Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Jeśli opłacasz składki ZUS, zyskujesz prawo do korzystania ze świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, emerytura, renta. Składki odliczane są od wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie o pracę. Sprawdź, ile składek odprowadza pracodawca, a także ile wynosi najniższy ZUS.

Czego dowiesz się z artykułu?

Najważniejsze informacje na temat składek ZUS
Ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne przy umowie o pracę?
Ile wynoszą składki ZUS od najniższej krajowej?
Stawki ZUS pracodawcy – pracownik na pół etatu
ZUS za pracownika na umowie-zleceniu – czy pracodawca musi opłacać składki?
Umowa o dzieło a składki ZUS

Najważniejsze informacje na temat składek ZUS

Składki ZUS odprowadza się od wynagrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego. Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (ubezpieczenie chorobowe) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ubezpieczenie wypadkowe). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

| Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Kto może otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS?

Ile wynoszą składki na ubezpieczenie społeczne przy umowie o pracę?

Od wynagrodzenia brutto – w przypadku umowy o pracę – odliczane są różne składki ZUS. Zobacz, ile wynosi składka społeczna na różne cele:

  • składka emerytalna – procent największy ze wszystkich rodzajów składek (19,52% pensji brutto – pracodawca i pracownik płacą po 9,76%),
  • ubezpieczenie rentowe (8% pensji brutto – pracodawca płaci 6,5%, a pracownik 1,5%),
  • ubezpieczenie wypadkowe (0,4-3,6% pensji brutto – pracodawca pokrywa całość),
  • ubezpieczenie chorobowe (2,45% pensji brutto – pracownik pokrywa całość),
  • ubezpieczenie zdrowotne (9% pensji pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne – pracownik pokrywa całość).

Oprócz składek ZUS od pensji brutto pracownika odprowadza się także zaliczkę na podatek dochodowy. Warto wiedzieć, że z konieczności odprowadzania zaliczki są zwolnione osoby, które nie ukończyły 26. roku życia.

Ile wynoszą składki ZUS od najniższej krajowej?

Zastanawiasz się, jaki jest najniższy ZUS, który może zapłacić pracodawca? Wraz z konsekwentnym podnoszeniem płacy minimalnej, które ma miejsce w ostatnich latach, rosną też koszty dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracowników. Najniższa krajowa, która w 2021 roku wynosiła 2800 zł brutto, to dla pracodawcy minimalna składka ZUS w wysokości ok. 573,44 zł brutto. Po podwyżce do 3010 zł w 2022 roku całkowity koszt pracodawcy wyniesie ok. 616,46 zł (w zależności od wysokości składki wypadkowej).

Jeśli chodzi o koszt pracownika, przy najniższej krajowej w 2022 roku zapłaci on składkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości 412,68 zł oraz 233,76 zł składki zdrowotnej.

| Najniższa krajowa – czym jest i jak ją wyliczyć?

Stawki ZUS pracodawcy – pracownik na pół etatu

Wiesz już, ile wynosi ZUS za pracownika na cały etat. A jak jest w przypadku niższego wymiaru czasu pracy pracownika? Wyliczenie składek ZUS odbywa się dokładnie w ten sam sposób, co przy pełnym wymiarze godzinowym. Składki ZUS od wynagrodzenia są bowiem naliczane procentowo, więc wymiar etatu nie ma znaczenia. Liczy się jedynie wysokość kwoty brutto wynagrodzenia.

| Praca na pół etatu – czym się charakteryzuje?

ZUS za pracownika na umowie-zleceniu – czy pracodawca musi opłacać składki?

Warto pamiętać o tym, że obowiązuje ozusowanie umów-zleceń, a więc należy odprowadzać składki ZUS także przy takiej formie zatrudnienia. Nie trzeba jednak tego robić, gdy umowa dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów (do ukończenia 26 lat). Z konieczności płacenia składek są także zwolnione osoby zatrudnione na umowę-zlecenie u innego pracodawcy niż ten, z którym nawiązały umowę o pracę (jeśli wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę jest co najmniej równe minimalnemu).

| Umowa zlecenie – jakie składki ZUS?

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło jest jednym z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Zazwyczaj nie podlega ona oskładkowaniu. Od wynagrodzenia brutto nie są odliczane składki na ubezpieczenia społeczne ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składkom ZUS podlega natomiast umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem.

Osoby, które wykonują umowę o dzieło, mogą dobrowolnie opłacać składki ZUS emerytalne i rentowe. Deklarują one kwotę, od jakiej chcą opłacać składki. Nie może być ona niższa niż wynagrodzenie minimalne.

| Umowa o dzieło – 8 korzyści

Wiesz już, ile wynosi najniższy ZUS za pracownika. A ile płaci Twój pracodawca? Składki na ubezpieczenia społeczne odliczane są od wynagrodzenia brutto – zazwyczaj w umowie o pracę miesięczna pensja przedstawiona jest właśnie w takiej formie. Aby sprawdzić wysokość wynagrodzenia „na rękę”, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl, dzięki któremu poznasz wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, a także wysokość zaliczki na podatek dochodowy.