Umowa na zastępstwo – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością stałego pracownika, pracodawca może zawrzeć z inną osobą umowę o pracę na zastępstwo. Stanowi ona rodzaj umowy na czas określony, w której należy dodatkowo podać cel zawarcia. Osoba pracująca w zastępstwie może korzystać z większości praw pracowniczych. Przysługuje jej m.in. wynagrodzenie na odpowiednim poziomie, płatny urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe.   

Cechy umowy na zastępstwo

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika korzystającego ze zwolnienia chorobowego lub z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego – zabraniają tego przepisy kodeksu pracy  (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Przysługuje mu natomiast możliwość zatrudnienia innej osoby w ramach zastępstwa.

Treść umowy o zastępstwo w niewielkim stopniu różni się od zapisów zwykłej umowy na czas określony. Powinny znaleźć się tam informacje, takie jak: strony i rodzaj umowy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, a także termin jej rozpoczęcia. Dodatkowe informacje, jakie się pojawiają w kontrakcie, to okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do jego zawarcia (np. choroba pracownika, urlop macierzyński lub urlop bezpłatny).   

Umowa na zastępstwo – prawa pracownika

Pracownik, który świadczy pracę w ramach zastępstwa, powinien być zatrudniony na takich samych zasadach jak poprzednik (o ile wykonuje identyczny rodzaj pracy). Kwestie, które mogą się różnić, to wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Zatrudniając pracownika na zastępstwo, pracodawca musi respektować przepisy kodeksu pracy. Nie może wymagać np. przekraczania norm czasu pracy. Proponowane wynagrodzenie nie powinno być niższe niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Wysokość płacy musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika, rodzajowi pracy oraz jej ilości i jakości. Nie można różnicować wymiaru płac, jeśli zastępca wykonuje te same obowiązki, co pracownik zatrudniony na stałe. Takie zachowanie byłoby przejawem dyskryminacji płacowej.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego oraz urlopu wypoczynkowego. Ciężarnym pracownicom – pracującym w ramach zastępstwa – przysługuje przedłużenie umowy do dnia porodu, jeśli kontrakt by wygasł po trzecim miesiącu ciąży. Po narodzinach dziecka stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Pracownica nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.     

Wynagrodzenie – kalkulator brutto-netto Pracuj.pl

Pracownik-zastępca ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz do dodatków, np. za pracę w godzinach nadliczbowych. Wysokość pensji w umowie o pracę określa się w kwocie brutto, od której odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Chcąc obliczyć wynagrodzenie „na rękę”, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo przestaje obowiązywać z chwilą powrotu pracownika zatrudnionego na stałe. Obu stronom przysługuje możliwość jej rozwiązania: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy i personalny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
 • 03.01.2018
  Jak ustalić stosunek pracy?

  Możemy wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy, jeśli w ramach umowy-zlecenia wykonujemy działania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także we wskazanym przez niego miejscu i czasie. Pozew jest rozpatrywany przez sąd pracy. Mamy prawo domagać się również wypłaty świadczeń należnych pracownikom, takich jak dodatek za godziny nadliczbowe czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 • 01.01.2018
  Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

  Norma to na przykład liczba produktów, które pracownik musi wykonać w określonym czasie. Przy jej ustalaniu konieczne jest uwzględnienie organizacji zadań i rozwiązań technicznych stosowanych w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie norm pozwala ocenić wydajność pracy wykonywanej przez konkretną osobę lub zespół pracowników.

 • 01.01.2018
  Wynagrodzenie za pracę w nocy – jak obliczyć?

  Rekompensatę za pracę w porze nocnej stanowi wynagrodzenie i 20-procentowy dodatek. Jego wysokość zależy od wymiaru płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Można otrzymać również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 50% albo 100% stawki godzinowej lub czas wolny - w wymiarze 1 lub 1,5 godziny za każdą nadgodzinę.

03.01.2018
Jak ustalić stosunek pracy?

Możemy wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy, jeśli w ramach umowy-zlecenia wykonujemy działania na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a także we wskazanym przez niego miejscu i czasie. Pozew jest rozpatrywany przez sąd pracy. Mamy prawo domagać się również wypłaty świadczeń należnych pracownikom, takich jak dodatek za godziny nadliczbowe czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

01.01.2018
Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

Norma to na przykład liczba produktów, które pracownik musi wykonać w określonym czasie. Przy jej ustalaniu konieczne jest uwzględnienie organizacji zadań i rozwiązań technicznych stosowanych w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie norm pozwala ocenić wydajność pracy wykonywanej przez konkretną osobę lub zespół pracowników.

01.01.2018
Wynagrodzenie za pracę w nocy – jak obliczyć?

Rekompensatę za pracę w porze nocnej stanowi wynagrodzenie i 20-procentowy dodatek. Jego wysokość zależy od wymiaru płacy minimalnej ustalonej na dany rok. Można otrzymać również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 50% albo 100% stawki godzinowej lub czas wolny - w wymiarze 1 lub 1,5 godziny za każdą nadgodzinę.