Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

Najważniejsze informacje na temat umowy na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest jednym z trzech rodzajów umowy o pracę opisanych w kodeksie pracy. Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego typu stosunku pracy:

 • Kiedy konieczne jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Zgodnie z art. 251 § 1 kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tym samym pracownikiem a pracodawcą, nie może przekraczać 33 miesięcy. Co więcej, łączna liczba tych umów nie może być większa niż trzy. Wynika z tego, że trzecia umowa o pracę na czas określony – zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy – jest ostatnią. Jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przekracza 33 miesiące lub liczba tego typu umów jest większa niż trzy, uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Świadczy o tym § 3 wspomnianego artykułu.

 • Jak można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Co do zasady, umowę o pracę można rozwiązać:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 4. z upływem czasu, na który została zawarta.

W przypadku umowy na czas nieokreślony możliwe są tylko trzy pierwsze sposoby rozwiązania stosunku pracy (umowa ta jest bezterminowa, więc nie może zostać rozwiązana z upływem czasu, na który została zawarta). Jeżeli pracodawca wypowiada tego typu umowę, ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej takie postępowanie, co wynika z art. 30 § 4 kodeksu pracy. Dodatkowo, musi on powiadomić (na piśmie) zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony, ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Świadczy o tym art. 38 § 1 ustawy.

Co zawiera umowa o pracę?

 • Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Regulacje te zostały opisane w art. 36 § 1 kodeksu pracy.

 • Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Według art. 361 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (maksymalnie do jednego miesiąca), jeśli wypowiedzenie pracownikowi umowy jest konsekwencją ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wynika z innej przyczyny niedotyczącej pracowników. W takiej sytuacji zwalnianej osobie przysługuje odszkodowanie.

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

03.04.2019
Brak podwyżki i dofinansowania nauki - dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb?

Trudności w relacji z pracodawcą nie muszą skutkować zmianą miejsca zatrudnienia. Zanim odejdziesz, zastanów się, dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb dotyczących wynagrodzenia oraz innych warunków zatrudnienia. Być może skutecznym rozwiązaniem byłoby sformułowanie jasnych i konkretnych oczekiwań oraz podjęcie pracy nad sobą.

01.03.2019
Czy czas trwania L4 ma wpływ na wysokość Twojego wynagrodzenia?

Długotrwała choroba może spowodować wielotygodniową przerwę w karierze i tym samym utrudnić powrót do aktywności. Nieobecność wywołana złym stanem zdrowia może przełożyć się także na wysokość Twojej płacy, a w niektórych sytuacjach – nawet stać się przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 06.04.2020
  Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

  Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

 • 06.04.2020
  Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

  Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!

06.04.2020
Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – co warto wiedzieć?

Podatek dochodowy od osób fizycznych należy do grupy podatków opłacanych przez Polaków. W ostatnim czasie zmianie uległa skala podatkowa oraz wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Na początku sierpnia 2019 roku wprowadzono także ulgę dla osób poniżej 26. roku życia. Młodzi pracownicy - w niektórych przypadkach - nie muszą odprowadzać podatku dochodowego.

06.04.2020
Home office a nadgodziny – poznaj kluczowe zasady

Coraz więcej pracodawców umożliwia swoim pracownikom przynajmniej częściowe wykonywanie obowiązków zawodowych w domu. Takie rozwiązanie jak praca zdalna wiąże się jednak z pewnymi wątpliwościami właścicieli firm i zatrudnionych osób. Jak wygląda ewidencja czasu pracy w przypadku home office? Jak rozliczać nadgodziny? Warto poznać najważniejsze zasady!