Ile wynosi składka ZUS w 2019 roku

Wartość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2019 r. wzrosła znacząco w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to ze wzrostu płacy minimalnej – wynosi ona o 120 zł brutto więcej niż w poprzednim roku.  

Jaka jest wysokość płacy minimalnej w 2019 r.?

Płaca minimalna dla umowy o pracę w roku 2019 wynosi 2250 zł brutto. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747). W związku z ustaleniem wyższej kwoty wzrosły koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych na cały etat na najniższej krajowej. 

Ile wynosi składka ZUS na pracownika?

Pracodawcy odprowadzają więc wyższe kwoty do ZUS. Łączny wymiar składki emerytalnej opłacanej przez pracodawcę i pracownika po połowie w 2018 r. wynosił 409,92 zł (przy założeniu, że zatrudniony uzyskiwał najniższą pensję krajową). W 2019 r. kwota wzrosła do 558,08 zł. Różnica w odniesieniu do innych składek to:

 • 168 zł w 2018 r. i 228,72 zł w 2019 r. – ubezpieczenie rentowe,
 • 37,8 zł w 2018 r. i 47,75 zł w 2019 r. – ubezpieczenie wypadkowe,
 • 51,45 zł w 2018 r. i 70,05 zł w 2019 r. – ubezpieczenie chorobowe,
 • 163,09 zł w 2018 r. i 342,32 zł w 2019 r.– ubezpieczenie zdrowotne,
 • 51,45 zł w 2018 r. i 70,05 zł w 2019 r. – Fundusz Pracy,
 • 2,10 zł w 2018 r. i 2,25 zł w 2019 r. – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ile wynosi składka ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

To najwyższy wzrost składek na ZUS od 6 lat, który dotyczy przede wszystkim wydatków ponoszonych przez właścicieli firm. W ujęciu procentowym wynosi 7,18% dla przedsiębiorców prowadzących działalność dłużej niż 2 lata oraz 5,7% dla osób prowadzących firmę przez pierwsze 2 lata. 

Tylko nieliczni właściciele małych firm mogli w 2019 r. zapłacić nieco niższe składki dzięki nowym przepisom pozwalającym na opłacanie składek, których wysokość zależy od przychodu. Przychód nie może przekroczyć 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 5250 zł miesięcznie. W 2019 roku z opcji opłacania niższych składek skorzystało 125 tysięcy firm, które zarejestrowały się do 8 stycznia. Kolejne firmy będą mogły skorzystać z tej możliwości dopiero w 2020 r. Zgodnie z ustawą* istnieje możliwość opłacania niższych składek liczonych od przychodu przez trzy lata i powrotu do nich po dwóch latach przerwy.

Ile wynosi składka ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z wprowadzonej przez Konstytucję Biznesu 6-miesięcznej ulgi na start, opłacają wyłącznie składkę zdrowotną. Wynosi ona w 2019 r. 342,32 zł w skali miesiąca (czyli o 7% więcej w porównaniu z rokiem 2018). 

Rozpoczynający działalność gospodarczą są ponadto uprawnieni do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne przez 2 lata. Oznacza to, że w sumie płacą 555,89 zł miesięcznie, czyli o 36,61 zł więcej niż w 2018 r. 

Praca na etacie a prowadzenie działalności

Rodzaje umów w sprawie pracy – przewodnik

Ile wynosi składka ZUS za pracownika na cały etat?

Wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę obowiązkowo podlega oskładkowaniu. Odlicza się od niego składki na:

 • ubezpieczenie emerytalne (19,52% pensji brutto – pracodawca i pracownik płacą po 9,76%);
 • ubezpieczenie rentowe (8% pensji brutto – pracodawca płaci 6,5%, a pracownik 1,5%);
 • ubezpieczenie wypadkowe (0,4-3,6% pensji brutto – pracodawca pokrywa całość);
 • ubezpieczenie chorobowe (2,45% pensji brutto – pracownik pokrywa całość);
 • ubezpieczenie zdrowotne (9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – pracownik pokrywa całość).

Od wynagrodzenia uzyskanego na podstawie każdej z umów w sprawie pracy odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jej wysokość zależy od tego, w jaki sposób dokonujemy rozliczeń oraz jaki dochód uzyskujemy. Kwota wolna od podatku w 2018 r. to:

 • 6600 zł dla osób, których zarobki nie przekroczą tej kwoty,
 • od 6600 do 3091 zł (jest degresywna) – przy dochodzie od 6600 zł do 11 000 zł,
 • 3091 zł – przy dochodzie od 11 000 zł do 85 528 zł,
 • od 3091 do 0 zł (jest degresywna) – przy dochodzie od 85 528 zł do 127 000 zł.  

Osoby, które zarabiają więcej niż 127 000 zł w skali roku, nie korzystają z kwoty wolnej od podatku. Zasady, według których ustala się wysokość zaliczki, wynikają z ustawy o podatku dochodowym (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350).

Ile wynosi ZUS za pracownika na pół etatu?

W przypadku niższego wymiaru czasu pracy pracownika wyliczenie składek ZUS odbywa się dokładnie w ten sam sposób, co przy pełnym wymiarze godzinowym. Składki ZUS od wynagrodzenia są bowiem naliczane procentowo, więc wymiar etatu nie ma znaczenia. Liczy się jedynie wysokość kwoty brutto wynagrodzenia.

Ile wynosi składka ZUS opłacana samodzielnie?

Osoby, które nie uzyskują wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub umowy-zlecenia, a wykonują np. umowę o dzieło, mogą dobrowolnie opłacać składki ZUS emerytalne i rentowe. Deklarują one kwotę, od jakiej chcą opłacać składki. Nie może być ona niższa niż wynagrodzenie minimalne. Samodzielnie odprowadzane składki ZUS w najniższym wymiarze wynoszą 539,35 zł w 2019 r. 

*Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887