Rekompensata nadgodzin – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownik musi wykonywać swoje obowiązki średnio przez 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Gdy pracuje dłużej, ma prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Może być ona wyrażona w wynagrodzeniu lub czasie wolnym od pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych – podstawa prawna

Wykraczanie poza normy czasu pracy jest możliwe wyłącznie w określonych okolicznościach (art. 151 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Praca w godzinach nadliczbowych jest dozwolona tylko wtedy, gdy wynika:

 • ze szczególnych potrzeb pracodawcy,
 • z konieczności prowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony ludzkiego życia i zdrowia, mienia lub środowiska;
 • z konieczności usunięcia awarii.  

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2000 r. (sygn. akt I PKN 667/99, OSNP 2001/22/662) wynika, że szczególne potrzeby pracodawcy to potrzeby niecodzienne, które różnią się od tych związanych ze zwykłą działalnością. Pracodawca nie może zlecać pracy ponad wymiar niektórym grupom zatrudnionych, tzn.:

 • pracownikom młodocianym,
 • pracownicom w ciąży,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi, które nie ukończyły 4. roku życia.

Zatrudniony może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Za bezzasadną odmowę świadczenia pracy w nadgodzinach pracodawca ma prawo nałożyć na podwładnego karę porządkową. Ze względu na naruszenie obowiązków pracowniczych może również zwolnić go z pracy w trybie dyscyplinarnym.  

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie, a także specjalny dodatek (art. 151 kodeksu pracy). Jego wysokość zależy od tego, kiedy wystąpiły nadgodziny i wynosi:

 • 100% stawki godzinowej – za każdą godzinę nadliczbową przypadającą w nocy, a także w niedziele i święta będące dla pracownika dniami wolnymi od pracy;
 • 50% stawki godzinowej – za każdą godzinę nadliczbową przypadającą w pozostałych dniach.

Za przepracowane nadgodziny pracodawca może udzielić czas wolny. Za każdą godzinę nadliczbową należy się godzina wolna, jeśli pracownik poprosi o rekompensatę inną niż pieniężna. Wymiar wolnego czasu wzrasta do 1,5 godziny, jeśli zatrudniający zaproponuje zastąpienie dodatku za nadgodziny.   

Wypłata brutto a netto – różnica

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia za pracę i dodatków jest wyrażona w kwotach brutto. Chcąc ustalić wymiar płacy netto, musimy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasady dokonywania obliczeń znajdują się w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887) oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350). Wyniki obliczeń można też uzyskać, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/.     

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 04.03.2019
  Pracujesz w nadgodzinach poza miejscem zatrudnienia? Sprawdź, co Ci przysługuje

  Dodatek pieniężny lub czas wolny – to standardowe formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Osoby, które stale wykonują obowiązki poza siedzibą pracodawcy, czyli np. kierowcy lub przedstawiciele handlowi, mają prawo do ryczałtu, którego wysokość powinna być adekwatna do przewidywanej liczby nadgodzin.

 • 04.03.2019
  Składki ZUS w 2019 r.

  Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • 26.01.2019
  Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

  Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

04.03.2019
Pracujesz w nadgodzinach poza miejscem zatrudnienia? Sprawdź, co Ci przysługuje

Dodatek pieniężny lub czas wolny – to standardowe formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Osoby, które stale wykonują obowiązki poza siedzibą pracodawcy, czyli np. kierowcy lub przedstawiciele handlowi, mają prawo do ryczałtu, którego wysokość powinna być adekwatna do przewidywanej liczby nadgodzin.

04.03.2019
Składki ZUS w 2019 r.

Wysokość składek ZUS w 2019 r. nie wzrosła w porównaniu do tej z 2018 r. Stawki składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej są wyrażone w procentach i stanowią określoną część wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że im wyższa pensja, tym wyższe kwoty przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

26.01.2019
Czy powinniśmy rozmawiać ze znajomymi o wynagrodzeniu?

Ujawnienie wysokości pensji może pociągać za sobą konsekwencje, jeśli informacje o wynagrodzeniach są określone jako poufne – na przykład w regulaminie pracy. Zanim podejmiesz temat zarobków, sprawdź, jakie zasady obowiązują w Twojej firmie.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.01.2019
  Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

  Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

 • 19.01.2019
  10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

  Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.

26.01.2019
Czy za każdą pracę otrzymujemy wynagrodzenie?

Choć pieniądze są jednym z istotniejszych czynników motywacyjnych, w niektórych okolicznościach warto rozważyć wykonanie pracy za darmo. Dobrze jest zdecydować się na taki krok na przykład wtedy, gdy chcesz zdobyć doświadczenie i umiejętności w ramach bezpłatnych praktyk lub bezinteresownie komuś pomóc.

19.01.2019
10 wymogów, które musisz spełnić, aby zostać stewardessą

Lubisz pracę z ludźmi, znasz języki obce i chętnie podróżujesz? Jeśli tak, możesz związać swoją zawodową przyszłość z liniami lotniczymi i dołączyć do cabin crew. Jako steward / stewardessa będziesz mierzyć się z ciekawymi wyzwaniami zawodowymi.