolnie. Wymiar czasu pracy nie ma znaczenia. Przy określaniu liczby zatrudnionych nie bierze się pod uwagę osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych. Treść regulaminu ustala pracodawca, który musi konsultować się z organizacją związkową działającą na terenie zakładu pracy. Postanowienia nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Dokument zaczyna obowiązywać po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Przykładowy sposób poinformowania zatrudnionych o treści regulaminu to wywieszenie go na tablicy ogłoszeń.

Umowa o pracę a regulamin wynagradzania

W umowie o pracę powinna znaleźć się wzmianka o wysokości wynagrodzenia i jego składników. Informacje zawarte w dokumencie nie są wyczerpujące. W regulaminie wynagradzania zamieszcza się precyzyjne dane dotyczące:

 • stawek wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków określonego rodzaju, na konkretnym stanowisku,
 • dodatkowych składników pensji,
 • systemu wynagradzania funkcjonującego w zakładzie pracy (czasowy, prowizyjny, akordowy),
 • zasad przyznawania poszczególnych składników wynagrodzenia, takich jak premie, nagrody jubileuszowe itd.,
 • warunki wypłacania świadczeń przysługujących w związku z podróżą służbową.   

Termin oraz miejsce wypłaty pensji określa się w regulaminie pracy.   

Zmiana regulaminu wynagradzania

Chcąc wprowadzić zmiany w dokumencie, pracodawca musi przestrzegać tych samych zasad, co przy tworzeniu regulaminu wynagradzania. Konieczne jest wręczenie pracownikom wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy i płacy, jeśli nowe postanowienia są mniej korzystne niż te, które obowiązywały dotychczas. Zasady wypowiadania warunków pracy i płacy znajdują się w art. 42 kodeksu pracy.   

Układ zbiorowy

Przepisy dotyczące układu zbiorowego pracy można znaleźć w dziale XI kodeksu pracy. Osoby, których dotyczą postanowienia dokumentu, to nie tylko pracownicy etatowi, ale również zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę, a także emeryci i renciści. Strony zawierające układ to organizacja lub organizacje związkowe zrzeszające pracowników oraz pracodawca lub organizacje pracodawców. Dokument określa warunki, które powinna spełniać treść stosunku pracy oraz wzajemne zobowiązania stron.  

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 15.04.2018
  30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

  332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • 03.01.2018
  Jak ustalić stosunek pracy?

  Możemy wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy, jeśli w ramach umowy-zlecenia wykonujemy działania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także we wskazanym przez niego miejscu i czasie. Pozew jest rozpatrywany przez sąd pracy. Mamy prawo domagać się również wypłaty świadczeń należnych pracownikom, takich jak dodatek za godziny nadliczbowe czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

15.04.2018
30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

03.01.2018
Jak ustalić stosunek pracy?

Możemy wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy, jeśli w ramach umowy-zlecenia wykonujemy działania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także we wskazanym przez niego miejscu i czasie. Pozew jest rozpatrywany przez sąd pracy. Mamy prawo domagać się również wypłaty świadczeń należnych pracownikom, takich jak dodatek za godziny nadliczbowe czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 10.06.2022
  Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

  Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

 • 07.06.2022
  Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

  Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

10.06.2022
Zwrot kosztów pracy zdalnej – kto płaci za prąd i rzeczy niezbędne do pracy?

Wyższe rachunki za prąd, wodę, internet – to koszty pracy zdalnej, z którymi musi liczyć się każdy pracownik na home office. A przecież gdybyś wykonywał swoje obowiązki w biurze, za wszystkie te potrzebne narzędzia płaciłby pracodawca… Czy zatem możesz wymagać od szefa zwrotu kosztów za pracę zdalną? Przeczytaj artykuł, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

07.06.2022
Podwyżka inflacyjna – co to jest i czy jest obowiązkowa?

Z pewnością zauważyłeś, że jeszcze niedawno za określoną sumę złotówek można było kupić znacznie więcej produktów niż teraz. To kwestia inflacji i spadku siły nabywczej pieniądza, które stale postępują – raz w wolniejszym, raz w szybszym tempie. Nic dziwnego, że chcesz zarabiać coraz więcej i dzięki temu nie obniżać swojego dotychczasowego standardu życia. Sprawdź, czy pracodawca ma obowiązek zapewnić Ci podwyżkę inflacyjną i ile może ona wynosić.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.