Skrócenie okresu wypowiedzenia – czy pracownikowi należy się odszkodowanie?

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z inicjatywy pracownika, pracodawcy lub po prostu zakończyć się po czasie obowiązywania tego dokumentu. Złożenie wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron wiąże się z czasem, który zatrudniony musi przepracować, zanim oficjalnie zakończy wykonywać zadania w danym miejscu. W zależności od rodzaju umowy powinien on trwać miesiąc dla umowy trwającej od 3 miesięcy do 3 lat, lub 3 miesiące dla pracownika, który przepracował powyżej 3 lat w jednym miejscu. Możliwe jest jednak skrócenie okresu wypowiedzenia na różnego rodzaju warunkach. Dowiedz się, czy i kiedy może przysługiwać Ci odszkodowanie.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Skrócenie okresu wypowiedzenia – czy jest możliwe?
• Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia
• Jak obliczyć odszkodowanie za okres wypowiedzenia?

Skrócenie okresu wypowiedzenia – czy jest możliwe?

Istnieją dwie sytuacje, w których może dojść do skrócenia okresu wypowiedzenia. Pierwsza to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Pracownik i pracodawca uzgadniają wtedy wspólnie termin, kiedy stosunek pracy uważa się za zakończony. Termin ten nie jest określony żadnymi przepisami, a wynika jedynie z ustaleń obu stron między sobą. Dodatkowo takie porozumienie stron można zawrzeć w dowolnym momencie trwania okresu wypowiedzenia.

Jeśli jednak zastanawiasz się, czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia samodzielnie, niestety odpowiedź jest twierdząca. Istnieją sytuacje, w których może dojść do takiego postępowania. Są to:

  • ogłoszenie upadłości przez pracodawcę,
  • likwidacja firmy,
  • inna przyczyna, która personalnie nie dotyczy pracownika.

W przypadku, kiedy pracodawca zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, przysługuje Ci odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia.

| Kiedy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie?

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Warto pamiętać, że jeśli pracodawca chce skrócić okres wypowiedzenia, musi złożyć odpowiednie oświadczenie na piśmie razem z wypowiedzeniem. Za okres skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie (do którego nie liczą się dni urlopowe).

Odszkodowanie musi zostać wypłacone do ostatniego dnia trwania umowy, a więc do ostatniego dnia wypowiedzenia. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, podlega karze grzywny, która może wynosić aż do 30 tys. zł.

| Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Jak obliczyć odszkodowanie za okres wypowiedzenia?

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia powinno mieć konkretną wartość, wynoszącą tyle, ile średnie miesięczne wynagrodzenie, z uwzględnieniem takich czynników zgodnych z zasadami wynagradzania pracowników, jak:

  • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia,
  • składniki wynagrodzenia, które przysługują za miesiące w zmiennej wysokości, wypłacane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania (uśrednione),
  • składniki wynagrodzenia, za czas dłuższy niż miesiąc, wypłacane przez rok bezpośrednio poprzedzający miesiąc nabycia prawa do odszkodowania (uśrednione).

Warto pamiętać, że odszkodowanie nie jest oskładkowane, natomiast pracodawca ma obowiązek uiścić zaliczkę na podatek dochodowy.

Wiesz już, jakie należności możesz otrzymać w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia. Pamiętaj o tym, jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji. Dzięki temu zachowasz stabilność finansową do czasu, aż znajdziesz nową pracę! Sprawdź, jakie atrakcyjne oferty możesz znaleźć na Pracuj.pl!