Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (w skrócie nazywany PIT-em) jest jednym z podatków bezpośrednich obowiązujących w Polsce. Obejmuje on dochody, które uzyskują osoby fizyczne, m.in. w formie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Podatek bezpośredni, jak sama nazwa wskazuje, w bezpośredni sposób obciąża podatnika – podatek ten musi zostać odprowadzony do organu podatkowego. Drugim typem podatku w Polsce jest podatek pośredni, którego nie płaci się w urzędzie skarbowym, tylko podczas kupowania jakiegoś dobra albo usługi. Do tego rodzaju podatków zalicza się np. VAT oraz podatek akcyzowy. Regulacje związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowa skala podatkowa

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw doszło do modyfikacji obowiązującej skali podatkowej. W przypadku dochodów zaliczających się do pierwszego progu podatkowego (do 85 528 zł) podatek wynosi 17% podstawy opodatkowania (minus kwota wolna od podatku). Jeśli dochody danego podatnika przekraczają 85 528 zł, to wysokość podatku wynosi 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł (minus kwota wolna od podatku).

Jaka jest wysokość kwoty zmniejszającej podatek?

Wspomniana ustawa, zmieniająca przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadziła modyfikację wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Obecnie kwota ta wynosi:

 • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8000 zł;
 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zależności: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł – w przypadku gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 8000 zł, ale nie przekracza kwoty 13 000 zł;
 • 525 zł 12 gr – jeśli podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 13 000 zł, natomiast nie przekracza kwoty 85 528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zależności: 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł – w przypadku gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa niż 85 528 zł, ale nie przekracza kwoty 127 000 zł.

Powyższe regulacje zawarte są w art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W jaki sposób obliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia?

Zaliczka na podatek dochodowy jest jednym z elementów odejmowanych od wynagrodzenia brutto. W celu obliczenia pensji netto – czyli wypłaty brutto pomniejszonej o zaliczkę na podatek dochodowy oraz obowiązkowe składki – od kwoty brutto trzeba odjąć składki na ubezpieczenia społeczne (składkę emerytalną, chorobową oraz rentową). Kolejny krok to obliczenie składki zdrowotnej (podstawę do jej obliczenia stanowi kwota uzyskana poprzez odjęcie składek na ubezpieczenia społeczne od pensji brutto). Później trzeba określić, jakie są koszty uzyskania przychodu, po czym od wynagrodzenia brutto odjąć zarówno te koszty, jak i składki ZUS. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych, by móc obliczyć wysokość podatku. Wynik mnożymy przez 17% (jeśli nasze wynagrodzenie obejmowane jest przez pierwszy próg podatkowy) i odejmujemy od niego kwotę zmniejszającą podatek. Od tej kwoty musimy odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, by uzyskać wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Pensja „na rękę” jest wynagrodzeniem brutto pomniejszonym o zaliczkę na podatek dochodowy, jak również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wynagrodzenie – na konto bankowe czy do ręki?

Ulga dla osób poniżej 26. roku życia – zerowy PIT

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku, spowodowała, że osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego w przypadku przychodów uzyskanych ze stosunku pracy, z umowy-zlecenia, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Należy przy tym pamiętać, że zwolnienie dotyczy przychodów, których wysokość w danym roku kalendarzowym nie przekroczyła 85 528 zł. Jeśli roczne przychody uzyskane przez pracownika będą wyższe od wspomnianej kwoty, to nadwyżka podlega opodatkowaniu (w przypadku pierwszego progu podatkowego wysokość podatku wynosi 17%). Warto mieć na uwadze to, że ulga związana z podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie oznacza zwolnienia z konieczności opłacania składek. Jeżeli pracownik objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniami społecznymi, to musi odprowadzać składki do NFZ oraz ZUS.

Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 02.08.2019
  Zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia

  Od 1 sierpnia 2019 r. część pracujących osób, które nie ukończyły 26 lat, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu wynagrodzenia netto uzyskiwane przez tę grupę pracowników będą wyższe.    

 • 19.03.2019
  Ministerstwo Finansów obala mity na temat usługi Twój e-PIT

  Polacy coraz chętniej rozliczają się z fiskusem przez Internet. Osoby, które wybiorą tę możliwość w 2019 r., nie będą składać wniosków i deklaracji, a zwrot z podatku otrzymają w ciągu 45 dni od daty rozliczenia. Usługa Twój e-PIT ma ułatwić przekazanie zeznania, ale narosło wokół niej sporo mitów, do których odniosło się Ministerstwo Finansów.

02.08.2019
Zerowy PIT dla pracowników do 26. roku życia

Od 1 sierpnia 2019 r. część pracujących osób, które nie ukończyły 26 lat, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu wynagrodzenia netto uzyskiwane przez tę grupę pracowników będą wyższe.    

19.03.2019
Ministerstwo Finansów obala mity na temat usługi Twój e-PIT

Polacy coraz chętniej rozliczają się z fiskusem przez Internet. Osoby, które wybiorą tę możliwość w 2019 r., nie będą składać wniosków i deklaracji, a zwrot z podatku otrzymają w ciągu 45 dni od daty rozliczenia. Usługa Twój e-PIT ma ułatwić przekazanie zeznania, ale narosło wokół niej sporo mitów, do których odniosło się Ministerstwo Finansów.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 23.11.2020
  Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

 • 18.11.2020
  Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

  Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

 • 17.11.2020
  Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

  Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.

23.11.2020
Zakaz konkurencji – jakie odszkodowanie za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta podczas podpisywania umowy o pracę lub w okresie późniejszym - w trakcie trwania stosunku pracy. Zapis ten zabezpiecza pracodawcę przed wypływem wrażliwych danych z firmy i wiąże się z powstrzymaniem pracownika od podejmowania działań konkurencyjnych przez określony czas po ustaniu stosunku pracy. Za zastosowanie się do tych zaleceń przysługuje pracownikowi adekwatne wynagrodzenie określone w umowie. 

18.11.2020
Premia uznaniowa a chorobowe – wpływ dodatkowych pieniędzy na wysokość zasiłku

Jeśli jesteś zatrudniony i ubezpieczony, ale czasowo niezdolny do pracy, przysługują Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ich podstawa zależy od wysokości Twojego wynagrodzenia. A ono składa się ze stałych oraz zmiennych elementów. Jeśli pensja co miesiąc wynosi tyle samo, rachunek jest prosty. Schody zaczynają się, gdy do stałej kwoty dojdzie niespodziewany bonus od szefa. Sprawdź, czy premia uznaniowa wchodzi do podstawy chorobowego.

17.11.2020
Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest potrzebne i jak je uzyskać?

Najczęściej pracownicy pobierają zaświadczenie o zarobkach do kredytu – ponieważ jest ono dowodem możliwości spłaty danej należności. Ale to nie jedyna sytuacja, w której taki dokument może być Ci potrzebny. Przeczytaj, kiedy i gdzie zgłosić się po zaświadczenie, oraz sprawdź, co powinno zawierać.