Umowa na zastępstwo – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością stałego pracownika, pracodawca może zawrzeć z inną osobą umowę o pracę na zastępstwo. Stanowi ona rodzaj umowy na czas określony, w której należy dodatkowo podać cel zawarcia. Osoba pracująca w zastępstwie może korzystać z większości praw pracowniczych. Przysługuje jej m.in. wynagrodzenie na odpowiednim poziomie, płatny urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe.   

Cechy umowy na zastępstwo

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika korzystającego ze zwolnienia chorobowego lub z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego – zabraniają tego przepisy kodeksu pracy  (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Przysługuje mu natomiast możliwość zatrudnienia innej osoby w ramach zastępstwa.

Treść umowy o zastępstwo w niewielkim stopniu różni się od zapisów zwykłej umowy na czas określony. Powinny znaleźć się tam informacje, takie jak: strony i rodzaj umowy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, a także termin jej rozpoczęcia. Dodatkowe informacje, jakie się pojawiają w kontrakcie, to okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do jego zawarcia (np. choroba pracownika, urlop macierzyński lub urlop bezpłatny).   

Umowa na zastępstwo – prawa pracownika

Pracownik, który świadczy pracę w ramach zastępstwa, powinien być zatrudniony na takich samych zasadach jak poprzednik (o ile wykonuje identyczny rodzaj pracy). Kwestie, które mogą się różnić, to wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Zatrudniając pracownika na zastępstwo, pracodawca musi respektować przepisy kodeksu pracy. Nie może wymagać np. przekraczania norm czasu pracy. Proponowane wynagrodzenie nie powinno być niższe niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Wysokość płacy musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika, rodzajowi pracy oraz jej ilości i jakości. Nie można różnicować wymiaru płac, jeśli zastępca wykonuje te same obowiązki, co pracownik zatrudniony na stałe. Takie zachowanie byłoby przejawem dyskryminacji płacowej.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego oraz urlopu wypoczynkowego. Ciężarnym pracownicom – pracującym w ramach zastępstwa – przysługuje przedłużenie umowy do dnia porodu, jeśli kontrakt by wygasł po trzecim miesiącu ciąży. Po narodzinach dziecka stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Pracownica nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.     

Wynagrodzenie – kalkulator brutto-netto Pracuj.pl

Pracownik-zastępca ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz do dodatków, np. za pracę w godzinach nadliczbowych. Wysokość pensji w umowie o pracę określa się w kwocie brutto, od której odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Chcąc obliczyć wynagrodzenie „na rękę”, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo przestaje obowiązywać z chwilą powrotu pracownika zatrudnionego na stałe. Obu stronom przysługuje możliwość jej rozwiązania: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 15.04.2018
  30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

  332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • 13.04.2018
  Branża IT – jaką zawrzeć umowę, żeby więcej zarobić

  Najmniejsza różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto występuje w przypadku umowy B2B. Umowa-zlecenie gwarantuje przeciętnie o kilkaset złotych niższą pensję. Najbardziej widoczna rozbieżność występuje w przypadku umowy o pracę. Z drugiej strony, taka podstawa zatrudnienia gwarantuje wszystkie przywileje pracownicze.  

 • 27.03.2018
  Ile zarabia operator CNC?

  Firmy produkcyjne, w których najczęściej stosowanym surowcem jest metal lub tworzywa sztuczne – to miejsca, w których mogą pracować operatorzy CNC. Ich wynagrodzenie wynosiło w 2017 r.  przeciętnie 3900 zł brutto.

15.04.2018
30,1 tys. pracowników na urlopie ojcowskim

332,8 tys. - tyle osób skorzystało z urlopów dla rodziców w okresie styczeń-luty 2018 r. Niemal 90 % (299 tys.) z nich to kobiety. Tak wynika ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

13.04.2018
Branża IT – jaką zawrzeć umowę, żeby więcej zarobić

Najmniejsza różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto występuje w przypadku umowy B2B. Umowa-zlecenie gwarantuje przeciętnie o kilkaset złotych niższą pensję. Najbardziej widoczna rozbieżność występuje w przypadku umowy o pracę. Z drugiej strony, taka podstawa zatrudnienia gwarantuje wszystkie przywileje pracownicze.  

27.03.2018
Ile zarabia operator CNC?

Firmy produkcyjne, w których najczęściej stosowanym surowcem jest metal lub tworzywa sztuczne – to miejsca, w których mogą pracować operatorzy CNC. Ich wynagrodzenie wynosiło w 2017 r.  przeciętnie 3900 zł brutto.

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 13.04.2018
  Planista produkcji – kim jest i ile zarabia?

  Osoba zatrudniona na stanowisku: planista produkcyjny odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji planów krótko- i długoterminowych. W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty wynosiło 5200 zł brutto. Co czwarta osoba pracująca na tym stanowisku zarabiała ponad 6000 zł brutto. Pracownicy mogli też liczyć na świadczenia pozapłacowe, np. dofinansowanie zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie.  

 • 09.03.2018
  Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

  Wartość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie wzrosła w 2018 r. Wzrost dotyczy płacy minimalnej - wynosi ona o 100 zł brutto więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.  

 • 08.03.2018
  Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

  W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.

13.04.2018
Planista produkcji – kim jest i ile zarabia?

Osoba zatrudniona na stanowisku: planista produkcyjny odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji planów krótko- i długoterminowych. W 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie specjalisty wynosiło 5200 zł brutto. Co czwarta osoba pracująca na tym stanowisku zarabiała ponad 6000 zł brutto. Pracownicy mogli też liczyć na świadczenia pozapłacowe, np. dofinansowanie zajęć sportowych i ubezpieczenie na życie.  

09.03.2018
Składki ZUS od umowy o pracę w 2018 roku

Wartość procentowa składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie wzrosła w 2018 r. Wzrost dotyczy płacy minimalnej - wynosi ona o 100 zł brutto więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.  

08.03.2018
Zarobki pracownika etatowego w 2018 r.

W 2018 r. każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze godzin ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej sprawia, że możemy otrzymać również wyższy dodatek za pracę w porze nocnej oraz odprawę należną w związku ze zwolnieniami grupowymi.