Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

Najważniejsze informacje na temat umowy na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest jednym z trzech rodzajów umowy o pracę opisanych w kodeksie pracy. Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego typu stosunku pracy:

 • Kiedy konieczne jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Zgodnie z art. 251 § 1 kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tym samym pracownikiem a pracodawcą, nie może przekraczać 33 miesięcy. Co więcej, łączna liczba tych umów nie może być większa niż trzy. Wynika z tego, że trzecia umowa o pracę na czas określony – zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy – jest ostatnią. Jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przekracza 33 miesiące lub liczba tego typu umów jest większa niż trzy, uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Świadczy o tym § 3 wspomnianego artykułu.

 • Jak można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Co do zasady, umowę o pracę można rozwiązać:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 4. z upływem czasu, na który została zawarta.

W przypadku umowy na czas nieokreślony możliwe są tylko trzy pierwsze sposoby rozwiązania stosunku pracy (umowa ta jest bezterminowa, więc nie może zostać rozwiązana z upływem czasu, na który została zawarta). Jeżeli pracodawca wypowiada tego typu umowę, ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej takie postępowanie, co wynika z art. 30 § 4 kodeksu pracy. Dodatkowo, musi on powiadomić (na piśmie) zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony, ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Świadczy o tym art. 38 § 1 ustawy.

Co zawiera umowa o pracę?

 • Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Regulacje te zostały opisane w art. 36 § 1 kodeksu pracy.

 • Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Według art. 361 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (maksymalnie do jednego miesiąca), jeśli wypowiedzenie pracownikowi umowy jest konsekwencją ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wynika z innej przyczyny niedotyczącej pracowników. W takiej sytuacji zwalnianej osobie przysługuje odszkodowanie.

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 01.12.2020
  Jak zostać aktorem i ile można zarobić w tej branży?

  Informacje o gażach aktorów są w polskiej rzeczywistości tajemnicą poliszynela. Nie od dziś jednak wiadomo, że występy w teatrze, choć dużo bardziej poważane artystycznie, są niezbyt wysoko opłacane. Artyści teatralni otrzymują stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo uzyskują również honoraria z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia – za każde przedstawienie. Poziom zarobków zależy m.in. od stażu pracy, a także od miejsca zatrudnienia.

 • 03.04.2019
  Brak podwyżki i dofinansowania nauki - dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb?

  Trudności w relacji z pracodawcą nie muszą skutkować zmianą miejsca zatrudnienia. Zanim odejdziesz, zastanów się, dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb dotyczących wynagrodzenia oraz innych warunków zatrudnienia. Być może skutecznym rozwiązaniem byłoby sformułowanie jasnych i konkretnych oczekiwań oraz podjęcie pracy nad sobą.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

01.12.2020
Jak zostać aktorem i ile można zarobić w tej branży?

Informacje o gażach aktorów są w polskiej rzeczywistości tajemnicą poliszynela. Nie od dziś jednak wiadomo, że występy w teatrze, choć dużo bardziej poważane artystycznie, są niezbyt wysoko opłacane. Artyści teatralni otrzymują stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo uzyskują również honoraria z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia – za każde przedstawienie. Poziom zarobków zależy m.in. od stażu pracy, a także od miejsca zatrudnienia.

03.04.2019
Brak podwyżki i dofinansowania nauki - dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb?

Trudności w relacji z pracodawcą nie muszą skutkować zmianą miejsca zatrudnienia. Zanim odejdziesz, zastanów się, dlaczego szef nie spełnia Twoich próśb dotyczących wynagrodzenia oraz innych warunków zatrudnienia. Być może skutecznym rozwiązaniem byłoby sformułowanie jasnych i konkretnych oczekiwań oraz podjęcie pracy nad sobą.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 14.07.2021
  Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

  Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

 • 13.07.2021
  Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

  Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

 • 08.06.2021
  Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

  Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.

14.07.2021
Jak zmienić formę wypłaty wynagrodzenia?

Domyślną formą przekazania pieniędzy pracownikowi jest przelew na osobiste konto bankowe. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wolisz odbierać od szefa gotówkę albo chcesz, aby wypłata przychodziła na inny rachunek bankowy – masz do tego prawo. Dowiedz się, jakie są możliwości i jak forma wypłaty wynagrodzenia może zostać zmieniona na tę, którą preferujesz.

13.07.2021
Podwyżka na macierzyńskim i wymiar urlopu a prawo pracy

Osobom powracającym z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego Kodeks pracy gwarantuje zatrudnienie na stanowisku takim jak przed urlopem, a gdy to niemożliwe – na równorzędnym i adekwatnym do ich kwalifikacji zawodowych. Pracodawca musi też zapewnić wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie pracownik otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Co jednak w sytuacji, gdy w międzyczasie w zakładzie pracy uchwalono zmiany w pensjach? Jak wyglądają kwestie zasiłku, pracy dodatkowej oraz długości macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci? Wyjaśniamy.

08.06.2021
Ewidencja czasu pracy – jak może być przeprowadzana i jak wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Prowadzenie karty czasu pracy, czyli inaczej ewidencji godzin pracy, to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ten ważny dokument pomaga prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika za dany okres, a także określić, jakiej wysokości będą świadczenia, które muszą być mu wypłacone z tytułu stosunku pracy. Dowiedz się więcej na temat tego, do czego służy ewidencja czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinna zawierać.