Umowa na zastępstwo – ABC - zarobki.pracuj.pl
 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV
Autor wpisu Pracuj.pl

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością stałego pracownika, pracodawca może zawrzeć z inną osobą umowę o pracę na zastępstwo. Stanowi ona rodzaj umowy na czas określony, w której należy dodatkowo podać cel zawarcia. Osoba pracująca w zastępstwie może korzystać z większości praw pracowniczych. Przysługuje jej m.in. wynagrodzenie na odpowiednim poziomie, płatny urlop wypoczynkowy oraz zwolnienie chorobowe.   

Cechy umowy na zastępstwo

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika korzystającego ze zwolnienia chorobowego lub z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy bezpłatnego – zabraniają tego przepisy kodeksu pracy  (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). Przysługuje mu natomiast możliwość zatrudnienia innej osoby w ramach zastępstwa.

Treść umowy o zastępstwo w niewielkim stopniu różni się od zapisów zwykłej umowy na czas określony. Powinny znaleźć się tam informacje, takie jak: strony i rodzaj umowy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, a także termin jej rozpoczęcia. Dodatkowe informacje, jakie się pojawiają w kontrakcie, to okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do jego zawarcia (np. choroba pracownika, urlop macierzyński lub urlop bezpłatny).   

Umowa na zastępstwo – prawa pracownika

Pracownik, który świadczy pracę w ramach zastępstwa, powinien być zatrudniony na takich samych zasadach jak poprzednik (o ile wykonuje identyczny rodzaj pracy). Kwestie, które mogą się różnić, to wymiar czasu pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Zatrudniając pracownika na zastępstwo, pracodawca musi respektować przepisy kodeksu pracy. Nie może wymagać np. przekraczania norm czasu pracy. Proponowane wynagrodzenie nie powinno być niższe niż płaca minimalna obowiązująca w danym roku. Wysokość płacy musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika, rodzajowi pracy oraz jej ilości i jakości. Nie można różnicować wymiaru płac, jeśli zastępca wykonuje te same obowiązki, co pracownik zatrudniony na stałe. Takie zachowanie byłoby przejawem dyskryminacji płacowej.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo do płatnego zwolnienia chorobowego oraz urlopu wypoczynkowego. Ciężarnym pracownicom – pracującym w ramach zastępstwa – przysługuje przedłużenie umowy do dnia porodu, jeśli kontrakt by wygasł po trzecim miesiącu ciąży. Po narodzinach dziecka stosunek pracy ulega rozwiązaniu. Pracownica nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.     

Wynagrodzenie – kalkulator brutto-netto Pracuj.pl

Pracownik-zastępca ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz do dodatków, np. za pracę w godzinach nadliczbowych. Wysokość pensji w umowie o pracę określa się w kwocie brutto, od której odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Chcąc obliczyć wynagrodzenie „na rękę”, można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowa o pracę na zastępstwo przestaje obowiązywać z chwilą powrotu pracownika zatrudnionego na stałe. Obu stronom przysługuje możliwość jej rozwiązania: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.   

Porównaj zarobki z innymi na Twoim stanowisku

Wypełnij ankietę, a w ciągu 5 minut otrzymasz od nas darmowy indywidualny raport o Twoich zarobkach. Tylko Ty masz dostęp do swojego raportu.

Porównaj teraz zarobki na Twoim stanowisku

Zaktualizuj informacje w swojej ankiecie i zobacz czy nadal zarabiasz odpowiednio.

Dawno wypełniona ankieta?
Porównaj teraz zarobki na swoim stanowisku

W ciągu roku wiele mogło się zmienić. Zaktualizuj informacje w ankiecie i porównaj swoje zarobki z innymi.

Narzędzia

 • Indywidualny raport zarobki
 • Kalkulator netto-brutto
 • Przeciętne zarobki na stanowisku
 • Kreator CV

Artykuły o podobnej tematyce

 • 06.01.2019
  Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

  Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

 • 05.01.2019
  Za co można otrzymać premię?

  Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

 • 04.01.2019
  Ile zarabia dyrektor oddziału bankowego?

  Osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii firmowej wymaga zaangażowania, wysokich wyników i kwalifikacji zawodowych. Dyrektor oddziału bankowego to funkcja, którą można objąć, jeśli posiada się nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też kompetencje i cechy, takie jak: doskonała organizacja, odporność na stres, komunikatywność, asertywność i zdecydowanie. 11 000 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie oddziału banku.  

06.01.2019
Pobyt w szpitalu? Sprawdź, jaka wypłata Ci przysługuje

Zasiłek chorobowy za okres hospitalizacji wynosi zwykle 70% wynagrodzenia. Masz prawo do świadczenia w wymiarze 100% pensji, jeśli na przykład choroba przypada w okresie ciąży albo wtedy, gdy niezdolność do wykonywania obowiązków stanowi wynik wypadku przy pracy.   

05.01.2019
Za co można otrzymać premię?

Zrealizowałeś cele sprzedażowe? Nie korzystałeś ze zwolnienia chorobowego? Jeśli spełniłeś warunki określone przez pracodawcę, masz szansę otrzymać premię i zwiększyć swoje wynagrodzenie. Dodatek do pensji może okazać się ważnym czynnikiem, dzięki któremu poczujesz się doceniony i zyskasz energię do działania.

04.01.2019
Ile zarabia dyrektor oddziału bankowego?

Osiąganie kolejnych szczebli w hierarchii firmowej wymaga zaangażowania, wysokich wyników i kwalifikacji zawodowych. Dyrektor oddziału bankowego to funkcja, którą można objąć, jeśli posiada się nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też kompetencje i cechy, takie jak: doskonała organizacja, odporność na stres, komunikatywność, asertywność i zdecydowanie. 11 000 zł brutto – tyle w 2017 r. wynosiła przeciętna miesięczna pensja osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie oddziału banku.  

Najnowsze w kategorii: Zarobki i prawo pracy

 • 30.08.2018
  Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

  Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

 • 16.07.2018
  5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

  5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.

30.08.2018
Rada nadzorcza – jaką pełni rolę w firmie?

Nadzór nad działalnością spółki - to najważniejsze zadanie rady nadzorczej. Kontroluje ona m.in. finanse oraz powołuje i odwołuje członków zarządu. Aby zasiadać w radzie, należy spełnić określone kryteria.

16.07.2018
5 powodów, dla których warto zostać inżynierem produkcji

5500 zł brutto – tyle wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie inżyniera produkcji w 2017 r. Pensja nie jest jedynym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem kariery w inżynierii. Atrakcyjne możliwości rozwoju stanowią dodatkowy atut.