Umowa na czas nieokreślony w pytaniach i odpowiedziach - zarobki.pracuj.pl
 • Kalkulator netto-brutto
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

Z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony jest korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia stabilne zatrudnienie. W przypadku skróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi należy się odszkodowanie. Jakie inne prawa i obowiązki mu przysługują i jak można rozwiązać umowę na czas nieokreślony?

Najważniejsze informacje na temat umowy na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest jednym z trzech rodzajów umowy o pracę opisanych w kodeksie pracy. Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące tego typu stosunku pracy:

 • Kiedy konieczne jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Zgodnie z art. 251 § 1 kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, jak również łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tym samym pracownikiem a pracodawcą, nie może przekraczać 33 miesięcy. Co więcej, łączna liczba tych umów nie może być większa niż trzy. Wynika z tego, że trzecia umowa o pracę na czas określony – zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy – jest ostatnią. Jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony przekracza 33 miesiące lub liczba tego typu umów jest większa niż trzy, uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Świadczy o tym § 3 wspomnianego artykułu.

 • Jak można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

Co do zasady, umowę o pracę można rozwiązać:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 4. z upływem czasu, na który została zawarta.

W przypadku umowy na czas nieokreślony możliwe są tylko trzy pierwsze sposoby rozwiązania stosunku pracy (umowa ta jest bezterminowa, więc nie może zostać rozwiązana z upływem czasu, na który została zawarta). Jeżeli pracodawca wypowiada tego typu umowę, ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej takie postępowanie, co wynika z art. 30 § 4 kodeksu pracy. Dodatkowo, musi on powiadomić (na piśmie) zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony, ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Świadczy o tym art. 38 § 1 ustawy.

Co zawiera umowa o pracę?

 • Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 2. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 3. 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Regulacje te zostały opisane w art. 36 § 1 kodeksu pracy.

 • Czy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Według art. 361 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (maksymalnie do jednego miesiąca), jeśli wypowiedzenie pracownikowi umowy jest konsekwencją ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo wynika z innej przyczyny niedotyczącej pracowników. W takiej sytuacji zwalnianej osobie przysługuje odszkodowanie.

Likwidacja zakładu pracy a wypowiedzenie – ABC

Narzędzia

 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 13.04.2022
  Umowa przedwstępna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

  Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

 • 20.12.2020
  Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

  Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 01.12.2020
  Jak zostać aktorem i ile można zarobić w tej branży?

  Informacje o gażach aktorów są w polskiej rzeczywistości tajemnicą poliszynela. Nie od dziś jednak wiadomo, że występy w teatrze, choć dużo bardziej poważane artystycznie, są niezbyt wysoko opłacane. Artyści teatralni otrzymują stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo uzyskują również honoraria z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia – za każde przedstawienie. Poziom zarobków zależy m.in. od stażu pracy, a także od miejsca zatrudnienia.

13.04.2022
Umowa przedwstępna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Zawarcie umowy przedwstępnej o pracę to zobowiązanie pracownika oraz pracodawcy do nawiązania stosunku pracy w przyszłości. Jest to zabezpieczenie, z którego mogą skorzystać obie strony. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. wtedy, gdy do wykonywania obowiązków na danym stanowisku konieczne jest uzyskanie przez pracownika dodatkowych kwalifikacji lub wtedy, gdy w danej chwili zawarcie umowy o pracę jest niemożliwe, np. ze względu na kilkumiesięczny okres wypowiedzenia przyszłego pracownika. Dowiedz się, jakie przepisy regulują umowę przedwstępną, a także co grozi za jej zerwanie bądź niewywiązanie się z jej zapisów.

20.12.2020
Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Umowa o pracę stanowi gwarancję stałej wysokości pensji. Choroba albo rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego sprawia, że płaca się zmniejsza. Możesz samodzielnie wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc. Sprawdź, jak to zrobić.

01.12.2020
Jak zostać aktorem i ile można zarobić w tej branży?

Informacje o gażach aktorów są w polskiej rzeczywistości tajemnicą poliszynela. Nie od dziś jednak wiadomo, że występy w teatrze, choć dużo bardziej poważane artystycznie, są niezbyt wysoko opłacane. Artyści teatralni otrzymują stałe wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo uzyskują również honoraria z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia – za każde przedstawienie. Poziom zarobków zależy m.in. od stażu pracy, a także od miejsca zatrudnienia.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 26.04.2022
  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

  Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

 • 05.04.2022
  Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

  Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

 • 14.03.2022
  Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

  Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.

26.04.2022
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe? Dla kogo zasiłek chorobowy?

Jeśli obowiązkowo lub dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, możesz zyskać prawo do wynagrodzenia lub zasiłku za okres niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem zdrowia. Świadczenie wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, ile wynosi zasiłek chorobowy i czy obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.

05.04.2022
Jawność zarobków – czy wynagrodzenia w firmie mogą być jawne?

Rozmowy na temat zarobków mogą być krępujące. Rzadko kiedy chcemy mówić, zwłaszcza współpracownikom, ile tak naprawdę zarabiamy. Może to być powód do wzajemnej niechęci czy niezdrowej konkurencji. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy rozmowy o wynagrodzeniach są w ogóle legalne, a jeśli tak, to w jakich przypadkach można mówić o jawności wynagrodzeń.

14.03.2022
Umowa-zlecenie a L4 – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, czy masz prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego na umowie-zleceniu? Okazuje się, że jeśli podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 90 dni, zyskujesz prawo do zasiłku chorobowego i do świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego ze środków ZUS. Zasiłek macierzyński i opiekuńczy przysługują z kolei już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Dowiedz się, co to jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i jakie korzyści wynikają z jego opłacania.